เนื้อเพลง Over It คำอ่านไทย Katharine McPhee

I’m over your lies,
(แอม โอเฝอะ ยุร ไล ,)
and I’m over your games.
(แอ็นด แอม โอเฝอะ ยุร เกม)
I’m over you asking me,
(แอม โอเฝอะ ยู อาคกิ้ง มี ,)
when you know I’m not okay.
(ฮเว็น ยู โน แอม น็อท โอเค)
You call me at night,
(ยู คอล มี แอ็ท ไนท ,)
and I pick up the phone.
(แอ็นด ดาย พิค อัพ เดอะ โฟน)
And though you’ve been telling me,
(แอ็นด โธ ยู๊ฟ บีน เทลลิง มี ,)
I know you’re not alone.
(ไอ โน ยัวร์ น็อท อะโลน)
oh..
(โอ)

That’s why
(แด๊ท ฮไว)
[your eyes]
([ ยุร ไอ ])
I’m over it
(แอม โอเฝอะ อิท)
[your smile]
([ ยุร ซไมล ])
I’m over it
(แอม โอเฝอะ อิท)
[realize]
([ รีแอะไลส ])
I’m over it
(แอม โอเฝอะ อิท)
I’m over it
(แอม โอเฝอะ อิท)
I’m over..
(แอม โอเฝอะ)

Wanting you,
(วอนทิง ยู ,)
to be wanting me.
(ทู บี วอนทิง มี)
No that ain’t no way to be.
(โน แดท เอน โน เว ทู บี)
How I feel, read my lips,
(เฮา ไอ ฟีล , เร็ด ไม ลิพ ,)
because I’m so over..
(บิคอส แอม โซ โอเฝอะ)
Moving on, it’s my time,
(มูฝอิง ออน , อิทซ ไม ไทม ,)
you never were a friend of mine.
(ยู เนฝเออะ เวอ อะ ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
Hurt at first, a little bit,
(เฮิท แอ็ท เฟิซท , อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ,)
but now I’m so over.
(บัท เนา แอม โซ โอเฝอะ)
I’m so over it..
(แอม โซ โอเฝอะ อิท)

I’m over your hands,
(แอม โอเฝอะ ยุร แฮ็นด ,)
and I’m over your mouth.
(แอ็นด แอม โอเฝอะ ยุร เมาธ)
Trying to drag me down,
(ทไรอิง ทู ดแร็ก มี เดาน ,)
and fill me with self-doubt.
(แอ็นด ฟิล มี วิฑ เซ็ลฟ เดาท)
oh..
(โอ)

That’s why,
(แด๊ท ฮไว ,)
[your words]
([ ยุร เวิด ])
I’m over it
(แอม โอเฝอะ อิท)
[so sure]
([ โซ ฌุร ])
I’m over it
(แอม โอเฝอะ อิท)
[I’m not your girl]
([ แอม น็อท ยุร เกิล ])
I’m over it
(แอม โอเฝอะ อิท)
I’m over it
(แอม โอเฝอะ อิท)
I’m over…
(แอม โอเฝอะ)

Wanting you,
(วอนทิง ยู ,)
to be wanting me.
(ทู บี วอนทิง มี)
No that ain’t no way to be.
(โน แดท เอน โน เว ทู บี)
How I feel, read my lips,
(เฮา ไอ ฟีล , เร็ด ไม ลิพ ,)
because I’m so over..
(บิคอส แอม โซ โอเฝอะ)
Moving on, it’s my time,
(มูฝอิง ออน , อิทซ ไม ไทม ,)
you never were a friend of mine.
(ยู เนฝเออะ เวอ อะ ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
Hurt at first, a little bit,
(เฮิท แอ็ท เฟิซท , อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ,)
but now I’m so over.
(บัท เนา แอม โซ โอเฝอะ)
I’m so over it..
(แอม โซ โอเฝอะ อิท)

Don’t call,
(ด้อนท์ คอล ,)
don’t come by,
(ด้อนท์ คัม ไบ ,)
ain’t no use,
(เอน โน ยูซ ,)
don’t ask me why,
(ด้อนท์ อาซค มี ฮไว ,)
you’ll never change,
(โยว เนฝเออะ เชนจ ,)
there’ll be no more crying in the rain.
(เดอะเรล บี โน โม คไรอิง อิน เดอะ เรน)

Wanting you,
(วอนทิง ยู ,)
to be wanting me.
(ทู บี วอนทิง มี)
No that ain’t no way to be.
(โน แดท เอน โน เว ทู บี)
How I feel, read my lips,
(เฮา ไอ ฟีล , เร็ด ไม ลิพ ,)
because I’m so over..
(บิคอส แอม โซ โอเฝอะ)
Moving on, it’s my time,
(มูฝอิง ออน , อิทซ ไม ไทม ,)
you never were a friend of mine.
(ยู เนฝเออะ เวอ อะ ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
Hurt at first, a little bit,
(เฮิท แอ็ท เฟิซท , อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ,)
but now I’m so over.
(บัท เนา แอม โซ โอเฝอะ)
I’m so over it..
(แอม โซ โอเฝอะ อิท)

I’m so over it….
(แอม โซ โอเฝอะ อิท)
I’m over it….
(แอม โอเฝอะ อิท)

Wanting you,
(วอนทิง ยู ,)
to be wanting me.
(ทู บี วอนทิง มี)
No that ain’t no way to be.
(โน แดท เอน โน เว ทู บี)
How I feel, read my lips,
(เฮา ไอ ฟีล , เร็ด ไม ลิพ ,)
because I’m so over..
(บิคอส แอม โซ โอเฝอะ)
Moving on, it’s my time,
(มูฝอิง ออน , อิทซ ไม ไทม ,)
you never were a friend of mine.
(ยู เนฝเออะ เวอ อะ ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
Hurt at first, a little bit,
(เฮิท แอ็ท เฟิซท , อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ,)
but now I’m so over.
(บัท เนา แอม โซ โอเฝอะ)
I’m so over it..
(แอม โซ โอเฝอะ อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Over It คำอ่านไทย Katharine McPhee

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น