เนื้อเพลง More Than That คำอ่านไทย Backstreet Boys

I can see that you’ve been crying
(ไอ แค็น ซี แดท ยู๊ฟ บีน คไรอิง)
You can’t hide it with a lie
(ยู แค็นท ไฮด อิท วิฑ อะ ไล)
What’s the use in you denying
(ฮว็อท ดิ ยูซ อิน ยู ดีนายลิง)
That what you have is wrong
(แดท ฮว็อท ยู แฮ็ฝ อีส ร็อง)

I heard him promise you forever
(ไอ เฮิด ฮิม พรอมอิซ ยู เฟาะเรฝเออะ)
But forevers come and gone
(บัท เฟาะเรฝเออะ คัม แอ็นด กอน)
Baby he would say whatever
(เบบิ ฮี วูด เซ ฮว็อทเอฝเออะ)
It takes to keep you blind
(อิท เทค ทู คีพ ยู บไลนด)
To the truth between the lines
(ทู เดอะ ทรูธ บีทวิน เดอะ ไลน)

Oh I will love you more than that
(โอ ไอ วิล ลัฝ ยู โม แฑ็น แดท)
I won’t say the words, then take them back
(ไอ ว็อนท เซ เดอะ เวิด , เฑ็น เทค เฑ็ม แบ็ค)
Don’t give loneliness a chance
(ด้อนท์ กิฝ โลนลิเน็ซ ซา ชานซ)
Baby listen to me when I say
(เบบิ ลิ๊สซึ่น ทู มี ฮเว็น นาย เซ)
I will love you more than that
(ไอ วิล ลัฝ ยู โม แฑ็น แดท)

Baby you deserve much better
(เบบิ ยู ดิเสิฝ มัช เบทเทอะ)
What’s the use in holding on
(ฮว็อท ดิ ยูซ อิน โฮลดิง ออน)
Don’t you see it’s now or never
(ด้อนท์ ยู ซี อิทซ เนา ออ เนฝเออะ)
Cause I just can’t be friends
(คอส ไอ จัซท แค็นท บี ฟเร็นด)
Baby knowing in the end
(เบบิ โนอิง อิน ดิ เอ็นด)

That I will love you more than that
(แดท ไอ วิล ลัฝ ยู โม แฑ็น แดท)
I won’t say the words, then take them back
(ไอ ว็อนท เซ เดอะ เวิด , เฑ็น เทค เฑ็ม แบ็ค)
Don’t give loneliness a chance
(ด้อนท์ กิฝ โลนลิเน็ซ ซา ชานซ)
Baby listen to me when I say
(เบบิ ลิ๊สซึ่น ทู มี ฮเว็น นาย เซ)

[bridge]
([ บริจ ])
There’s not a day that passes by
(แดร์ น็อท ดา เด แดท แพเซ ไบ)
I don’t wonder why we haven’t tried
(ไอ ด้อนท์ วันเดอะ ฮไว วี แฮฟเวน ทไร)
It’s not too late to change your mind
(อิทซ น็อท ทู เลท ทู เชนจ ยุร ไมนด)
So take my hand, don’t say goodbye
(โซ เทค ไม แฮ็นด , ด้อนท์ เซ กู๊ดบาย)

I will love you more than that
(ไอ วิล ลัฝ ยู โม แฑ็น แดท)
I won’t say the words, then take them back
(ไอ ว็อนท เซ เดอะ เวิด , เฑ็น เทค เฑ็ม แบ็ค)

Oh I will love you more than that
(โอ ไอ วิล ลัฝ ยู โม แฑ็น แดท)
I won’t say the words, then take them back
(ไอ ว็อนท เซ เดอะ เวิด , เฑ็น เทค เฑ็ม แบ็ค)
Don’t give loneliness a chance
(ด้อนท์ กิฝ โลนลิเน็ซ ซา ชานซ)
Baby listen to me when I say
(เบบิ ลิ๊สซึ่น ทู มี ฮเว็น นาย เซ)
I will love you, oh
(ไอ วิล ลัฝ ยู , โอ)

I will love you more than that
(ไอ วิล ลัฝ ยู โม แฑ็น แดท)
I won’t say the words, then take them back
(ไอ ว็อนท เซ เดอะ เวิด , เฑ็น เทค เฑ็ม แบ็ค)
Don’t give loneliness a chance
(ด้อนท์ กิฝ โลนลิเน็ซ ซา ชานซ)
Baby listen to me when I say
(เบบิ ลิ๊สซึ่น ทู มี ฮเว็น นาย เซ)
I will love you more than that
(ไอ วิล ลัฝ ยู โม แฑ็น แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง More Than That คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น