เนื้อเพลง Monster คำอ่านไทย Lady Gaga

Don’t call me GaGa
(ด้อนท์ คอล มี กากา)
I’ve never seen one like that before
(อิฝ เนฝเออะ ซีน วัน ไลค แดท บิโฟ)
Don’t look at me like that
(ด้อนท์ ลุค แกท มี ไลค แดท)
You amaze me
(ยู อะเมส มี)

He ate my heart, he a-a-ate my heart [You little monster]
(ฮี เอท ไม ฮาท , ฮี อะ อะ.-เอท ไม ฮาท [ ยู ลิ๊ทเทิ่ล มอนซเทอะ ])
He ate my heart, he a-a-ate my heart out [You amaze me]
(ฮี เอท ไม ฮาท , ฮี อะ อะ.-เอท ไม ฮาท เอาท [ ยู อะเมส มี ])
He ate my heart, he a-a-ate my heart
(ฮี เอท ไม ฮาท , ฮี อะ อะ.-เอท ไม ฮาท)
He ate my heart, he a-a-ate my heart
(ฮี เอท ไม ฮาท , ฮี อะ อะ.-เอท ไม ฮาท)

Look at him, look at me
(ลุค แกท ฮิม , ลุค แกท มี)
That boy is bad, and honestly
(แดท บอย อีส แบ็ด , แอ็นด ออนเอ็ซทลิ)
He’s a wolf in disguise
(อีส ซา วูลฟ อิน ดิซไกส)
But I can’t stop staring in those evil eyes
(บัท ไอ แค็นท ซท็อพ ซแทริง อิน โฑส อี๊วิ้ว ไอ)

I asked my girlfriend if she’d seen you round before
(ไอ อาซค ไม เกลิลเฟรน อิฟ ชี ซีน ยู เรานด บิโฟ)
She mumbled something while we got down on the floor baby
(ชี มันเบอ ซัมติง ฮไวล วี ก็อท เดาน ออน เดอะ ฟโล เบบิ)
We might’ve fucked not really sure, don’t quite recall
(วี มั้ยเวอฝ ฟัค น็อท ริแอ็ลลิ ฌุร , ด้อนท์ คไวท ริคอล)
But something tells me that I’ve seen him round before
(บัท ซัมติง เท็ล มี แดท อิฝ ซีน ฮิม เรานด บิโฟ)

He’s a monster m-m-m-monster
(อีส ซา มอนซเทอะ เอ็ม เอ็ม เอ็ม มอนซเทอะ)
That boy is a monster m-m-m-monster
(แดท บอย อีส ซา มอนซเทอะ เอ็ม เอ็ม เอ็ม มอนซเทอะ)
That boy is a monster m-m-m-monster
(แดท บอย อีส ซา มอนซเทอะ เอ็ม เอ็ม เอ็ม มอนซเทอะ)
That boy is a monster er-er-er-er
(แดท บอย อีส ซา มอนซเทอะ er er er er)

He ate my heart [I love that girl]
(ฮี เอท ไม ฮาท [ ไอ ลัฝ แดท เกิล ])
He ate my heart [I love that girl, she’s hot as hell]
(ฮี เอท ไม ฮาท [ ไอ ลัฝ แดท เกิล , ชี ฮ็อท แอ็ส เฮ็ล ])
He ate my heart [I love that girl]
(ฮี เอท ไม ฮาท [ ไอ ลัฝ แดท เกิล ])
He ate my heart [wanna talk to her, she’s hot as hell]
(ฮี เอท ไม ฮาท [ วอนนา ทอค ทู เฮอ , ชี ฮ็อท แอ็ส เฮ็ล ])

He licked his lips, said to me
(ฮี ลิค ฮิส ลิพ , เซ็ด ทู มี)
Girl you look good enough to eat
(เกิล ยู ลุค กุด อินัฟ ทู อีท)
Put his arms around me
(พัท ฮิส อาม อะเรานด มี)
Said “ Boy now get your paws right off me “
(เซ็ด “ บอย เนา เก็ท ยุร พอ ไรท ออฟฟ มี “)

I asked my girlfriend if she’d seen you round before
(ไอ อาซค ไม เกลิลเฟรน อิฟ ชี ซีน ยู เรานด บิโฟ)
She mumbled something while we got down on the floor baby
(ชี มันเบอ ซัมติง ฮไวล วี ก็อท เดาน ออน เดอะ ฟโล เบบิ)
We might’ve fucked not really sure, don’t quite recall, oh yeah
(วี มั้ยเวอฝ ฟัค น็อท ริแอ็ลลิ ฌุร , ด้อนท์ คไวท ริคอล , โอ เย่)
But something tells me that I’ve seen him, yeah
(บัท ซัมติง เท็ล มี แดท อิฝ ซีน ฮิม , เย่)

He’s a monster m-m-m-monster
(อีส ซา มอนซเทอะ เอ็ม เอ็ม เอ็ม มอนซเทอะ)
That boy is a monster m-m-m-monster
(แดท บอย อีส ซา มอนซเทอะ เอ็ม เอ็ม เอ็ม มอนซเทอะ)
That boy is a monster m-m-m-monster
(แดท บอย อีส ซา มอนซเทอะ เอ็ม เอ็ม เอ็ม มอนซเทอะ)
That boy is a monster er-er-er-er
(แดท บอย อีส ซา มอนซเทอะ er er er er)

He ate my heart [I love that girl]
(ฮี เอท ไม ฮาท [ ไอ ลัฝ แดท เกิล ])
He ate my heart [Wanna talk to her, she’s hot as hell]
(ฮี เอท ไม ฮาท [ วอนนา ทอค ทู เฮอ , ชี ฮ็อท แอ็ส เฮ็ล ])
He ate my heart [I love that girl]
(ฮี เอท ไม ฮาท [ ไอ ลัฝ แดท เกิล ])
He ate my heart [Wanna talk to her, she’s hot as hell]
(ฮี เอท ไม ฮาท [ วอนนา ทอค ทู เฮอ , ชี ฮ็อท แอ็ส เฮ็ล ])

He ate my heart he ate my heart instead he’s a monster in my bed
(ฮี เอท ไม ฮาท ฮี เอท ไม ฮาท อินซเทด อีส ซา มอนซเทอะ อิน ไม เบ็ด)

He ate my heart he ate my heart instead he’s a monster in my bed
(ฮี เอท ไม ฮาท ฮี เอท ไม ฮาท อินซเทด อีส ซา มอนซเทอะ อิน ไม เบ็ด)

I wanna just dance but he took me home instead
(ไอ วอนนา จัซท ดานซ บัท ฮี ทุค มี โฮม อินซเทด)
Uh oh! There was a monster in my bed
(อา โอ ! แดร์ วอส ซา มอนซเทอะ อิน ไม เบ็ด)
We french kissed on a subway train
(วี ฟเร็นช คิซ ออน อะ ซับเว ทเรน)
He tore my clothes right off
(ฮี โท ไม คโลฑ ไรท ออฟฟ)
He ate my heart and then he ate my brain
(ฮี เอท ไม ฮาท แอ็นด เฑ็น ฮี เอท ไม บเรน)
Uh oh uh oh [I love that girl] [Wanna talk to her, she’s hot as hell]
(อา โอ อา โอ [ ไอ ลัฝ แดท เกิล ] [ วอนนา ทอค ทู เฮอ , ชี ฮ็อท แอ็ส เฮ็ล ])

He ate my heart he a-a-a-ate my heart
(ฮี เอท ไม ฮาท ฮี อะ อะ.-อะ เอท ไม ฮาท)
He ate my heart [Wanna talk to her, she’s hot as hell]
(ฮี เอท ไม ฮาท [ วอนนา ทอค ทู เฮอ , ชี ฮ็อท แอ็ส เฮ็ล ])

That boy is a monster m-m-m-monster
(แดท บอย อีส ซา มอนซเทอะ เอ็ม เอ็ม เอ็ม มอนซเทอะ)
That boy is a monster m-m-m-monster
(แดท บอย อีส ซา มอนซเทอะ เอ็ม เอ็ม เอ็ม มอนซเทอะ)
That boy is a monster m-m-m-monster
(แดท บอย อีส ซา มอนซเทอะ เอ็ม เอ็ม เอ็ม มอนซเทอะ)
That boy is a monster er-er-er-er
(แดท บอย อีส ซา มอนซเทอะ er er er er)

That boy is a monster m-m-m-monster
(แดท บอย อีส ซา มอนซเทอะ เอ็ม เอ็ม เอ็ม มอนซเทอะ)
That boy is a monster m-m-m-monster
(แดท บอย อีส ซา มอนซเทอะ เอ็ม เอ็ม เอ็ม มอนซเทอะ)
That boy is a monster m-m-m-monster
(แดท บอย อีส ซา มอนซเทอะ เอ็ม เอ็ม เอ็ม มอนซเทอะ)
That boy is a monster er-er-er-er
(แดท บอย อีส ซา มอนซเทอะ er er er er)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Monster คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น