เนื้อเพลง Everyday คำอ่านไทย High School Musical Cast

[Troy]
([ ทรอย ])
Once in a lifetime
(วันซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์)
means there’s no second chance
(มีน แดร์ โน เซคอันด ชานซ)
so I believe than you and me
(โซ ไอ บิลีฝ แฑ็น ยู แอ็นด มี)
should grab it while we can
(ฌูด กแร็บ อิท ฮไวล วี แค็น)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
Make it last forever
(เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
and never give it back
(แอ็นด เนฝเออะ กิฝ อิท แบ็ค)

[Troy]
([ ทรอย ])
It’s our turn, and I’m loving’ where we’re at
(อิทซ เอ๊า เทิน , แอ็นด แอม ลัฝอิง ฮแว เวีย แอ็ท)

[Troy y Gabriella]
([ ทรอย วาย แร๊บบีเอลล่า ])
Because this moment’s really all we have
(บิคอส ดีซ โมเม็นท ริแอ็ลลิ ออล วี แฮ็ฝ)

[Troy]
([ ทรอย ])
Everyday
(เอวี่เดย์)
of our lives,
(อ็อฝ เอ๊า ไลฝ ,)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
wanna find you there, wanna hold on tight
(วอนนา ไฟนด ยู แดร์ , วอนนา โฮลด ออน ไทท)

[Troy]
([ ทรอย ])
Gonna run
(กอนนะ รัน)

[Troy y Gabriella]
([ ทรอย วาย แร๊บบีเอลล่า ])
While we’re young
(ฮไวล เวีย ยัง)
and keep the faith
(แอ็นด คีพ เดอะ เฟธ)

[Troy]
([ ทรอย ])
Everyday
(เอวี่เดย์)

[Troy y Gabriella]
([ ทรอย วาย แร๊บบีเอลล่า ])
From right now,
(ฟร็อม ไรท เนา ,)
gonna use our voices and scream out loud
(กอนนะ ยูซ เอ๊า ฝอยซ แซน ซครีม เอาท เลาด)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
Take my hand;
(เทค ไม แฮ็นด 😉

[Troy]
([ ทรอย ])
together we
(ทุเกฑเออะ วี)
will celebrate,
(วิล เซลอิบเรท ,)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
celebrate.
(เซลอิบเรท)

[Troy y Gabriella]
([ ทรอย วาย แร๊บบีเอลล่า ])
Oh, ev’ryday.
(โอ , เอฟรี่เดย์)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
They say that you should follow
(เฑ เซ แดท ยู ฌูด ฟอลโล)

[Troy]
([ ทรอย ])
and chase down what you dream,
(แอ็นด เชซ เดาน ฮว็อท ยู ดรีม ,)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
but if you get lost and lose yourself
(บัท อิฟ ยู เก็ท ล็อซท แอ็นด ลูส ยุรเซลฟ)

[Troy]
([ ทรอย ])
what does is really mean?
(ฮว็อท โด ซิส ริแอ็ลลิ มีน)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
No matter where we’re going,
(โน แมทเทอะ ฮแว เวีย โกอิ้ง ,)

[Troy]
([ ทรอย ])
it starts from where we are.
(อิท ซทาท ฟร็อม ฮแว วี อาร์)

[Gabriella, Troy y Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า , ทรอย วาย แร๊บบีเอลล่า ])
There’s more to life when we listen to our hearts
(แดร์ โม ทู ไลฟ ฮเว็น วี ลิ๊สซึ่น ทู เอ๊า ฮาท)
[Troy y Gabriella]
([ ทรอย วาย แร๊บบีเอลล่า ])
and because of you, I’ve got the strength to start
(แอ็นด บิคอส อ็อฝ ยู , อิฝ ก็อท เดอะ ซทเร็งธ ทู ซทาท)

Yeah, yeah, yeah!
(เย่ , เย่ , เย่ !)

Everyday
(เอวี่เดย์)
of our lives,
(อ็อฝ เอ๊า ไลฝ ,)
[Troy y Gabriella, Gabriella]
([ ทรอย วาย แร๊บบีเอลล่า , แร๊บบีเอลล่า ])
wanna find you there, wanna hold on tight
(วอนนา ไฟนด ยู แดร์ , วอนนา โฮลด ออน ไทท)
[Troy y Gabriella]
([ ทรอย วาย แร๊บบีเอลล่า ])
Gonna run
(กอนนะ รัน)
while we’re young
(ฮไวล เวีย ยัง)
and keep the faith.
(แอ็นด คีพ เดอะ เฟธ)

Everyday
(เอวี่เดย์)
[Troy]
([ ทรอย ])
from right now,
(ฟร็อม ไรท เนา ,)
gonna use our voices and scream out loud
(กอนนะ ยูซ เอ๊า ฝอยซ แซน ซครีม เอาท เลาด)
Take my hand;
(เทค ไม แฮ็นด 😉
together we
(ทุเกฑเออะ วี)
will celebrate,
(วิล เซลอิบเรท ,)
[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
Oh, ev’ryday
(โอ , เอฟรี่เดย์)

[Troy]
([ ทรอย ])
We’re taking it back,
(เวีย เทคอิง อิท แบ็ค ,)
we’re doing it here
(เวีย ดูอิง อิท เฮียร)
together!
(ทุเกฑเออะ !)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
It’s better like that,
(อิทซ เบทเทอะ ไลค แดท ,)
and stronger now
(แอ็นด สตองเกอร์ เนา)
than ever!
(แฑ็น เอฝเออะ !)
[Troy y Gabriella]
([ ทรอย วาย แร๊บบีเอลล่า ])
We’re not gonna lose.
(เวีย น็อท กอนนะ ลูส)
‘Cause we get to choose.
(คอส วี เก็ท ทู ชูส)
That’s how it’s gonna be!
(แฑ็ท เฮา อิทซ กอนนะ บี !)

[Troy]
([ ทรอย ])
Everyday
(เอวี่เดย์)
of our lives,
(อ็อฝ เอ๊า ไลฝ ,)
[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
wanna find you there, wanna hold on tight.
(วอนนา ไฟนด ยู แดร์ , วอนนา โฮลด ออน ไทท)
[Troy]
([ ทรอย ])
Gonna run
(กอนนะ รัน)
while we’re young
(ฮไวล เวีย ยัง)
[Troy y Gabriella]
([ ทรอย วาย แร๊บบีเอลล่า ])
And keep the faith
(แอ็นด คีพ เดอะ เฟธ)
Keep the faith!
(คีพ เดอะ เฟธ !)

[Choir]
([ คไวร ])
Everyday
(เอวี่เดย์)
of our lives,
(อ็อฝ เอ๊า ไลฝ ,)
wanna find you there, wanna hold on tight.
(วอนนา ไฟนด ยู แดร์ , วอนนา โฮลด ออน ไทท)
Gonna run
(กอนนะ รัน)
while we’re young
(ฮไวล เวีย ยัง)
and keep the faith
(แอ็นด คีพ เดอะ เฟธ)

Everyday
(เอวี่เดย์)
from right now,
(ฟร็อม ไรท เนา ,)
gonna use our voices and scream out loud
(กอนนะ ยูซ เอ๊า ฝอยซ แซน ซครีม เอาท เลาด)
Take my hand;
(เทค ไม แฮ็นด 😉
together we
(ทุเกฑเออะ วี)
will celebrate,
(วิล เซลอิบเรท ,)

Ev’ryday!
(เอฟรี่เดย์ !)
Live ev’ry day!
(ไลฝ เอวรี่ เด !)
Love ev’ryday!
(ลัฝ เอฟรี่เดย์ !)
Live ev’ryday!
(ไลฝ เอฟรี่เดย์ !)
Love ev’ryday!
(ลัฝ เอฟรี่เดย์ !)
Ev’ryday!
(เอฟรี่เดย์ !)
Ev’ryday!
(เอฟรี่เดย์ !)
Ev’ryday!
(เอฟรี่เดย์ !)
Ev’ryday!
(เอฟรี่เดย์ !)
Ev’ryday!
(เอฟรี่เดย์ !)
Ev’ryday!
(เอฟรี่เดย์ !)
Ev’ryday!
(เอฟรี่เดย์ !)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
Ev’ryday!
(เอฟรี่เดย์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everyday คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น