เนื้อเพลง Bed Of Roses คำอ่านไทย Bon Jovi

Sitting here wasted and wounded
(ซีททิง เฮียร ว็อซท แอ็นด วูนด)
At this old piano
(แอ็ท ดีซ โอลด พิแอนโอ)
Trying hard to capture
(ทไรอิง ฮาด ทู แคพเชอะ)
The moment this morning I don’t know
(เดอะ โมเม็นท ดีซ มอนิง ไอ ด้อนท์ โน)
‘Cause a bottle of vodka
(คอส อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ฝอดคะ)
Is still lodged in my head
(อีส ซทิล ล็อจ อิน ไม เฮ็ด)
And some blonde gave me nightmares
(แอ็นด ซัม บล็อนด เกฝ มี ไนท์แมร์)
I think that she’s still in my bed
(ไอ ธิงค แดท ชี ซทิล อิน ไม เบ็ด)
As I dream about movies
(แอ็ส ซาย ดรีม อะเบาท มูวี่)
They won’t make of me when I’m dead
(เฑ ว็อนท เมค อ็อฝ มี ฮเว็น แอม เด็ด)

With an ironclad fist I wake up and
(วิฑ แอน ไอรอนค๊าด ฟิซท ไอ เวค อัพ แอ็นด)
French kiss the morning
(ฟเร็นช คิซ เดอะ มอนิง)
While some marching band keeps
(ฮไวล ซัม มัสชิง แบ็นด คีพ)
Its own beat in my head
(อิทซ โอน บีท อิน ไม เฮ็ด)
While we’re talking
(ฮไวล เวีย ทอคอิง)
About all of the things that I long to believe
(อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ ธิง แดท ไอ ล็อง ทู บิลีฝ)
About love and the truth and
(อะเบาท ลัฝ แอ็นด เดอะ ทรูธ แอ็นด)
What you mean to me
(ฮว็อท ยู มีน ทู มี)
And the truth is baby you’re all that I need
(แอ็นด เดอะ ทรูธ อีส เบบิ ยัวร์ ออล แดท ไอ เน)

I want to lay you down in a bed of roses
(ไอ ว็อนท ทู เล ยู เดาน อิน อะ เบ็ด อ็อฝ โรส)
For tonight I sleep on a bed of nails
(ฟอ ทุไนท ไอ ซลีพ ออน อะ เบ็ด อ็อฝ เนล)
I want to be just as close as the Holy Ghost is
(ไอ ว็อนท ทู บี จัซท แอ็ส คโลส แอ็ส เดอะ โฮลิ โกซท อีส)
And lay you down on a bed of roses
(แอ็นด เล ยู เดาน ออน อะ เบ็ด อ็อฝ โรส)

Well I’m so far away
(เว็ล แอม โซ ฟา อะเว)
That each step that I take is on my way home
(แดท อีช ซเท็พ แดท ไอ เทค อีส ออน ไม เว โฮม)
A king’s ransom in dimes I’d given each night
(อะ คิง แรนซัม อิน ไดม อาย กีฝเอ็น อีช ไนท)
Just to see through this payphone
(จัซท ทู ซี ธรู ดีซ เพย์โฟน)
Still I run out of time
(ซทิล ไอ รัน เอาท อ็อฝ ไทม)
Or it’s hard to get through
(ออ อิทซ ฮาด ทู เก็ท ธรู)
Till the bird on the wire flies me back to you
(ทิล เดอะ เบิด ออน เดอะ ไวร ไฟล์ มี แบ็ค ทู ยู)
I’ll just close my eyes and whisper,
(อิล จัซท คโลส ไม ไอ แซน ฮวีซเพอะ ,)
Baby blind love is true
(เบบิ บไลนด ลัฝ อีส ทรู)

I want to lay you down in a bed of roses
(ไอ ว็อนท ทู เล ยู เดาน อิน อะ เบ็ด อ็อฝ โรส)
For tonight I sleep on a bed of nails
(ฟอ ทุไนท ไอ ซลีพ ออน อะ เบ็ด อ็อฝ เนล)
I want to be just as close as the Holy Ghost is
(ไอ ว็อนท ทู บี จัซท แอ็ส คโลส แอ็ส เดอะ โฮลิ โกซท อีส)
And lay you down on a bed of roses
(แอ็นด เล ยู เดาน ออน อะ เบ็ด อ็อฝ โรส)

The hotel bar hangover whiskey’s gone dry
(เดอะ โฮเทล บา แฮงโอเว่อร์ ฮวีซคิ กอน ดไร)
The barkeeper’s wig’s crooked
(เดอะ บาคคีพเปอร์ วิก ครุค)
And she’s giving me the eye
(แอ็นด ชี กีฝวิง มี ดิ ไอ)
I might have said yeah
(ไอ ไมท แฮ็ฝ เซ็ด เย่)
But I laughed so hard I think I died
(บัท ไอ ลาฟ โซ ฮาด ดาย ธิงค ไอ ได)

Now as you close your eyes
(เนา แอ็ส ยู คโลส ยุร ไอ)
Know I’ll be thinking about you
(โน อิล บี ติ้งกิง อะเบาท ยู)
While my mistress she calls me
(ฮไวล ไม มีซทเร็ซ ชี คอล มี)
To stand in her spotlight again
(ทู ซแท็นด อิน เฮอ สปอทไลท์ อะเกน)
Tonight I won’t be alone
(ทุไนท ไอ ว็อนท บี อะโลน)
But you know that don’t
(บัท ยู โน แดท ด้อนท์)
Mean I’m not lonely I’ve got nothing to prove
(มีน แอม น็อท โลนลิ อิฝ ก็อท นัธอิง ทู พรูฝ)
For it’s you that I’d die to defend
(ฟอ อิทซ ยู แดท อาย ได ทู ดิเฟนด)

I want to lay you down in a bed of roses
(ไอ ว็อนท ทู เล ยู เดาน อิน อะ เบ็ด อ็อฝ โรส)
For tonight I sleep on a bed of nails
(ฟอ ทุไนท ไอ ซลีพ ออน อะ เบ็ด อ็อฝ เนล)
I want to be just as close as the Holy Ghost is
(ไอ ว็อนท ทู บี จัซท แอ็ส คโลส แอ็ส เดอะ โฮลิ โกซท อีส)
And lay you down on a bed of roses
(แอ็นด เล ยู เดาน ออน อะ เบ็ด อ็อฝ โรส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bed Of Roses คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น