เนื้อเพลง What Took You So Long? คำอ่านไทย Emma Bunton

Yeah, yeah, yeah.
(เย่ , เย่ , เย่)

Oh, talk to me, can’t you see
(โอ , ทอค ทู มี , แค็นท ยู ซี)
I’ll help you work things out.
(อิล เฮ็ลพ ยู เวิค ธิง เอาท)
Oh, don’t wanna be your enemy
(โอ , ด้อนท์ วอนนา บี ยุร เอนอิมิ)
And I don’t want to scream and shout.
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู ซครีม แอ็นด เฌาท)

‘Cos, baby, I believe in honesty
(คอซ , เบบิ , ไอ บิลีฝ อิน ออนเอ็ซทิ)
And then be strong and true.
(แอ็นด เฑ็น บี ซทร็อง แอ็นด ทรู)
I shouldn’t have to say now, baby,
(ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทู เซ เนา , เบบิ ,)
That I believe in you.
(แดท ไอ บิลีฝ อิน ยู)

What took you so long?
(ฮว็อท ทุค ยู โซ ล็อง)
What took you all night?
(ฮว็อท ทุค ยู ออล ไนท)
What took you forever to see I’m right?
(ฮว็อท ทุค ยู เฟาะเรฝเออะ ทู ซี แอม ไรท)
You know, I treat you so good;
(ยู โน , ไอ ทรีท ยู โซ กุด 😉
I make you feel fine.
(ไอ เมค ยู ฟีล ไฟน)
You know, I’ll never give it up this time.
(ยู โน , อิล เนฝเออะ กิฝ อิท อัพ ดีซ ไทม)
Oh, no, no.
(โอ , โน , โน)

Oh, you touched my heart right from the start,
(โอ , ยู ทั๊ช ไม ฮาท ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท ,)
You didn’t know what to say.
(ยู ดิ๊นอิน โน ฮว็อท ทู เซ)
But, honey, I understand
(บัท , ฮันอิ , ไอ อันเดิซแทนด)
When you take my hand everything’s OK.
(ฮเว็น ยู เทค ไม แฮ็นด เอ๊วี่ติง โอเค)

‘Cos, baby, I believe reality,
(คอซ , เบบิ , ไอ บิลีฝ ริแอลอิทิ ,)
It’s never far away.
(อิทซ เนฝเออะ ฟา อะเว)
I’ve had enough, so listen, baby,
(อิฝ แฮ็ด อินัฟ , โซ ลิ๊สซึ่น , เบบิ ,)
I’ve got something to say.
(อิฝ ก็อท ซัมติง ทู เซ)

What took you so long?
(ฮว็อท ทุค ยู โซ ล็อง)
What took you all night?
(ฮว็อท ทุค ยู ออล ไนท)
What took you forever to see I’m right?
(ฮว็อท ทุค ยู เฟาะเรฝเออะ ทู ซี แอม ไรท)
You know, I treat you so good;
(ยู โน , ไอ ทรีท ยู โซ กุด 😉
I make you feel fine.
(ไอ เมค ยู ฟีล ไฟน)
You know, I’ll never give it up this time.
(ยู โน , อิล เนฝเออะ กิฝ อิท อัพ ดีซ ไทม)

What took you so long? [What took you so long?]
(ฮว็อท ทุค ยู โซ ล็อง [ ฮว็อท ทุค ยู โซ ล็อง ])
What took you all night? [What took you all night?]
(ฮว็อท ทุค ยู ออล ไนท [ ฮว็อท ทุค ยู ออล ไนท ])
What took you forever to see I’m right?
(ฮว็อท ทุค ยู เฟาะเรฝเออะ ทู ซี แอม ไรท)
You know, I treat you so good; [I treat you so good]
(ยู โน , ไอ ทรีท ยู โซ กุด ; [ ไอ ทรีท ยู โซ กุด ])
I make you feel fine. [I make you feel fine]
(ไอ เมค ยู ฟีล ไฟน [ ไอ เมค ยู ฟีล ไฟน ])
You know, I’ll never give it up this time.
(ยู โน , อิล เนฝเออะ กิฝ อิท อัพ ดีซ ไทม)
Oh, no, no.
(โอ , โน , โน)

Baby, I believe in honesty
(เบบิ , ไอ บิลีฝ อิน ออนเอ็ซทิ)
And then be strong and true.
(แอ็นด เฑ็น บี ซทร็อง แอ็นด ทรู)
I shouldn’t have to say now, baby,
(ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทู เซ เนา , เบบิ ,)
That I believe in you.
(แดท ไอ บิลีฝ อิน ยู)

What took you so long?
(ฮว็อท ทุค ยู โซ ล็อง)
What took you all night?
(ฮว็อท ทุค ยู ออล ไนท)
What took you forever to see I’m right?
(ฮว็อท ทุค ยู เฟาะเรฝเออะ ทู ซี แอม ไรท)
You know, I treat you so good;
(ยู โน , ไอ ทรีท ยู โซ กุด 😉
I make you feel fine.
(ไอ เมค ยู ฟีล ไฟน)
You know, I’ll never give it up this time.
(ยู โน , อิล เนฝเออะ กิฝ อิท อัพ ดีซ ไทม)

What took you so long? [What took you so long?]
(ฮว็อท ทุค ยู โซ ล็อง [ ฮว็อท ทุค ยู โซ ล็อง ])
What took you all night? [What took you all night?]
(ฮว็อท ทุค ยู ออล ไนท [ ฮว็อท ทุค ยู ออล ไนท ])
What took you forever to see I’m right?
(ฮว็อท ทุค ยู เฟาะเรฝเออะ ทู ซี แอม ไรท)
You know, I treat you so good; [I treat you so good]
(ยู โน , ไอ ทรีท ยู โซ กุด ; [ ไอ ทรีท ยู โซ กุด ])
I make you feel fine. [I make you feel fine]
(ไอ เมค ยู ฟีล ไฟน [ ไอ เมค ยู ฟีล ไฟน ])
You know, I’ll never give it up this time.
(ยู โน , อิล เนฝเออะ กิฝ อิท อัพ ดีซ ไทม)

What took you so long? [What took you so long?]
(ฮว็อท ทุค ยู โซ ล็อง [ ฮว็อท ทุค ยู โซ ล็อง ])
What took you all night? [What took you all night?]
(ฮว็อท ทุค ยู ออล ไนท [ ฮว็อท ทุค ยู ออล ไนท ])
What took you forever to see I’m right?
(ฮว็อท ทุค ยู เฟาะเรฝเออะ ทู ซี แอม ไรท)
You know, I treat you so good; [I treat you so good]
(ยู โน , ไอ ทรีท ยู โซ กุด ; [ ไอ ทรีท ยู โซ กุด ])
I make you feel fine. [I make you feel fine]
(ไอ เมค ยู ฟีล ไฟน [ ไอ เมค ยู ฟีล ไฟน ])
You know, I’ll never give it up this time.
(ยู โน , อิล เนฝเออะ กิฝ อิท อัพ ดีซ ไทม)
Oh, no, no.
(โอ , โน , โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Took You So Long? คำอ่านไทย Emma Bunton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น