เนื้อเพลง Ironic คำอ่านไทย Alanis Morissette

An old man turned ninety-eight
(แอน โอลด แม็น เทิน ไนนทิ เอท)
He won the lottery and died the next day
(ฮี ว็อน เดอะ ลอทเทอะริ แอ็นด ได เดอะ เน็คซท เด)
It’s a black fly in your Chardonnay
(อิทซ ซา บแล็ค ฟไล อิน ยุร ชราดดอนนี่)
It’s a death row pardon two minutes too late
(อิทซ ซา เด็ธ เรา พ๊าร์ด่อน ทู มินยูท ทู เลท)
And isn’t it ironic… don’t you think
(แอ็นด อีสซึ่น ดิธ ไอรอนอิค ด้อนท์ ยู ธิงค)

It’s like rain on your wedding day
(อิทซ ไลค เรน ออน ยุร เวดดิง เด)
It’s a free ride when you’ve already paid
(อิทซ ซา ฟรี ไรด ฮเว็น ยู๊ฟ ออลเรดอิ เพลด)
It’s the good advice that you just didn’t take
(อิทซ เดอะ กุด แอ็ดไฝซ แดท ยู จัซท ดิ๊นอิน เทค)
Who would’ve thought… it figures
(ฮู วูดเด็ป ธอท ดิธ ฟีกยุร)

Mr. Play It Safe was afraid to fly
(มีซเทอะ พเล อิท เซฟ วอส อัฟเรด ทู ฟไล)
He packed his suitcase and kissed his kids goodbye
(ฮี แพ็ค ฮิส ซูทเคส แอ็นด คิซ ฮิส คิด กู๊ดบาย)
He waited his whole damn life to take that flight
(ฮี เวท ฮิส โฮล แด็ม ไลฟ ทู เทค แดท ฟไลท)
And as the plane crashed down he thought
(แอ็นด แอ็ส เดอะ พเลน คแร็ฌ เดาน ฮี ธอท)
“ Well isn’t this nice… “
(“ เว็ล อีสซึ่น ดีซ ไน๊ซ์ “)
And isn’t it ironic… don’t you think
(แอ็นด อีสซึ่น ดิธ ไอรอนอิค ด้อนท์ ยู ธิงค)

It’s like rain on your wedding day
(อิทซ ไลค เรน ออน ยุร เวดดิง เด)
It’s a free ride when you’ve already paid
(อิทซ ซา ฟรี ไรด ฮเว็น ยู๊ฟ ออลเรดอิ เพลด)
It’s the good advice that you just didn’t take
(อิทซ เดอะ กุด แอ็ดไฝซ แดท ยู จัซท ดิ๊นอิน เทค)
Who would’ve thought… it figures
(ฮู วูดเด็ป ธอท ดิธ ฟีกยุร)

Well life has a funny way of sneaking up on you
(เว็ล ไลฟ แฮ็ส ซา ฟันนิ เว อ็อฝ ซนีคอิง อัพ ออน ยู)
When you think everything’s okay and everything’s going right
(ฮเว็น ยู ธิงค เอ๊วี่ติง โอเค แอ็นด เอ๊วี่ติง โกอิ้ง ไรท)
And life has a funny way of helping you out when
(แอ็นด ไลฟ แฮ็ส ซา ฟันนิ เว อ็อฝ เฮลพิง ยู เอาท ฮเว็น)
You think everything’s gone wrong and everything blows up
(ยู ธิงค เอ๊วี่ติง กอน ร็อง แอ็นด เอ๊วี่ติง บโล อัพ)
In your face
(อิน ยุร เฟซ)

A traffic jam when you’re already late
(อะ ทแรฟฟิค แจ็ม ฮเว็น ยัวร์ ออลเรดอิ เลท)
A no-smoking sign on your cigarette break
(อะ โน สโมคกิ้ง ไซน ออน ยุร ซิกะเรท บเรค)
It’s like ten thousand spoons when all you need is a knife
(อิทซ ไลค เท็น เธาแส็น ซพูน ฮเว็น ออล ยู เน อีส ซา ไนฟ)
It’s meeting the man of my dreams
(อิทซ มีทอิง เดอะ แม็น อ็อฝ ไม ดรีม)
And then meeting his beautiful wife
(แอ็นด เฑ็น มีทอิง ฮิส บยูทิฟุล ไวฟ)
And isn’t it ironic…don’t you think
(แอ็นด อีสซึ่น ดิธ ไอรอนอิค ด้อนท์ ยู ธิงค)
A little too ironic…and, yeah, I really do think…
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู ไอรอนอิค แอ็นด , เย่ , ไอ ริแอ็ลลิ ดู ธิงค)

It’s like rain on your wedding day
(อิทซ ไลค เรน ออน ยุร เวดดิง เด)
It’s a free ride when you’ve already paid
(อิทซ ซา ฟรี ไรด ฮเว็น ยู๊ฟ ออลเรดอิ เพลด)
It’s the good advice that you just didn’t take
(อิทซ เดอะ กุด แอ็ดไฝซ แดท ยู จัซท ดิ๊นอิน เทค)
Who would’ve thought… it figures
(ฮู วูดเด็ป ธอท ดิธ ฟีกยุร)

Life has a funny way of sneaking up on you
(ไลฟ แฮ็ส ซา ฟันนิ เว อ็อฝ ซนีคอิง อัพ ออน ยู)
Life has a funny, funny way of helping you out
(ไลฟ แฮ็ส ซา ฟันนิ , ฟันนิ เว อ็อฝ เฮลพิง ยู เอาท)
Helping you out
(เฮลพิง ยู เอาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ironic คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น