เนื้อเพลง Boys, Boys, Boys คำอ่านไทย Lady Gaga

Hey there, sugar baby, saw you twice at the pop show
(เฮ แดร์ , ฌูกเออะ เบบิ , ซอ ยู ทไวซ แอ็ท เดอะ พ็อพ โฌ)
You taste just like glitter mixed with rock and roll
(ยู เทซท จัซท ไลค กลีทเทอะ มิคซ วิฑ ร็อค แอ็นด โรล)
I like you a lot, lot, think you’re really hot, hot
(ไอ ไลค ยู อะ ล็อท , ล็อท , ธิงค ยัวร์ ริแอ็ลลิ ฮ็อท , ฮ็อท)
Know you think you’re special when we dance real crazy
(โน ยู ธิงค ยัวร์ ซเพฌแอ็ล ฮเว็น วี ดานซ ริแอ็ล คเรสิ)
Glamophonic, electronic, d-d-disco baby
(แกรมโมโฟนิค , อิเล็คทรอนอิค , ดี ดี ดิสโค เบบิ)
I like you a lot, lot, all we want is hot, hot
(ไอ ไลค ยู อะ ล็อท , ล็อท , ออล วี ว็อนท อีส ฮ็อท , ฮ็อท)

Boys, boys, boys, we like boys in cars
(บอย , บอย , บอย , วี ไลค บอย ซิน คา)
Boys, boys, boys, buy us drinks in bars
(บอย , บอย , บอย , ไบ อัซ ดริงค ซิน บา)
Boys, boys, boys with hairspray and denim
(บอย , บอย , บอย วิฑ เฮรีสเพย์ แอ็นด เดนิม)
And boys, boys, boys, we love them, we love them
(แอ็นด บอย , บอย , บอย , วี ลัฝ เฑ็ม , วี ลัฝ เฑ็ม)

Baby is a bad boy with some retro sneakers
(เบบิ อีส ซา แบ็ด บอย วิฑ ซัม เรทโระ สนิกเกิด)
Let’s go see The Killers and make out in the bleachers
(เล็ท โก ซี เดอะ คีลเลอะ แซน เมค เอาท อิน เดอะ บีสเชอร์)
I like you a lot, lot, think you’re really hot, hot
(ไอ ไลค ยู อะ ล็อท , ล็อท , ธิงค ยัวร์ ริแอ็ลลิ ฮ็อท , ฮ็อท)
Let’s go to the party heard our buddy’s the DJ
(เล็ท โก ทู เดอะ พาทิ เฮิด เอ๊า บัดดิ เดอะ ดีเจ)
Don’t forget my lipstick I left it in your ashtray
(ด้อนท์ เฟาะเกท ไม ลิพซทิค ไอ เล็ฟท ดิธ อิน ยุร แอซเทรย์)
I like you a lot, lot, all we want is hot, hot
(ไอ ไลค ยู อะ ล็อท , ล็อท , ออล วี ว็อนท อีส ฮ็อท , ฮ็อท)

Boys, boys, boys, we like boys in cars
(บอย , บอย , บอย , วี ไลค บอย ซิน คา)
Boys, boys, boys, buy us drinks in bars
(บอย , บอย , บอย , ไบ อัซ ดริงค ซิน บา)
Boys, boys, boys with hairspray and denim
(บอย , บอย , บอย วิฑ เฮรีสเพย์ แอ็นด เดนิม)
And boys, boys, boys, we love them, we love them
(แอ็นด บอย , บอย , บอย , วี ลัฝ เฑ็ม , วี ลัฝ เฑ็ม)

Boys, boys, boys, we like boys in cars
(บอย , บอย , บอย , วี ไลค บอย ซิน คา)
Boys, boys, boys, buy us drinks in bars
(บอย , บอย , บอย , ไบ อัซ ดริงค ซิน บา)
Boys, boys, boys with hairspray and denim
(บอย , บอย , บอย วิฑ เฮรีสเพย์ แอ็นด เดนิม)
And boys, boys, boys, we love them, we love them
(แอ็นด บอย , บอย , บอย , วี ลัฝ เฑ็ม , วี ลัฝ เฑ็ม)

I’m not loose, I like to party
(แอม น็อท ลูซ , ไอ ไลค ทู พาทิ)
Let’s get lost in your Ferrari
(เล็ท เก็ท ล็อซท อิน ยุร เฟอรารี่)
Not psychotic or dramatic
(น็อท ไซโคดิก ออ ดระแมทอิค)
I like boys and that is that
(ไอ ไลค บอย แซน แดท อีส แดท)

Love it when you call me legs
(ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คอล มี เล็ก)
In the morning buy me eggs
(อิน เดอะ มอนิง ไบ มี เอ็ก)
Watch your heart when we’re together
(ว็อช ยุร ฮาท ฮเว็น เวีย ทุเกฑเออะ)
Boys like you love me for ever
(บอย ไลค ยู ลัฝ มี ฟอ เอฝเออะ)

Boys, boys, boys, we like boys in cars
(บอย , บอย , บอย , วี ไลค บอย ซิน คา)
Boys, boys, boys, buy us drinks in bars
(บอย , บอย , บอย , ไบ อัซ ดริงค ซิน บา)
Boys, boys, boys with hairspray and denim
(บอย , บอย , บอย วิฑ เฮรีสเพย์ แอ็นด เดนิม)
And boys, boys, boys, we love them, we love them
(แอ็นด บอย , บอย , บอย , วี ลัฝ เฑ็ม , วี ลัฝ เฑ็ม)

Boys, boys, boys, we like boys in cars
(บอย , บอย , บอย , วี ไลค บอย ซิน คา)
Boys, boys, boys, buy us drinks in bars
(บอย , บอย , บอย , ไบ อัซ ดริงค ซิน บา)
Boys, boys, boys with hairspray and denim
(บอย , บอย , บอย วิฑ เฮรีสเพย์ แอ็นด เดนิม)
And boys, boys, boys, we love them, we love them
(แอ็นด บอย , บอย , บอย , วี ลัฝ เฑ็ม , วี ลัฝ เฑ็ม)

Boys, boys, boys, we like boys in cars
(บอย , บอย , บอย , วี ไลค บอย ซิน คา)
Boys, boys, boys, buy us drinks in bars
(บอย , บอย , บอย , ไบ อัซ ดริงค ซิน บา)
Boys, boys, boys with hairspray and denim
(บอย , บอย , บอย วิฑ เฮรีสเพย์ แอ็นด เดนิม)
And boys, boys, boys, we love them, we love them
(แอ็นด บอย , บอย , บอย , วี ลัฝ เฑ็ม , วี ลัฝ เฑ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boys, Boys, Boys คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น