เนื้อเพลง The Hell Song คำอ่านไทย Sum 41

Everybody’s got their problems
(เอวี่บอดี้ ก็อท แฑ พรอบเล็ม)
Everybody says the same things to you
(เอวี่บอดี้ เซ เดอะ เซม ธิง ทู ยู)
It’s just a matter how you solve them
(อิทซ จัซท ดา แมทเทอะ เฮา ยู ซอลฝ เฑ็ม)
And knowing how to change the things you’ve been through
(แอ็นด โนอิง เฮา ทู เชนจ เดอะ ธิง ยู๊ฟ บีน ธรู)

I feel I’ve come to realize
(ไอ ฟีล อิฝ คัม ทู รีแอะไลส)
How fast life can be compromised
(เฮา ฟัซท ไลฟ แค็น บี คอมพโระไมส)
Step back to see what’s going on
(ซเท็พ แบ็ค ทู ซี ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
I can’t beleive this happened to you
(ไอ แค็นท บีลายฝ ดีซ แฮพเพ็น ทู ยู)
This happened to you
(ดีซ แฮพเพ็น ทู ยู)

It’s just a problem that I’m faced with am I
(อิทซ จัซท ดา พรอบเล็ม แดท แอม เฟซ วิฑ แอ็ม ไอ)
Not the only one who hates to stand by
(น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู เฮท ทู ซแท็นด ไบ)
Complications that are first in this line
(คอมพลิเคฌัน แดท อาร์ เฟิซท อิน ดีซ ไลน)
With all these pictures running through my mind
(วิฑ ออล ฑิส พีคเชอะ รันนิง ธรู ไม ไมนด)

Knowing endless consequences
(โนอิง เอ็นเล็ซ คอนซิคเว็นซ)
I feel so useless in this
(ไอ ฟีล โซ ยูสเหลด ซิน ดีซ)
Get back, step back, and as for me,
(เก็ท แบ็ค , ซเท็พ แบ็ค , แอ็นด แอ็ส ฟอ มี ,)
i can’t believe.
(ไอ แค็นท บิลีฝ)

Part of me, won’t agree
(พาท อ็อฝ มี , ว็อนท อักรี)
Cause I don’t know if it’s for sure
(คอส ไอ ด้อนท์ โน อิฟ อิทซ ฟอ ฌุร)
Suddenly, suddenly
(ซั๊ดเด้นลี่ , ซั๊ดเด้นลี่)
I don’t feel so insecure
(ไอ ด้อนท์ ฟีล โซ อินซิคยูร)

Part of me, won’t agree
(พาท อ็อฝ มี , ว็อนท อักรี)
Cause I don’t know if it’s for sure
(คอส ไอ ด้อนท์ โน อิฟ อิทซ ฟอ ฌุร)
Suddenly, suddenly
(ซั๊ดเด้นลี่ , ซั๊ดเด้นลี่)
I don’t feel so insecure
(ไอ ด้อนท์ ฟีล โซ อินซิคยูร)
Anymore
(แอนนี่มอ)

Everybody’s got their problems
(เอวี่บอดี้ ก็อท แฑ พรอบเล็ม)
Everybody says the same things to you
(เอวี่บอดี้ เซ เดอะ เซม ธิง ทู ยู)
It’s just a matter how you solve them
(อิทซ จัซท ดา แมทเทอะ เฮา ยู ซอลฝ เฑ็ม)
But what else are we supposed to do
(บัท ฮว็อท เอ็ลซ อาร์ วี ซัพโพส ทู ดู)

Part of me, won’t agree
(พาท อ็อฝ มี , ว็อนท อักรี)
Cause I don’t know if it’s for sure
(คอส ไอ ด้อนท์ โน อิฟ อิทซ ฟอ ฌุร)
Suddenly, suddenly
(ซั๊ดเด้นลี่ , ซั๊ดเด้นลี่)
I don’t feel so insecure
(ไอ ด้อนท์ ฟีล โซ อินซิคยูร)

Part of me, won’t agree
(พาท อ็อฝ มี , ว็อนท อักรี)
Cause I don’t know if it’s for sure
(คอส ไอ ด้อนท์ โน อิฟ อิทซ ฟอ ฌุร)
Suddenly, suddenly
(ซั๊ดเด้นลี่ , ซั๊ดเด้นลี่)
I don’t feel so insecure
(ไอ ด้อนท์ ฟีล โซ อินซิคยูร)
Anymore
(แอนนี่มอ)

Why do things that matter the most
(ฮไว ดู ธิง แดท แมทเทอะ เดอะ โมซท)
Never end up being what we chose
(เนฝเออะ เอ็นด อัพ บีอิง ฮว็อท วี โชส)
Now that I find no way so bad
(เนา แดท ไอ ไฟนด โน เว โซ แบ็ด)
I don’t think I knew what I had
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ นยู ฮว็อท ไอ แฮ็ด)

Why do things that matter the most
(ฮไว ดู ธิง แดท แมทเทอะ เดอะ โมซท)
Never end up being what we chose
(เนฝเออะ เอ็นด อัพ บีอิง ฮว็อท วี โชส)
Now that I find no way so bad
(เนา แดท ไอ ไฟนด โน เว โซ แบ็ด)
I don’t think I knew what I had
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ นยู ฮว็อท ไอ แฮ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Hell Song คำอ่านไทย Sum 41

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น