เนื้อเพลง Amazing Grace คำอ่านไทย Ani Difranco

amazing grace
(อะเมสอิง กเรซ)
how sweet the sound
(เฮา สวี้ท เดอะ เซานด)
that saved a wretch like me
(แดท เซฝ อะ เร็ช ไลค มี)
i once was lost
(ไอ วันซ วอส ล็อซท)
but now i’m found
(บัท เนา แอม เฟานด)
was blind but now i see
(วอส บไลนด บัท เนา ไอ ซี)

’twas grace that taught
(เทหวาดสฺ กเรซ แดท ทอท)
my heart to fear
(ไม ฮาท ทู เฟีย)
and grace that fear relieved
(แอ็นด กเรซ แดท เฟีย ริลีฝ)
how precious did
(เฮา พเรฌอัซ ดิด)
that grace appear
(แดท กเรซ แอ็พเพีย)
the hour i first believed
(เดอะ เอาร ไอ เฟิซท บิลีฝ)

through many dangers
(ธรู เมนอิ เดนเจอะ)
toils and snares
(ทอยล แซน ซแน)
i have already come
(ไอ แฮ็ฝ ออลเรดอิ คัม)
’twas grace that brought me
(เทหวาดสฺ กเรซ แดท บรอท มี)
safely thus far
(เซพลิ ฑัซ ฟา)
and grace will lead me home
(แอ็นด กเรซ วิล เล็ด มี โฮม)

and when this heart
(แอ็นด ฮเว็น ดีซ ฮาท)
and flesh shall fail
(แอ็นด ฟเล็ฌ แฌ็ล เฟล)
and mortal life shall cease
(แอ็นด มอแท็ล ไลฟ แฌ็ล ซีซ)
i shall possess
(ไอ แฌ็ล พ็อสเสซ)
within the vail
(วิฑีน เดอะ เววเอว)
a life of joy and peace
(อะ ไลฟ อ็อฝ จอย แอ็นด พีซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amazing Grace คำอ่านไทย Ani Difranco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น