เนื้อเพลง Make Me คำอ่านไทย Janet Jackson

I see what you’re doing
(ไอ ซี ฮว็อท ยัวร์ ดูอิง)
Come here
(คัม เฮียร)
So you think you’re ready?
(โซ ยู ธิงค ยัวร์ เรดอิ)
I just need you to
(ไอ จัซท เน ยู ทู)

Baby, can you move, make me groove?
(เบบิ , แค็น ยู มูฝ , เมค มี กรูฝ)
Show me what you do, make me move
(โฌ มี ฮว็อท ยู ดู , เมค มี มูฝ)
Baby, can you move, make me groove?
(เบบิ , แค็น ยู มูฝ , เมค มี กรูฝ)
Show me what you do, make me move
(โฌ มี ฮว็อท ยู ดู , เมค มี มูฝ)
Baby, make me
(เบบิ , เมค มี)

You came here to sit or party
(ยู เคม เฮียร ทู ซิท ออ พาทิ)
Tell me what’s the deal
(เท็ล มี ฮว็อท เดอะ ดีล)
Gon’ get up and shake your body
(ก็อน เก็ท อัพ แอ็นด เฌค ยุร บอดอิ)
Come on and take me there
(คัมมอน แอ็นด เทค มี แดร์)

Ain’t nobody else like you
(เอน โนบอดี้ เอ็ลซ ไลค ยู)
Only you got the moves you do
(โอ๊นลี่ ยู ก็อท เดอะ มูฝ ยู ดู)
Ain’t nobody else move like you
(เอน โนบอดี้ เอ็ลซ มูฝ ไลค ยู)
Only you got the grooves to prove it, baby
(โอ๊นลี่ ยู ก็อท เดอะ กรูฝ ทู พรูฝ อิท , เบบิ)

We’re gonna have a good time
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ กุด ไทม)
Me and you gon’ get it tonight
(มี แอ็นด ยู ก็อน เก็ท ดิธ ทุไนท)

Baby, can you move, make me groove?
(เบบิ , แค็น ยู มูฝ , เมค มี กรูฝ)
Show me what you do, make me move
(โฌ มี ฮว็อท ยู ดู , เมค มี มูฝ)
Baby, can you move, make me groove?
(เบบิ , แค็น ยู มูฝ , เมค มี กรูฝ)
Show me what you do, make me move
(โฌ มี ฮว็อท ยู ดู , เมค มี มูฝ)
Baby, make me
(เบบิ , เมค มี)

Don’t stop it, baby
(ด้อนท์ ซท็อพ อิท , เบบิ)
Don’t stop ’til you get it up
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท ดิธ อัพ)
Don’t stop it, baby
(ด้อนท์ ซท็อพ อิท , เบบิ)
Don’t stop ’til you get it up
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท ดิธ อัพ)

Don’t stop it, baby
(ด้อนท์ ซท็อพ อิท , เบบิ)
Don’t stop ’til you get it up
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท ดิธ อัพ)
Don’t stop it, baby
(ด้อนท์ ซท็อพ อิท , เบบิ)
Don’t stop ’til you get it up
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท ดิธ อัพ)

I see you against the wall, boy
(ไอ ซี ยู อะเกนซท เดอะ วอล , บอย)
What you waiting for?
(ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ)
I want you to take control now
(ไอ ว็อนท ยู ทู เทค ค็อนทโรล เนา)
Get up on the floor, come on now
(เก็ท อัพ ออน เดอะ ฟโล , คัมมอน เนา)

Ain’t nobody else like you
(เอน โนบอดี้ เอ็ลซ ไลค ยู)
Only you got the moves you do
(โอ๊นลี่ ยู ก็อท เดอะ มูฝ ยู ดู)
Ain’t nobody else move like you
(เอน โนบอดี้ เอ็ลซ มูฝ ไลค ยู)
Only you got the grooves to prove it, baby
(โอ๊นลี่ ยู ก็อท เดอะ กรูฝ ทู พรูฝ อิท , เบบิ)

We’re gonna have a good time
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ กุด ไทม)
Me and you gon’ get it tonight
(มี แอ็นด ยู ก็อน เก็ท ดิธ ทุไนท)

Baby, can you move, make me groove?
(เบบิ , แค็น ยู มูฝ , เมค มี กรูฝ)
Show me what you do, make me move
(โฌ มี ฮว็อท ยู ดู , เมค มี มูฝ)
Baby, can you move, make me groove?
(เบบิ , แค็น ยู มูฝ , เมค มี กรูฝ)
Show me what you do, make me move
(โฌ มี ฮว็อท ยู ดู , เมค มี มูฝ)
Baby, make me
(เบบิ , เมค มี)

It’s getting hot in here
(อิทซ เกดดดิ้ง ฮ็อท อิน เฮียร)
Just how I like
(จัซท เฮา ไอ ไลค)
We gon’ dance it up
(วี ก็อน ดานซ อิท อัพ)
Until we see the light
(อันทีล วี ซี เดอะ ไลท)

If you feel like I feel you can get it tonight
(อิฟ ยู ฟีล ไลค ไก ฟีล ยู แค็น เก็ท ดิธ ทุไนท)
But first you gotta make me say
(บัท เฟิซท ยู กอททะ เมค มี เซ)
Ooh, make me, make me, baby, make me say
(อู้ , เมค มี , เมค มี , เบบิ , เมค มี เซ)
Ooh, make me, make me, baby
(อู้ , เมค มี , เมค มี , เบบิ)

Baby, can you move, make me groove?
(เบบิ , แค็น ยู มูฝ , เมค มี กรูฝ)
Show me what you do, make me move
(โฌ มี ฮว็อท ยู ดู , เมค มี มูฝ)
Baby, can you move, make me groove?
(เบบิ , แค็น ยู มูฝ , เมค มี กรูฝ)
Show me what you do, make me move
(โฌ มี ฮว็อท ยู ดู , เมค มี มูฝ)

Baby, can you move, make me groove?
(เบบิ , แค็น ยู มูฝ , เมค มี กรูฝ)
Show me what you do, make me move
(โฌ มี ฮว็อท ยู ดู , เมค มี มูฝ)
Baby, can you move, make me groove?
(เบบิ , แค็น ยู มูฝ , เมค มี กรูฝ)
Show me what you do, make me move
(โฌ มี ฮว็อท ยู ดู , เมค มี มูฝ)
Baby, make me
(เบบิ , เมค มี)

Don’t stop it, baby
(ด้อนท์ ซท็อพ อิท , เบบิ)
Don’t stop ’til you get it up
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท ดิธ อัพ)
Baby, make me
(เบบิ , เมค มี)
Don’t stop it, baby
(ด้อนท์ ซท็อพ อิท , เบบิ)
Don’t stop ’til you get it up
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท ดิธ อัพ)
Baby, make me
(เบบิ , เมค มี)

Don’t stop it, baby
(ด้อนท์ ซท็อพ อิท , เบบิ)
Don’t stop ’til you get it up
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท ดิธ อัพ)
Baby, make me
(เบบิ , เมค มี)
Don’t stop it, baby
(ด้อนท์ ซท็อพ อิท , เบบิ)
Don’t stop ’til you get it up
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท ดิธ อัพ)
Baby, make me
(เบบิ , เมค มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make Me คำอ่านไทย Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น