เนื้อเพลง Timeless คำอ่านไทย Kelly Clarkson feat Justin Guarini

Baby come close let me tell you this
(เบบิ คัม คโลส เล็ท มี เท็ล ยู ดีซ)
In a whisper my heart says you know it too
(อิน อะ ฮวีซเพอะ ไม ฮาท เซ ยู โน อิท ทู)
Baby we both share a secret wish
(เบบิ วี โบธ แฌ อะ ซีคเร็ท วิฌ)
And you’re feeling my love reaching out to you
(แอ็นด ยัวร์ ฟีลอิง ไม ลัฝ รีชชิง เอาท ทู ยู)

Timeless
(ไทมเล็ซ)
Don’t let it end [no]
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ เอ็นด [ โน ])
Now that you’re right here in my arms where you should stay
(เนา แดท ยัวร์ ไรท เฮียร อิน ไม อาม ฮแว ยู ฌูด ซเท)
Hold tight baby
(โฮลด ไทท เบบิ)
Timeless
(ไทมเล็ซ)
Don’t let it fade out of sight
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ เฝด เอาท อ็อฝ ไซท)
Just let the moments sweep us both away
(จัซท เล็ท เดอะ โมเม็นท สวี้พ อัซ โบธ อะเว)
Lifting us to where
(ลิฝทิง อัซ ทู ฮแว)
We both agree
(วี โบธ อักรี)
This is timeless love
(ดีซ ซิส ไทมเล็ซ ลัฝ)

I see it all baby in your eyes
(ไอ ซี อิท ดอร์ เบบิ อิน ยุร ไอ)
When you look at me I know I feel it too [yes I do]
(ฮเว็น ยู ลุค แกท มี ไอ โน ไอ ฟีล อิท ทู [ เย็ซ ซาย ดู ])
So let’s sail away and be forever baby
(โซ เล็ท เซล อะเว แอ็นด บี เฟาะเรฝเออะ เบบิ)
Where the crystal ocean melts into the sky
(ฮแว เดอะ ครีซแท็ล โอแฌ็น เม็ลท อีนทุ เดอะ ซไค)
We shouldn’t let the moment pass
(วี ชูดดึ่น เล็ท เดอะ โมเม็นท เพซ)
Making me shiver let’s make it last
(เมคอิง มี ฌีฝเออะ เล็ท เมค อิท ลาซท)
Why should we lose it don’t ever let me go
(ฮไว ฌูด วี ลูส อิท ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท มี โก)

Timeless
(ไทมเล็ซ)
Baby its timeless
(เบบิ อิทซ ไทมเล็ซ)
Oh baby its timeless
(โอ เบบิ อิทซ ไทมเล็ซ)

Timeless
(ไทมเล็ซ)
Don’t let it fade out of sight
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ เฝด เอาท อ็อฝ ไซท)
Just let the moments sweep us both away
(จัซท เล็ท เดอะ โมเม็นท สวี้พ อัซ โบธ อะเว)
Lifting us to where
(ลิฝทิง อัซ ทู ฮแว)
We both agree
(วี โบธ อักรี)
It’s just timeless
(อิทซ จัซท ไทมเล็ซ)
It’s just timeless
(อิทซ จัซท ไทมเล็ซ)

Love
(ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Timeless คำอ่านไทย Kelly Clarkson feat Justin Guarini

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น