เนื้อเพลง Lyin’ Eyes คำอ่านไทย Eagles

City girls just seem to find out early
(ซีทอิ เกิล จัซท ซีม ทู ไฟนด เอาท เออลิ)
How to open doors with just a smile
(เฮา ทู โอเพ็น โด วิฑ จัซท ดา ซไมล)
A rich old man
(อะ ริช โอลด แม็น)
And she won’t have to worry
(แอ็นด ชี ว็อนท แฮ็ฝ ทู เวอริ)
She’ll dress up all in lace and go in style
(เฌ็ล ดเรซ อัพ ออล อิน เลซ แอ็นด โก อิน ซไทล)

Late at night a big old house gets lonely
(เลท แอ็ท ไนท ดา บิก โอลด เฮาซ เก็ท โลนลิ)
I guess every form of refuge has its price
(ไอ เก็ซ เอฝริ ฟอม อ็อฝ เรฟยูจ แฮ็ส อิทซ พไรซ)
And it breaks her heart to think her love is
(แอ็นด ดิท บเรค เฮอ ฮาท ทู ธิงค เฮอ ลัฝ อีส)
Only given to a man with hands as cold as ice
(โอ๊นลี่ กีฝเอ็น ทู อะ แม็น วิฑ แฮ็นด แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ)

So she tells him she must go out for the evening
(โซ ชี เท็ล ฮิม ชี มัซท โก เอาท ฟอ ดิ อีฝนิง)
To comfort an old friend who’s feelin’ down
(ทู คัมเฟิท แอน โอลด ฟเร็นด ฮู ฟีลิน เดาน)
But he knows where she’s goin’ as she’s leavin’
(บัท ฮี โน ฮแว ชี โกอิน แอ็ส ชี เลวิน)
She is headed for the cheatin’ side of town
(ชี อีส เฮ็ด ฟอ เดอะ ชีทดินไซด อ็อฝ ทาวน์)

You can’t hide your lyin’ eyes
(ยู แค็นท ไฮด ยุร ลายอิน ไอ)
And your smile is a thin disguise
(แอ็นด ยุร ซไมล อีส ซา ธิน ดิซไกส)
I thought by now you’d realize
(ไอ ธอท ไบ เนา ยูต รีแอะไลส)
There ain’t no way to hide your lyin eyes
(แดร์ เอน โน เว ทู ไฮด ยุร ลายอิน ไอ)

On the other side of town a boy is waiting
(ออน ดิ อัฑเออะ ไซด อ็อฝ ทาวน์ อะ บอย อีส เวททิง)
with fiery eyes and dreams no one could steal
(วิฑ ไฟริ ไอ แซน ดรีม โน วัน คูด ซทีล)
She drives on through the night anticipating
(ชี ดไรฝ ออน ธรู เดอะ ไนท แอนติซิเพดิง)
‘Cause he makes her feel the way she used to feel
(คอส ฮี เมค เฮอ ฟีล เดอะ เว ชี ยูซ ทู ฟีล)

She rushes to his arms,
(ชี รัสเชด ทู ฮิส อาม ,)
They fall together
(เฑ ฟอล ทุเกฑเออะ)
She whispers that it’s only for awhile
(ชี ฮวีซเพอะ แดท อิทซ โอ๊นลี่ ฟอ อะฮไวล)
She swears that soon she’ll be comin’ back forever
(ชี ซแว แดท ซูน เฌ็ล บี คัมอิน แบ็ค เฟาะเรฝเออะ)
She pulls away and leaves him with a smile
(ชี พุล อะเว แอ็นด ลีฝ ฮิม วิฑ อะ ซไมล)

You can’t hide your lyin’ eyes
(ยู แค็นท ไฮด ยุร ลายอิน ไอ)
And your smile is a thin disguise
(แอ็นด ยุร ซไมล อีส ซา ธิน ดิซไกส)
I thought by now you’d realize
(ไอ ธอท ไบ เนา ยูต รีแอะไลส)
There ain’t no way to hide you lyin’ eyes
(แดร์ เอน โน เว ทู ไฮด ยู ลายอิน ไอ)

She gets up and pours herself a strong one
(ชี เก็ท อัพ แอ็นด โพ เฮอเซลฟ อะ ซทร็อง วัน)
And stares out at the stars up in the sky
(แอ็นด ซแท เอาท แอ็ท เดอะ ซทา อัพ อิน เดอะ ซไค)
Another night, it’s gonna be a long one
(แอะนัธเออะ ไนท , อิทซ กอนนะ บี อะ ล็อง วัน)
She draws the shade and hangs her head to cry
(ชี ดรอ เดอะ เฌด แอ็นด แฮ็ง เฮอ เฮ็ด ทู คไร)

She wonders how it ever got this crazy
(ชี วันเดอะ เฮา อิท เอฝเออะ ก็อท ดีซ คเรสิ)
She thinks about a boy she knew in school
(ชี ธิงค อะเบาท ดา บอย ชี นยู อิน ซคูล)
Did she get tired or did she just get lazy?
(ดิด ชี เก็ท ไทร ออ ดิด ชี จัซท เก็ท เลสิ)
She’s so far gone she feels just like a fool
(ชี โซ ฟา กอน ชี ฟีล จัซท ไลค เก ฟูล)

My, oh my, you sure know how to arrange things
(ไม , โอ ไม , ยู ฌุร โน เฮา ทู แอะเรนจ ธิง)
You set it up so well, so carefully
(ยู เซ็ท ดิธ อัพ โซ เว็ล , โซ แคฟุลิ)
Ain’t it funny how your new life didn’t change things
(เอน ดิธ ฟันนิ เฮา ยุร นยู ไลฟ ดิ๊นอิน เชนจ ธิง)
You’re still the same old girl you used to be
(ยัวร์ ซทิล เดอะ เซม โอลด เกิล ยู ยูซ ทู บี)

You can’t hide your lyin eyes
(ยู แค็นท ไฮด ยุร ลายอิน ไอ)
And your smile is a thin disguise
(แอ็นด ยุร ซไมล อีส ซา ธิน ดิซไกส)
I thought by now you’d realize
(ไอ ธอท ไบ เนา ยูต รีแอะไลส)
There ain’t no way to hide your lyin’ eyes
(แดร์ เอน โน เว ทู ไฮด ยุร ลายอิน ไอ)
There ain’t no way to hide your lyin’ eyes
(แดร์ เอน โน เว ทู ไฮด ยุร ลายอิน ไอ)
Honey, you can’t hide your lyin’ eyes
(ฮันอิ , ยู แค็นท ไฮด ยุร ลายอิน ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lyin’ Eyes คำอ่านไทย Eagles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น