เนื้อเพลง In Too Deep คำอ่านไทย Sum 41

The faster we’re falling,
(เดอะ ฟาสเทอะ เวีย ฟ๊อลิง ,)
We’re stopping and stalling.
(เวีย ซทอพพิง แอ็นด สทอลลิง)
We’re running in circles again
(เวีย รันนิง อิน เซ๊อร์เคิ้ล อะเกน)
Just as things we’re looking up
(จัซท แอ็ส ธิง เวีย ลุคอิง อัพ)
You said it wasn’t good enough.
(ยู เซ็ด ดิท วอสซึ้น กุด อินัฟ)
But still we’re trying one more time.
(บัท ซทิล เวีย ทไรอิง วัน โม ไทม)

Maybe we’re just trying too hard.
(เมบี เวีย จัซท ทไรอิง ทู ฮาด)
When really it’s closer than it is too far
(ฮเว็น ริแอ็ลลิ อิทซ โคลเซอร์ แฑ็น หนิด อีส ทู ฟา)

Cause I’m in too deep, and I’m trying to keep,
(คอส แอม อิน ทู ดีพ , แอ็นด แอม ทไรอิง ทู คีพ ,)
Up above in my head, instead of going under.
(อัพ อะบัฝ อิน ไม เฮ็ด , อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ)
Cause I’m in too deep, and I’m trying to keep,
(คอส แอม อิน ทู ดีพ , แอ็นด แอม ทไรอิง ทู คีพ ,)
Up above in my head, instead of going under.
(อัพ อะบัฝ อิน ไม เฮ็ด , อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ)
Instead of going under.
(อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ)

Seems like each time
(ซีม ไลค อีช ไทม)
I’m with you I lose my mind,
(แอม วิฑ ยู ไอ ลูส ไม ไมนด ,)
Because I’m bending over backwards to relate.
(บิคอส แอม แบนดิง โอเฝอะ แบคเวิด ทู ริเลท)
It’s one thing to complain
(อิทซ วัน ธิง ทู ค็อมพเลน)
But when you’re driving me insane
(บัท ฮเว็น ยัวร์ ดรายวิง มี อินเซน)
Well then I think it’s time that we took a break.
(เว็ล เฑ็น นาย ธิงค อิทซ ไทม แดท วี ทุค กา บเรค)

Maybe we’re just trying too hard.
(เมบี เวีย จัซท ทไรอิง ทู ฮาด)
When really it’s closer than it is too far
(ฮเว็น ริแอ็ลลิ อิทซ โคลเซอร์ แฑ็น หนิด อีส ทู ฟา)

Cause I’m in too deep, and I’m trying to keep,
(คอส แอม อิน ทู ดีพ , แอ็นด แอม ทไรอิง ทู คีพ ,)
Up above in my head, instead of going under.
(อัพ อะบัฝ อิน ไม เฮ็ด , อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ)
Cause I’m in too deep, and I’m trying to keep,
(คอส แอม อิน ทู ดีพ , แอ็นด แอม ทไรอิง ทู คีพ ,)
Up above in my head, instead of going under.
(อัพ อะบัฝ อิน ไม เฮ็ด , อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ)
Instead of going under.
(อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ)
Instead of going under.
(อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ)
Instead of going under.
(อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ)

I can’t sit back and wonder why.
(ไอ แค็นท ซิท แบ็ค แอ็นด วันเดอะ ฮไว)
It took so long for this to die.
(อิท ทุค โซ ล็อง ฟอ ดีซ ทู ได)
And I hate it when you fake it.
(แอ็นด ดาย เฮท อิท ฮเว็น ยู เฟค อิท)
You can’t hide it you might as well embrace it.
(ยู แค็นท ไฮด อิท ยู ไมท แอ็ส เว็ล เอ็มบเรซ อิท)
So believe me it’s not easy.
(โซ บิลีฝ มี อิทซ น็อท อีสอิ)
It seems that something’s telling me,
(อิท ซีม แดท ซัมติง เทลลิง มี ,)

I’m in too deep, and I’m trying to keep,
(แอม อิน ทู ดีพ , แอ็นด แอม ทไรอิง ทู คีพ ,)
Up above in my head, instead of going under.
(อัพ อะบัฝ อิน ไม เฮ็ด , อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ)
Cause I’m in too deep, and I’m trying to keep,
(คอส แอม อิน ทู ดีพ , แอ็นด แอม ทไรอิง ทู คีพ ,)
Up above in my head, instead of going under.
(อัพ อะบัฝ อิน ไม เฮ็ด , อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ)
Instead of going under.
(อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ)
Instead of going under again.
(อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ อะเกน)
Instead of going under.
(อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ)
Instead of going under again.
(อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ อะเกน)
Instead of going under again.
(อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ อะเกน)
Instead of going under again.
(อินซเทด อ็อฝ โกอิ้ง อันเดอะ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In Too Deep คำอ่านไทย Sum 41

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น