เนื้อเพลง It’s All Coming Back To Me Now คำอ่านไทย Celine Dion

There were nights when the wind was so cold
(แดร์ เวอ ไนท ฮเว็น เดอะ วินด วอส โซ โคลด)
That my body froze in bed
(แดท ไม บอดอิ ฟโรส อิน เบ็ด)
If I just listened to it
(อิฟ ฟาย จัซท ลิ๊สซึ่น ทู อิท)
Right outside the window
(ไรท เอาทไซด เดอะ วีนโด)

There were days when the sun was so cruel
(แดร์ เวอ เด ฮเว็น เดอะ ซัน วอส โซ ครูเอ็ล)
That all the tears turned to dust
(แดท ดอร์ เดอะ เทีย เทิน ทู ดัซท)
And I just knew my eyes were
(แอ็นด ดาย จัซท นยู ไม ไอ เวอ)
Drying up forever
(ดรายอิง อัพ เฟาะเรฝเออะ)

I finished crying in the instant that you left
(ไอ ฟีนอิฌ คไรอิง อิน ดิ อีนซแท็นท แดท ยู เล็ฟท)
And I can’t remember where or when or how
(แอ็นด ดาย แค็นท ริเมมเบอะ ฮแว ออ ฮเว็น ออ เฮา)
And I banished every memory you and I had ever made
(แอ็นด ดาย แบนอิฌ เอฝริ เมมโอะริ ยู แอ็นด ดาย แฮ็ด เอฝเออะ เมด)

But when you touch me like this
(บัท ฮเว็น ยู ทั๊ช มี ไลค ดีซ)
And you hold me like that
(แอ็นด ยู โฮลด มี ไลค แดท)
I just have to admit
(ไอ จัซท แฮ็ฝ ทู แอ็ดมีท)
That it’s all coming back to me
(แดท อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี)
When I touch you like this
(ฮเว็น นาย ทั๊ช ยู ไลค ดีซ)
And I hold you like that
(แอ็นด ดาย โฮลด ยู ไลค แดท)
It’s so hard to believe but
(อิทซ โซ ฮาด ทู บิลีฝ บัท)
It’s all coming back to me
(อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี)
[It’s all coming back, it’s all coming back to me now]
([ อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค , อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี เนา ])

There were moments of gold
(แดร์ เวอ โมเม็นท อ็อฝ โกลด)
And there were flashes of light
(แอ็นด แดร์ เวอ แฟลสเชด อ็อฝ ไลท)
There were things I’d never do again
(แดร์ เวอ ธิง อาย เนฝเออะ ดู อะเกน)
But then they’d always seemed right
(บัท เฑ็น เดยฺ ออลเว ซีม ไรท)
There were nights of endless pleasure
(แดร์ เวอ ไนท อ็อฝ เอ็นเล็ซ พเลฉเออะ)
It was more than any laws allow
(อิท วอส โม แฑ็น เอนอิ ลอ แอ็ลเลา)
Baby Baby
(เบบิ เบบิ)

If I kiss you like this
(อิฟ ฟาย คิซ ยู ไลค ดีซ)
And if you whisper like that
(แอ็นด อิฟ ยู ฮวีซเพอะ ไลค แดท)
It was lost long ago
(อิท วอส ล็อซท ล็อง อะโก)
But it’s all coming back to me
(บัท อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี)
If you want me like this
(อิฟ ยู ว็อนท มี ไลค ดีซ)
And if you need me like that
(แอ็นด อิฟ ยู เน มี ไลค แดท)
It was dead long ago
(อิท วอส เด็ด ล็อง อะโก)
But it’s all coming back to me
(บัท อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี)
It’s so hard to resist
(อิทซ โซ ฮาด ทู ริสีซท)
And it’s all coming back to me
(แอ็นด อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี)
I can barely recall
(ไอ แค็น แบลิ ริคอล)
But it’s all coming back to me now
(บัท อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี เนา)
But it’s all coming back
(บัท อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค)

There were those empty threats and hollow lies
(แดร์ เวอ โฑส เอมทิ ธเร็ท แซน ฮอลโล ไล)
And whenever you tried to hurt me
(แอ็นด ฮเว็นเอฝเออะ ยู ทไร ทู เฮิท มี)
I just hurt you even worse
(ไอ จัซท เฮิท ยู อีเฝ็น เวิซ)
And so much deeper
(แอ็นด โซ มัช ดิพเพอ)

There were hours that just went on for days
(แดร์ เวอ เอาร แดท จัซท เว็นท ออน ฟอ เด)
When alone at last we’d count up all the chances
(ฮเว็น อะโลน แอ็ท ลาซท เว็ด เคานท อัพ ออล เดอะ ชานซ)
That were lost to us forever
(แดท เวอ ล็อซท ทู อัซ เฟาะเรฝเออะ)

But you were history with the slamming of the door
(บัท ยู เวอ ฮีซโทะริ วิฑ เดอะ สแลมมิ้ง อ็อฝ เดอะ โด)
And I made myself so strong again somehow
(แอ็นด ดาย เมด ไมเซลฟ โซ ซทร็อง อะเกน ซัมฮาว)
And I never wasted any of my time on you since then
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ ว็อซท เอนอิ อ็อฝ ไม ไทม ออน ยู ซินซ เฑ็น)

But if I touch you like this
(บัท อิฟ ฟาย ทั๊ช ยู ไลค ดีซ)
And if you kiss me like that
(แอ็นด อิฟ ยู คิซ มี ไลค แดท)
It was so long ago
(อิท วอส โซ ล็อง อะโก)
But it’s all coming back to me
(บัท อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี)
If you touch me like this
(อิฟ ยู ทั๊ช มี ไลค ดีซ)
And if I kiss you like that
(แอ็นด อิฟ ฟาย คิซ ยู ไลค แดท)
It was gone with the wind
(อิท วอส กอน วิฑ เดอะ วินด)
But it’s all coming back to me
(บัท อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี)
[It’s all coming back, it’s all coming back to me now]
([ อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค , อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี เนา ])

There were moments of gold
(แดร์ เวอ โมเม็นท อ็อฝ โกลด)
And there were flashes of light
(แอ็นด แดร์ เวอ แฟลสเชด อ็อฝ ไลท)
There were things we’d never do again
(แดร์ เวอ ธิง เว็ด เนฝเออะ ดู อะเกน)
But then they’d always seemed right
(บัท เฑ็น เดยฺ ออลเว ซีม ไรท)
There were nights of endless pleasure
(แดร์ เวอ ไนท อ็อฝ เอ็นเล็ซ พเลฉเออะ)
It was more than all your laws allow
(อิท วอส โม แฑ็น ออล ยุร ลอ แอ็ลเลา)
Baby, Baby, Baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ)

When you touch me like this
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี ไลค ดีซ)
And when you hold me like that
(แอ็นด ฮเว็น ยู โฮลด มี ไลค แดท)
It was gone with the wind
(อิท วอส กอน วิฑ เดอะ วินด)
But it’s all coming back to me
(บัท อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี)
When you see me like this
(ฮเว็น ยู ซี มี ไลค ดีซ)
And when I see you like that
(แอ็นด ฮเว็น นาย ซี ยู ไลค แดท)
Then we see what we want to see
(เฑ็น วี ซี ฮว็อท วี ว็อนท ทู ซี)
All coming back to me
(ออล คัมอิง แบ็ค ทู มี)
The flesh and the fantasies
(เดอะ ฟเล็ฌ แอ็นด เดอะ แฟนตาซีสฺ)
All coming back to me
(ออล คัมอิง แบ็ค ทู มี)
I can barely recall
(ไอ แค็น แบลิ ริคอล)
But it’s all coming back to me now
(บัท อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี เนา)

If you forgive me all this
(อิฟ ยู เฟาะกีฝ มี ออล ดีซ)
If I forgive you all that
(อิฟ ฟาย เฟาะกีฝ ยู ออล แดท)
We forgive and forget
(วี เฟาะกีฝ แอ็นด เฟาะเกท)
And it’s all coming back to me
(แอ็นด อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี)
When you see me like this
(ฮเว็น ยู ซี มี ไลค ดีซ)
And when I see you like that
(แอ็นด ฮเว็น นาย ซี ยู ไลค แดท)
We see just what we want to see
(วี ซี จัซท ฮว็อท วี ว็อนท ทู ซี)
All coming back to me
(ออล คัมอิง แบ็ค ทู มี)
The flesh and the fantasies
(เดอะ ฟเล็ฌ แอ็นด เดอะ แฟนตาซีสฺ)
All coming back to me
(ออล คัมอิง แบ็ค ทู มี)
I can barely recall but it’s all coming back to me now
(ไอ แค็น แบลิ ริคอล บัท อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี เนา)

[It’s all coming back to me now]
([ อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี เนา ])
And when you kiss me like this
(แอ็นด ฮเว็น ยู คิซ มี ไลค ดีซ)
[It’s all coming back to me now]
([ อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี เนา ])
And when I touch you like that
(แอ็นด ฮเว็น นาย ทั๊ช ยู ไลค แดท)
[It’s all coming back to me now]
([ อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี เนา ])
If you do it like this
(อิฟ ยู ดู อิท ไลค ดีซ)
[It’s all coming back to me now]
([ อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี เนา ])
And if we, , ,
(แอ็นด อิฟ วี , , ,)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s All Coming Back To Me Now คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น