เนื้อเพลง Civil War คำอ่านไทย Guns N’ Roses

“ What we’ve got here is failure to communicate.
(“ ฮว็อท หวีบ ก็อท เฮียร อีส เฟลเยอะ ทู ค็อมยูนิเคท)
Some men you just can’t reach…
(ซัม เม็น ยู จัซท แค็นท รีช)
So, you get what we had here last week,
(โซ , ยู เก็ท ฮว็อท วี แฮ็ด เฮียร ลาซท วีค ,)
which is the way he wants it!
(ฮวิช อีส เดอะ เว ฮี ว็อนท ซิท !)
Well, he gets it!
(เว็ล , ฮี เก็ท ซิท !)
N’ I don’t like it any more than you men. “ *
(เอ็น นาย ด้อนท์ ไลค อิท เอนอิ โม แฑ็น ยู เม็น “ *)

Look at your young men fighting
(ลุค แกท ยุร ยัง เม็น ไฟท์ดิง)
Look at your women crying
(ลุค แกท ยุร วีมเอิน คไรอิง)
Look at your young men dying
(ลุค แกท ยุร ยัง เม็น ไดอิง)
The way they’ve always done before
(เดอะ เว เดวฟ ออลเว ดัน บิโฟ)

Look at the hate we’re breeding
(ลุค แกท เดอะ เฮท เวีย บรีดดิง)
Look at the fear we’re feeding
(ลุค แกท เดอะ เฟีย เวีย ฟรีดดิง)
Look at the lives we’re leading
(ลุค แกท เดอะ ไลฝ เวีย ลีดอิง)
The way we’ve always done before
(เดอะ เว หวีบ ออลเว ดัน บิโฟ)

My hands are tied
(ไม แฮ็นด แซร์ ไท)
The billions shift from side to side
(เดอะ บีลยัน ฌิฟท ฟร็อม ไซด ทู ไซด)
And the wars go on with brainwashed pride
(แอ็นด เดอะ วอ โก ออน วิฑ เบรนวอช พไรด)
For the love of God and our human rights
(ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ก็อด แอ็นด เอ๊า ฮยูแม็น ไรท)
And all these things are swept aside
(แอ็นด ออล ฑิส ธิง แซร์ ซเว็พท อะไซด)
By bloody hands time can’t deny
(ไบ บลัดอิ แฮ็นด ไทม แค็นท ดิไน)
And are washed away by your genocide
(แอ็นด อาร์ ว็อฌ อะเว ไบ ยุร เจนโอะไซด)
And history hides the lies of our civil wars
(แอ็นด ฮีซโทะริ ไฮด เดอะ ไล อ็อฝ เอ๊า ซิฝอิล วอ)

D’you wear a black armband
(ดายอู แว รา บแล็ค อาร์มแบรนทฺ)
When they shot the man
(ฮเว็น เฑ ฌ็อท เดอะ แม็น)
Who said “ Peace could last forever “
(ฮู เซ็ด “ พีซ คูด ลาซท เฟาะเรฝเออะ “)
And in my first memories
(แอ็นด อิน ไม เฟิซท เมรโมรี)
They shot Kennedy
(เฑ ฌ็อท เคนนีดี)
I went numb when I learned to see
(ไอ เว็นท นัม ฮเว็น นาย เลิน ทู ซี)
So I never fell for Vietnam
(โซ ไอ เนฝเออะ เฟ็ล ฟอ เวียดนาม)
We got the wall of D.C. to remind us all
(วี ก็อท เดอะ วอล อ็อฝ ดี ซี ทู ริไมนด อัซ ซอร์)
That you can’t trust freedom
(แดท ยู แค็นท ทรัซท ฟรีดัม)
When it’s not in your hands
(ฮเว็น อิทซ น็อท อิน ยุร แฮ็นด)
When everybody’s fightin’
(ฮเว็น เอวี่บอดี้ ไฟท์ดิน)
For their promised land
(ฟอ แฑ พรอมอิซ แล็นด)

And
(แอ็นด)
I don’t need your civil war
(ไอ ด้อนท์ เน ยุร ซิฝอิล วอ)
It feeds the rich while it buries the poor
(อิท ฟีด เดอะ ริช ฮไวล อิท เบลลีสฺ เดอะ พูร)
Your power hungry sellin’ soldiers
(ยุร เพาเออะ ฮังกริ เซลลิน โซลเจอะ)
In a human grocery store
(อิน อะ ฮยูแม็น กโรเซอะริ ซโท)
Ain’t that fresh
(เอน แดท ฟเร็ฌ)
I don’t need your civil war
(ไอ ด้อนท์ เน ยุร ซิฝอิล วอ)

Look at the shoes your filling
(ลุค แกท เดอะ ฌู ยุร ฟีลลิง)
Look at the blood we’re spilling
(ลุค แกท เดอะ บลัด เวีย สปีลลิง)
Look at the world we’re killing
(ลุค แกท เดอะ เวิลด เวีย คีลลิง)
The way we’ve always done before
(เดอะ เว หวีบ ออลเว ดัน บิโฟ)
Look in the doubt we’ve wallowed
(ลุค อิน เดอะ เดาท หวีบ วอลโล)
Look at the leaders we’ve followed
(ลุค แกท เดอะ ลีดเออะ หวีบ ฟอลโล)
Look at the lies we’ve swallowed
(ลุค แกท เดอะ ไล หวีบ ซวอลโล)
And I don’t want to hear no more
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย โน โม)

My hands are tied
(ไม แฮ็นด แซร์ ไท)
For all I’ve seen has changed my mind
(ฟอ ออล อิฝ ซีน แฮ็ส เชนจ ไม ไมนด)
But still the wars go on as the years go by
(บัท ซทิล เดอะ วอ โก ออน แอ็ส เดอะ เยีย โก ไบ)
With no love of God or human rights
(วิฑ โน ลัฝ อ็อฝ ก็อด ออ ฮยูแม็น ไรท)
‘Cause all these dreams are swept aside
(คอส ออล ฑิส ดรีม แซร์ ซเว็พท อะไซด)
By bloody hands of the hypnotized
(ไบ บลัดอิ แฮ็นด อ็อฝ เดอะ ฮีพโนะไทส)
Who carry the cross of homicide
(ฮู แคริ เดอะ คร็อซ อ็อฝ ฮอมอิไซด)
And history bears the scars of our civil wars
(แอ็นด ฮีซโทะริ แบ เดอะ ซคา อ็อฝ เอ๊า ซิฝอิล วอ)

“ We practice selective annihilation of mayors
(“ วี พแรคทิซ ซิเลคทิฝ แอ็นไนอิเลฌัน อ็อฝ เมเออะ)
And government officials
(แอ็นด กัฝเอินเม็นท อ๊อฟิซเชี่ยล)
For example to create a vacuum
(ฟอ เอ็กแซ๊มเพิ่ล ทู คริเอท อะ แฝคอิวอัม)
Then we fill that vacuum
(เฑ็น วี ฟิล แดท แฝคอิวอัม)
As popular war advances
(แอ็ส พอพอิวเลอะ วอ แอ็ดฝานซ)
Peace is closer “ **
(พีซ อีส โคลเซอร์ “ **)

I don’t need your civil war
(ไอ ด้อนท์ เน ยุร ซิฝอิล วอ)
It feeds the rich while it buries the poor
(อิท ฟีด เดอะ ริช ฮไวล อิท เบลลีสฺ เดอะ พูร)
Your power hungry sellin’ soldiers
(ยุร เพาเออะ ฮังกริ เซลลิน โซลเจอะ)
In a human grocery store
(อิน อะ ฮยูแม็น กโรเซอะริ ซโท)
Ain’t that fresh
(เอน แดท ฟเร็ฌ)
And I don’t need your civil war
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ เน ยุร ซิฝอิล วอ)
I don’t need your civil war
(ไอ ด้อนท์ เน ยุร ซิฝอิล วอ)
I don’t need your civil war
(ไอ ด้อนท์ เน ยุร ซิฝอิล วอ)
Your power hungry sellin’ soldiers
(ยุร เพาเออะ ฮังกริ เซลลิน โซลเจอะ)
In a human grocery store
(อิน อะ ฮยูแม็น กโรเซอะริ ซโท)
Ain’t that fresh
(เอน แดท ฟเร็ฌ)
I don’t need your civil war
(ไอ ด้อนท์ เน ยุร ซิฝอิล วอ)
I don’t need one more war
(ไอ ด้อนท์ เน วัน โม วอ)

I don’t need one more war
(ไอ ด้อนท์ เน วัน โม วอ)
Whaz so civil ’bout war anyway
(วาซ โซ ซิฝอิล เบาท วอ เอนอิเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Civil War คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น