เนื้อเพลง I Am What I Am คำอ่านไทย Linda Eder

I am what I am
(ไอ แอ็ม ฮว็อท ไอ แอ็ม)
I am my own special creation
(ไอ แอ็ม ไม โอน ซเพฌแอ็ล คริเอฌัน)
So come take a look
(โซ คัม เทค เก ลุค)
Give me the hook or the ovation
(กิฝ มี เดอะ ฮุค ออ ดิ โอะเฝฌัน)
It’s my world that I want to have a little pride in
(อิทซ ไม เวิลด แดท ไอ ว็อนท ทู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พไรด อิน)
My world, and it’s not a place I have to hide in
(ไม เวิลด , แอ็นด อิทซ น็อท ดา พเลซ ไอ แฮ็ฝ ทู ไฮด อิน)
Life’s not worth a damn ’til you can say
(ไลฟ น็อท เวิธ อะ แด็ม ทิล ยู แค็น เซ)
“ Hey world, I am what I am! “
(“ เฮ เวิลด , ไอ แอ็ม ฮว็อท ไอ แอ็ม ! “)
I am what I am
(ไอ แอ็ม ฮว็อท ไอ แอ็ม)
I don’t want praise
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท พเรส)
I don’t want pity
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท พีทอิ)
I bang my own drum Some think it’s noise I think it’s pretty
(ไอ แบ็ง ไม โอน ดรัม ซัม ธิงค อิทซ นอยส ไอ ธิงค อิทซ พรีททิ)
And so what if I love each sparkle and each bangle?
(แอ็นด โซ ฮว็อท อิฟ ฟาย ลัฝ อีช สปาคเกิล แอ็นด อีช แบงเกิล)
Why not try to see things from a different angle?
(ฮไว น็อท ทไร ทู ซี ธิง ฟร็อม มา ดีฟเฟอะเร็นท แอ๊งเจิ้ล)
Your life is a sham ’til you can shout out loud: “ I am what I am! “
(ยุร ไลฟ อีส ซา แฌ็ม ทิล ยู แค็น เฌาท เอาท เลาด : “ ไอ แอ็ม ฮว็อท ไอ แอ็ม ! “)
I am what I am
(ไอ แอ็ม ฮว็อท ไอ แอ็ม)
And what I am needs no excuses
(แอ็นด ฮว็อท ไอ แอ็ม นีด โน เอ็คซคยูซ)
I deal my own deck
(ไอ ดีล ไม โอน เด็ค)
sometimes the ace, sometimes the deuces
(ซัมไทม์ ดิ เอซ , ซัมไทม์ เดอะ ดยูซ)
There’s one life and it’s no return and no deposit
(แดร์ วัน ไลฟ แอ็นด อิทซ โน ริเทิน แอ็นด โน ดิพอสอิท)
One life, so it’s time to open up your closet!
(วัน ไลฟ , โซ อิทซ ไทม ทู โอเพ็น อัพ ยุร คลอสเอ็ท !)
Life’s not worth a damn ’til you shout hey world “ I am what I am! “
(ไลฟ น็อท เวิธ อะ แด็ม ทิล ยู เฌาท เฮ เวิลด “ ไอ แอ็ม ฮว็อท ไอ แอ็ม ! “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am What I Am คำอ่านไทย Linda Eder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น