เนื้อเพลง Fallin’ For You คำอ่านไทย Colbie Caillat

I don’t know, but I think I may be falling for you
(ไอ ด้อนท์ โน , บัท ไอ ธิงค ไอ เม บี ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
Droppin’ so quickly, maybe I should keep this to myself
(ดรอพปิน โซ ควีคลิ , เมบี ไอ ฌูด คีพ ดีซ ทู ไมเซลฟ)
Wait until I know you better
(เวท อันทีล ไอ โน ยู เบทเทอะ)

I am tryin’ not to tell you, but I want to
(ไอ แอ็ม ทายอิน น็อท ทู เท็ล ยู , บัท ไอ ว็อนท ทู)
I’m scared of what you’ll say
(แอม ซคา อ็อฝ ฮว็อท โยว เซ)
So I’m hidin’ what I’m feeling’
(โซ แอม ฮายดิน ฮว็อท แอม ฟีลอิง)
But I’m tired of holdin’ this inside my head
(บัท แอม ไทร อ็อฝ โฮดดิน ดีซ อีนไซด ไม เฮ็ด)

I’ve been spendin’ all my time just thinking ’bout you
(อิฝ บีน สเปนดิน ออล ไม ไทม จัซท ติ้งกิง เบาท ยู)
I don’t know what to do, I think I’m fallin’ for you
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู , ไอ ธิงค แอม แฟลลิน ฟอ ยู)
I’ve been waitin’ all my life, and now I found you
(อิฝ บีน เว๊ทดิน ออล ไม ไลฟ , แอ็นด เนา ไอ เฟานด ยู)
I don’t know what to do, I think I’m fallin’ for you
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู , ไอ ธิงค แอม แฟลลิน ฟอ ยู)
I’m fallin’ for you
(แอม แฟลลิน ฟอ ยู)

As I’m standin’ here, and you hold my hand
(แอ็ส แอม แสตนดิน เฮียร , แอ็นด ยู โฮลด ไม แฮ็นด)
Pull me towards you, and we start to dance
(พุล มี ทูวอด ยู , แอ็นด วี ซทาท ทู ดานซ)
All around us, I see nobody
(ออล อะเรานด อัซ , ไอ ซี โนบอดี้)
Here in silence, it’s just you and me
(เฮียร อิน ไซเล็นซ , อิทซ จัซท ยู แอ็นด มี)

I am tryin’ not to tell you, but I want to
(ไอ แอ็ม ทายอิน น็อท ทู เท็ล ยู , บัท ไอ ว็อนท ทู)
I’m scared of what you’ll say
(แอม ซคา อ็อฝ ฮว็อท โยว เซ)
So I’m hidin’ what I’m feelin’
(โซ แอม ฮายดิน ฮว็อท แอม ฟีลิน)
But I’m tired of holdin’ this inside my head
(บัท แอม ไทร อ็อฝ โฮดดิน ดีซ อีนไซด ไม เฮ็ด)

I’ve been spendin’ all my time just thinkin’ ’bout you
(อิฝ บีน สเปนดิน ออล ไม ไทม จัซท ติ้งกิน เบาท ยู)
I don’t know what to do, I think I’m fallin’ for you
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู , ไอ ธิงค แอม แฟลลิน ฟอ ยู)
I’ve been waitin’ all my life, and now I found you
(อิฝ บีน เว๊ทดิน ออล ไม ไลฟ , แอ็นด เนา ไอ เฟานด ยู)
I don’t know what to do, I think I’m fallin’ for you
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู , ไอ ธิงค แอม แฟลลิน ฟอ ยู)
I’m fallin’ for you
(แอม แฟลลิน ฟอ ยู)

Oh, I just can’t take it, my heart is racin’
(โอ , ไอ จัซท แค็นท เทค อิท , ไม ฮาท อีส เรซิน)
Emotions keep spinnin’ out
(อิโมฌัน คีพ สปินนินเอาท)

I’ve been spendin’ all my time just thinkin’ ’bout you
(อิฝ บีน สเปนดิน ออล ไม ไทม จัซท ติ้งกิน เบาท ยู)
I don’t know what to do, I think I’m fallin’ for you
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู , ไอ ธิงค แอม แฟลลิน ฟอ ยู)
I’ve been waitin’ all my life, and now I found you
(อิฝ บีน เว๊ทดิน ออล ไม ไลฟ , แอ็นด เนา ไอ เฟานด ยู)
I don’t know what to do, I think I’m fallin’ for you
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู , ไอ ธิงค แอม แฟลลิน ฟอ ยู)
I’m fallin’ for you, I think I’m fallin’ for you
(แอม แฟลลิน ฟอ ยู , ไอ ธิงค แอม แฟลลิน ฟอ ยู)

I can’t stop thinkin’ ’bout it, I want you all around me
(ไอ แค็นท ซท็อพ ติ้งกิน เบาท ดิธ , ไอ ว็อนท ยู ออล อะเรานด มี)
And now I just can’t hide it, I think I’m falling for you
(แอ็นด เนา ไอ จัซท แค็นท ไฮด อิท , ไอ ธิงค แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
I can’t stop thinkin’ ’bout it, I want you all around me
(ไอ แค็นท ซท็อพ ติ้งกิน เบาท ดิธ , ไอ ว็อนท ยู ออล อะเรานด มี)
And now I just can’t hide it, I think I’m falling for you
(แอ็นด เนา ไอ จัซท แค็นท ไฮด อิท , ไอ ธิงค แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
I’m falling for you, oh, oh, oh, no, no, oh, oh, oh, oh
(แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู , โอ , โอ , โอ , โน , โน , โอ , โอ , โอ , โอ)
Oh, I’m falling for you
(โอ , แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fallin’ For You คำอ่านไทย Colbie Caillat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น