เนื้อเพลง Famous Last Words คำอ่านไทย My Chemical Romance

Now I know
(เนา ไอ โน)
That I can’t make you stay
(แดท ไอ แค็นท เมค ยู ซเท)
But where’s your heart?
(บัท ฮแว ยุร ฮาท)
But where’s your heart?
(บัท ฮแว ยุร ฮาท)
But where’s your…
(บัท ฮแว ยุร)

And I know
(แอ็นด ดาย โน)
There’s nothing I can say
(แดร์ นัธอิง ไอ แค็น เซ)
To change that part
(ทู เชนจ แดท พาท)
To change that part
(ทู เชนจ แดท พาท)
To change…
(ทู เชนจ)

So many
(โซ เมนอิ)
Bright lights, they cast a shadow
(ไบร๊ท ไลท , เฑ คาซท ดา แฌดโอ)
But can I speak?
(บัท แค็น นาย ซพีค)
Well is it hard understanding
(เว็ล อีส ซิท ฮาด อันเดิซแทนดิง)
I’m incomplete
(แอม อินค็อมพลีท)
A life that’s so demanding
(อะ ไลฟ แฑ็ท โซ ดีแมนดิง)
I get so weak
(ไอ เก็ท โซ วีค)
A love that’s so demanding
(อะ ลัฝ แฑ็ท โซ ดีแมนดิง)
I can’t speak
(ไอ แค็นท ซพีค)

I am not afraid to keep on living
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด ทู คีพ ออน ลีฝอิง)
I am not afraid to walk this world alone
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด ทู วอค ดีซ เวิลด อะโลน)
Honey if you stay, I’ll be forgiven
(ฮันอิ อิฟ ยู ซเท , อิล บี เฟาะกีฝเอ็น)
Nothing you can say can stop me going home
(นัธอิง ยู แค็น เซ แค็น ซท็อพ มี โกอิ้ง โฮม)

Can you see
(แค็น ยู ซี)
My eyes are shining bright
(ไม ไอ แซร์ ชายนิง ไบร๊ท)
‘Cause I’m out here
(คอส แอม เอาท เฮียร)
On the other side
(ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
Of a jet black hotel mirror
(อ็อฝ อะ เจ๊ต บแล็ค โฮเทล มีเรอะ)
And I’m so weak
(แอ็นด แอม โซ วีค)
Is it hard understanding
(อีส ซิท ฮาด อันเดิซแทนดิง)
I’m incomplete
(แอม อินค็อมพลีท)
A love that’s so demanding
(อะ ลัฝ แฑ็ท โซ ดีแมนดิง)
I get weak
(ไอ เก็ท วีค)

I am not afraid to keep on living
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด ทู คีพ ออน ลีฝอิง)
I am not afraid to walk this world alone
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด ทู วอค ดีซ เวิลด อะโลน)
Honey if you stay, I’ll be forgiven
(ฮันอิ อิฟ ยู ซเท , อิล บี เฟาะกีฝเอ็น)
Nothing you can say can stop me going home
(นัธอิง ยู แค็น เซ แค็น ซท็อพ มี โกอิ้ง โฮม)

I am not afraid to keep on living
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด ทู คีพ ออน ลีฝอิง)
I am not afraid to walk this world alone
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด ทู วอค ดีซ เวิลด อะโลน)
Honey if you stay, I’ll be forgiven
(ฮันอิ อิฟ ยู ซเท , อิล บี เฟาะกีฝเอ็น)
Nothing you can say can stop me going home
(นัธอิง ยู แค็น เซ แค็น ซท็อพ มี โกอิ้ง โฮม)

These bright lights have always blinded me
(ฑิส ไบร๊ท ไลท แฮ็ฝ ออลเว บไลนด มี)
These bright lights have always blinded me
(ฑิส ไบร๊ท ไลท แฮ็ฝ ออลเว บไลนด มี)
I say
(ไอ เซ)

I see you lying next to me
(ไอ ซี ยู ลายยิง เน็คซท ทู มี)
With words I thought I’d never speak
(วิฑ เวิด ซาย ธอท อาย เนฝเออะ ซพีค)
Awake and unafraid
(อะเวค แอ็นด อนาเฟรด)
Asleep or dead
(อัซลีพ ออ เด็ด)

[How can I see, I see you lying] ‘Cause I see you lying next to me
([ เฮา แค็น นาย ซี , ไอ ซี ยู ลายยิง ] คอส ไอ ซี ยู ลายยิง เน็คซท ทู มี)
[How can I see, I see you lying] With words I thought I’d never speak
([ เฮา แค็น นาย ซี , ไอ ซี ยู ลายยิง ] วิฑ เวิด ซาย ธอท อาย เนฝเออะ ซพีค)
[How can I see, I see you lying] Awake and unafraid
([ เฮา แค็น นาย ซี , ไอ ซี ยู ลายยิง ] อะเวค แอ็นด อนาเฟรด)
[How can I see, I see you lying] Asleep or dead
([ เฮา แค็น นาย ซี , ไอ ซี ยู ลายยิง ] อัซลีพ ออ เด็ด)

‘Cause I see you lying next to me
(คอส ไอ ซี ยู ลายยิง เน็คซท ทู มี)
With words I thought I’d never speak
(วิฑ เวิด ซาย ธอท อาย เนฝเออะ ซพีค)
Awake and unafraid
(อะเวค แอ็นด อนาเฟรด)
Asleep or dead
(อัซลีพ ออ เด็ด)

‘Cause I see you lying next to me
(คอส ไอ ซี ยู ลายยิง เน็คซท ทู มี)
With words I thought I’d never speak
(วิฑ เวิด ซาย ธอท อาย เนฝเออะ ซพีค)
Awake and unafraid
(อะเวค แอ็นด อนาเฟรด)
Asleep or dead
(อัซลีพ ออ เด็ด)

I am not afraid to keep on living
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด ทู คีพ ออน ลีฝอิง)
I am not afraid to walk this world alone
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด ทู วอค ดีซ เวิลด อะโลน)
[Or dead]
([ ออ เด็ด ])
Honey if you stay, I’ll be forgiven
(ฮันอิ อิฟ ยู ซเท , อิล บี เฟาะกีฝเอ็น)
Nothing you can say can stop me going home
(นัธอิง ยู แค็น เซ แค็น ซท็อพ มี โกอิ้ง โฮม)
[Or dead]
([ ออ เด็ด ])
I am not afraid to keep on living
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด ทู คีพ ออน ลีฝอิง)
I am not afraid to walk this world alone
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด ทู วอค ดีซ เวิลด อะโลน)
[Or dead]
([ ออ เด็ด ])
Honey if you stay, I’ll be forgiven
(ฮันอิ อิฟ ยู ซเท , อิล บี เฟาะกีฝเอ็น)
Nothing you can say can stop me going home
(นัธอิง ยู แค็น เซ แค็น ซท็อพ มี โกอิ้ง โฮม)
[Or dead]
([ ออ เด็ด ])
I am not afraid to keep on living
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด ทู คีพ ออน ลีฝอิง)
I am not afraid to walk this world alone
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด ทู วอค ดีซ เวิลด อะโลน)
[Or dead]
([ ออ เด็ด ])
Honey if you stay, I’ll be forgiven
(ฮันอิ อิฟ ยู ซเท , อิล บี เฟาะกีฝเอ็น)
Nothing you can say can stop me going home
(นัธอิง ยู แค็น เซ แค็น ซท็อพ มี โกอิ้ง โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Famous Last Words คำอ่านไทย My Chemical Romance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น