เนื้อเพลง Sorry, Blame It on Me คำอ่านไทย Akon

As life goes on
(แอ็ส ไลฟ โกซ ออน)
I’m starting to learn more and more about responsibility
(แอม ซทาททิง ทู เลิน โม แอ็นด โม อะเบาท ริซพอนซิบีลอิทิ)
And I realize that everything I do is affecting the people around me
(แอ็นด ดาย รีแอะไลส แดท เอ๊วี่ติง ไอ ดู อีส แอ็ฟเฟคทิง เดอะ พี๊เพิ่ล อะเรานด มี)
So I want to take this time out to apologize for things that I’ve done
(โซ ไอ ว็อนท ทู เทค ดีซ ไทม เอาท ทู อะพอลโอะไจส ฟอ ธิง แดท อิฝ ดัน)
And things that haven’t occurred yet
(แอ็นด ธิง แดท แฮฟเวน ออคเคิด เย็ท)
And things that they don’t want to take responsibility for
(แอ็นด ธิง แดท เฑ ด้อนท์ ว็อนท ทู เทค ริซพอนซิบีลอิทิ ฟอ)

I’m sorry for the times that I left you home
(แอม ซอริ ฟอ เดอะ ไทม แดท ไอ เล็ฟท ยู โฮม)
I was on the road and you were alone
(ไอ วอส ออน เดอะ โรด แอ็นด ยู เวอ อะโลน)
I’m sorry for the times that I had to go
(แอม ซอริ ฟอ เดอะ ไทม แดท ไอ แฮ็ด ทู โก)
I’m sorry for the fact that I did not know
(แอม ซอริ ฟอ เดอะ แฟ็คท แดท ไอ ดิด น็อท โน)

That you were sitting home just wishing we
(แดท ยู เวอ ซีททิง โฮม จัซท วิชชิ้ง วี)
Could go back to when it was just you and me
(คูด โก แบ็ค ทู ฮเว็น หนิด วอส จัซท ยู แอ็นด มี)
I’m sorry for the times I would neglect
(แอม ซอริ ฟอ เดอะ ไทม ซาย วูด เน็กเลคท)
I’m sorry for the times I disrespect
(แอม ซอริ ฟอ เดอะ ไทม ซาย ดิซริซเพคท)

I’m sorry for the wrong things that I’ve done
(แอม ซอริ ฟอ เดอะ ร็อง ธิง แดท อิฝ ดัน)
I’m sorry I’m not always there for my sons
(แอม ซอริ แอม น็อท ออลเว แดร์ ฟอ ไม ซัน)
I’m sorry for the fact that I am not aware
(แอม ซอริ ฟอ เดอะ แฟ็คท แดท ไอ แอ็ม น็อท อะแว)
That you can’t sleep at night when I am not there
(แดท ยู แค็นท ซลีพ แอ็ท ไนท ฮเว็น นาย แอ็ม น็อท แดร์)

Because I’m in the streets like every day
(บิคอส แอม อิน เดอะ ซทรีท ไลค เอฝริ เด)
I’m sorry for the things that I did not say
(แอม ซอริ ฟอ เดอะ ธิง แดท ไอ ดิด น็อท เซ)
Like how you are the best thing in my world
(ไลค เฮา ยู อาร์ เดอะ เบ็ซท ธิง อิน ไม เวิลด)
And how I am so proud to call you my girl
(แอ็นด เฮา ไอ แอ็ม โซ พเราด ทู คอล ยู ไม เกิล)

I understand that there are some problems
(ไอ อันเดิซแทนด แดท แดร์ อาร์ ซัม พรอบเล็ม)
And I am not too blind to know
(แอ็นด ดาย แอ็ม น็อท ทู บไลนด ทู โน)
All the pain you kept inside you
(ออล เดอะ เพน ยู เค็พท อีนไซด ยู)
Even though you might not show
(อีเฝ็น โธ ยู ไมท น็อท โฌ)

If I can’t apologize for being wrong
(อิฟ ฟาย แค็นท อะพอลโอะไจส ฟอ บีอิง ร็อง)
Then it’s just a shame on me
(เฑ็น อิทซ จัซท ดา เฌม ออน มี)
I’ll be the reason for your pain
(อิล บี เดอะ รี๊ซั่น ฟอ ยุร เพน)
And you can put the blame on me
(แอ็นด ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)

You can put the blame on me
(ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)
You can put the blame on me
(ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)
You can put the blame on me
(ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)
You can put the blame on me
(ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)

Said you can put the blame on me
(เซ็ด ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)
Said you can put the blame on me
(เซ็ด ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)
Said you can put the blame on me
(เซ็ด ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)
You can put the blame on me
(ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)

I’m sorry for the things that he put you through
(แอม ซอริ ฟอ เดอะ ธิง แดท ฮี พัท ยู ธรู)
And all the times you didnt know what to do
(แอ็นด ออล เดอะ ไทม ยู ดิ๊นอิน โน ฮว็อท ทู ดู)
I’m sorry that you had to go and sell those bags
(แอม ซอริ แดท ยู แฮ็ด ทู โก แอ็นด เซ็ล โฑส แบ็ก)
Just trying to stay busy till you heard from dad
(จัซท ทไรอิง ทู ซเท บีสอิ ทิล ยู เฮิด ฟร็อม แด็ด)

When you would rather be home with all your friends
(ฮเว็น ยู วูด ราฑเออะ บี โฮม วิฑ ออล ยุร ฟเร็นด)
As one big family with love and bliss
(แอ็ส วัน บิก แฟมอิลิ วิฑ ลัฝ แอ็นด บลิซ)
And even though pops treated us like kings
(แอ็นด อีเฝ็น โธ พ็อพ ทรีท อัซ ไลค คิง)
He got a second wife and you didn’t agree
(ฮี ก็อท ดา เซคอันด ไวฟ แอ็นด ยู ดิ๊นอิน อักรี)

He got up and left you there all alone
(ฮี ก็อท อัพ แอ็นด เล็ฟท ยู แดร์ ออล อะโลน)
I’m sorry that you had to do it on your own
(แอม ซอริ แดท ยู แฮ็ด ทู ดู อิท ออน ยุร โอน)
I’m sorry that I went and added to your grief
(แอม ซอริ แดท ไอ เว็นท แอ็นด แอ็ด ทู ยุร กรีฟ)
I’m sorry that your son was once a thief
(แอม ซอริ แดท ยุร ซัน วอส วันซ อะ ธีฟ)

I’m sorry that I grew up way too fast
(แอม ซอริ แดท ไอ กรู อัพ เว ทู ฟัซท)
I wish I would’ve listened and not be so bad
(ไอ วิฌ ไอ วูดเด็ป ลิ๊สซึ่น แอ็นด น็อท บี โซ แบ็ด)
I’m sorry that your life turned out this way
(แอม ซอริ แดท ยุร ไลฟ เทิน เอาท ดีซ เว)
I’m sorry that the Feds came and took me away
(แอม ซอริ แดท เดอะ เฟ็ด เคม แอ็นด ทุค มี อะเว)

I understand that there’s some problems
(ไอ อันเดิซแทนด แดท แดร์ ซัม พรอบเล็ม)
And I am not too blind to know
(แอ็นด ดาย แอ็ม น็อท ทู บไลนด ทู โน)
All the pain you kept inside you
(ออล เดอะ เพน ยู เค็พท อีนไซด ยู)
Even though you might not show
(อีเฝ็น โธ ยู ไมท น็อท โฌ)

If I can’t apologize for being wrong
(อิฟ ฟาย แค็นท อะพอลโอะไจส ฟอ บีอิง ร็อง)
Then it’s just a shame on me
(เฑ็น อิทซ จัซท ดา เฌม ออน มี)
I’ll be the reason for your pain
(อิล บี เดอะ รี๊ซั่น ฟอ ยุร เพน)
And you can put the blame on me
(แอ็นด ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)

You can put the blame on me
(ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)
You can put the blame on me
(ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)
You can put the blame on me
(ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)
You can put the blame on me
(ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)

Said you can put the blame on me
(เซ็ด ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)
Said you can put the blame on me
(เซ็ด ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)
Said you can put the blame on me
(เซ็ด ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)
You can put the blame on me
(ยู แค็น พัท เดอะ บเลม ออน มี)

I’m sorry that it took so long to see
(แอม ซอริ แดท ดิธ ทุค โซ ล็อง ทู ซี)
That they were dead wrong trying to put it on me
(แดท เฑ เวอ เด็ด ร็อง ทไรอิง ทู พัท ดิธ ออน มี)
I’m sorry that it took so long to speak
(แอม ซอริ แดท ดิธ ทุค โซ ล็อง ทู ซพีค)
But I was on tour with Gwen Stefani
(บัท ไอ วอส ออน ทัวร์ วิฑ จีเวน สเตฟานี่)

I’m sorry for the hand that she was dealt
(แอม ซอริ ฟอ เดอะ แฮ็นด แดท ชี วอส เด็ลท)
For the embarrassment that she felt
(ฟอ ดิ เอ็มแบแร็ซเม็นท แดท ชี เฟ็ลท)
Just a little young girl trying to have fun
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ยัง เกิล ทไรอิง ทู แฮ็ฝ ฟัน)
Her daddy shouldn’t never let her out that young
(เฮอ แดดดิ ชูดดึ่น เนฝเออะ เล็ท เฮอ เอาท แดท ยัง)

I’m sorry for Club Zen getting shut down
(แอม ซอริ ฟอ คลับ เส็น เกดดดิ้ง ฌัท เดาน)
I hope they manage better next time around
(ไอ โฮพ เฑ แมนอิจ เบทเทอะ เน็คซท ไทม อะเรานด)
How was I to know she was underage?
(เฮา วอส ซาย ทู โน ชี วอส อันเดอะเรจ)
In a 21 and older club they say
(อิน อะ 21 แอ็นด โอลเดอะ คลับ เฑ เซ)

Why doesn’t anybody wanna take blame?
(ฮไว ดัสอินท เอนอิบอดิ วอนนา เทค บเลม)
Verizon backed out disgracing my name
(เวอรายซัน แบ็ค เอาท ดีเกสซิ้ง ไม เนม)
I’m just a singer trying to entertain
(แอม จัซท ดา ซีงเออะ ทไรอิง ทู เอนเทอะเทน)
Because I love my fans I’ll take that blame
(บิคอส ไอ ลัฝ ไม แฟน อิล เทค แดท บเลม)

Even though the blames on you
(อีเฝ็น โธ เดอะ บเลม ออน ยู)
Even though the blames on you
(อีเฝ็น โธ เดอะ บเลม ออน ยู)
Even though the blames on you
(อีเฝ็น โธ เดอะ บเลม ออน ยู)
I’ll take that blame from you
(อิล เทค แดท บเลม ฟร็อม ยู)

And you can put that blame on me
(แอ็นด ยู แค็น พัท แดท บเลม ออน มี)
And you can put that blame on me
(แอ็นด ยู แค็น พัท แดท บเลม ออน มี)
You can put that blame on me
(ยู แค็น พัท แดท บเลม ออน มี)
And you can put that blame on me
(แอ็นด ยู แค็น พัท แดท บเลม ออน มี)

And you can put that blame on me
(แอ็นด ยู แค็น พัท แดท บเลม ออน มี)
And you can put that blame on me
(แอ็นด ยู แค็น พัท แดท บเลม ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sorry, Blame It on Me คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น