เนื้อเพลง Lights คำอ่านไทย Ellie Goulding

I had a way then
(ไอ แฮ็ด อะ เว เฑ็น)
Losing it all on my own
(โรซิง อิท ดอร์ ออน ไม โอน)
I had a heart then
(ไอ แฮ็ด อะ ฮาท เฑ็น)
But the queen has been overthrown
(บัท เดอะ ควีน แฮ็ส บีน โอเฝิธโรน)
And I’m not sleeping now
(แอ็นด แอม น็อท ซลีพพิง เนา)
The dark is too hard to beat
(เดอะ ดาค อีส ทู ฮาด ทู บีท)
And I’m not keeping up
(แอ็นด แอม น็อท คีพอิง อัพ)
The strength I need to push me
(เดอะ ซทเร็งธ ไอ เน ทู พุฌ มี)

You show the lights that stop me turn to stone
(ยู โฌ เดอะ ไลท แดท ซท็อพ มี เทิน ทู ซโทน)
You shine them when I’m alone
(ยู ไฌน เฑ็ม ฮเว็น แอม อะโลน)
And so I tell myself that I’ll be strong
(แอ็นด โซ ไอ เท็ล ไมเซลฟ แดท อิล บี ซทร็อง)
And dreaming when they’re gone
(แอ็นด ดรีมมิง ฮเว็น เดรว กอน)
‘Cause they’re calling, calling, calling me home
(คอส เดรว คอลลิง , คอลลิง , คอลลิง มี โฮม)
Calling, calling, calling home
(คอลลิง , คอลลิง , คอลลิง โฮม)
You show the lights that stop me turn to stone
(ยู โฌ เดอะ ไลท แดท ซท็อพ มี เทิน ทู ซโทน)
You shine them when I’m alone
(ยู ไฌน เฑ็ม ฮเว็น แอม อะโลน)

Noises, I play within my head
(นอยส , ไอ พเล วิฑีน ไม เฮ็ด)
Touch my own skin
(ทั๊ช ไม โอน ซคิน)
And hope they’ll still be there
(แอ็นด โฮพ เด๊ว ซทิล บี แดร์)
And I think back to when
(แอ็นด ดาย ธิงค แบ็ค ทู ฮเว็น)
My brother and my sister slept
(ไม บรัฑเออะ แอ็นด ไม ซีซเทอะ ซเล็พท)
In another place
(อิน แอะนัธเออะ พเลซ)
The only time I feel safe
(ดิ โอ๊นลี่ ไทม ไอ ฟีล เซฟ)

You show the lights that stop me turn to stone
(ยู โฌ เดอะ ไลท แดท ซท็อพ มี เทิน ทู ซโทน)
You shine them when I’m alone
(ยู ไฌน เฑ็ม ฮเว็น แอม อะโลน)
And so I tell myself that I’ll be strong
(แอ็นด โซ ไอ เท็ล ไมเซลฟ แดท อิล บี ซทร็อง)
And dreaming when they’re gone
(แอ็นด ดรีมมิง ฮเว็น เดรว กอน)
‘Cause they’re calling, calling, calling me home
(คอส เดรว คอลลิง , คอลลิง , คอลลิง มี โฮม)
Calling, calling, calling home
(คอลลิง , คอลลิง , คอลลิง โฮม)
You show the lights that stop me turn to stone
(ยู โฌ เดอะ ไลท แดท ซท็อพ มี เทิน ทู ซโทน)
You shine them when I’m alone
(ยู ไฌน เฑ็ม ฮเว็น แอม อะโลน)

[Lights, lights, lights, lights, lights, lights]
([ ไลท , ไลท , ไลท , ไลท , ไลท , ไลท ])

You show the lights that stop me turn to stone
(ยู โฌ เดอะ ไลท แดท ซท็อพ มี เทิน ทู ซโทน)
You shine them when I’m alone
(ยู ไฌน เฑ็ม ฮเว็น แอม อะโลน)
And so I tell myself that I’ll be strong
(แอ็นด โซ ไอ เท็ล ไมเซลฟ แดท อิล บี ซทร็อง)
Dreaming when they’re gone
(ดรีมมิง ฮเว็น เดรว กอน)
‘Cause they’re calling, calling, calling me home
(คอส เดรว คอลลิง , คอลลิง , คอลลิง มี โฮม)
Calling, calling, calling home
(คอลลิง , คอลลิง , คอลลิง โฮม)
You show the lights that stop me turn to stone
(ยู โฌ เดอะ ไลท แดท ซท็อพ มี เทิน ทู ซโทน)
You shine them when I’m alone
(ยู ไฌน เฑ็ม ฮเว็น แอม อะโลน)

Home, home
(โฮม , โฮม)
[lights, lights, lights]
([ ไลท , ไลท , ไลท ])

Home, home
(โฮม , โฮม)
[lights, lights, lights]
([ ไลท , ไลท , ไลท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lights คำอ่านไทย Ellie Goulding

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น