เนื้อเพลง Take a Bow คำอ่านไทย Leona Lewis

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
The flowers are faded now
(เดอะ ฟเลาเออะ แซร์ แฟ็ด เนา)
Along with your letters
(อะลอง วิฑ ยุร เลทเทอะ)
They will never see the light of day
(เฑ วิล เนฝเออะ ซี เดอะ ไลท อ็อฝ เด)
Cause I’ll never take them out
(คอส อิล เนฝเออะ เทค เฑ็ม เอาท)
And there’s no turning back
(แอ็นด แดร์ โน เทินนิง แบ็ค)
Its for the better
(อิทซ ฟอ เดอะ เบทเทอะ)
Baby I disserved more than empty words
(เบบิ ไอ ดิสเซิฝ โม แฑ็น เอมทิ เวิด)
And promises
(แอ็นด พรอมอิซ)
I believed everything you said
(ไอ บิลีฝ เอ๊วี่ติง ยู เซ็ด)
And I give you the best I have
(แอ็นด ดาย กิฝ ยู เดอะ เบ็ซท ไอ แฮ็ฝ)
Oh.
(โอ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
So take a bow.
(โซ เทค เก เบา)
Cause you’ve taken everything else
(คอส ยู๊ฟ เทคเอ็น เอ๊วี่ติง เอ็ลซ)
You played the part and like a star you played it so well
(ยู พเล เดอะ พาท แอ็นด ไลค เก ซทา ยู พเล ดิท โซ เว็ล)
Take a bow
(เทค เก เบา)
’cause this scene is coming to an end
(คอส ดีซ ซีน อีส คัมอิง ทู แอน เอ็นด)
I gave you love. All you give me was pretend
(ไอ เกฝ ยู ลัฝ ออล ยู กิฝ มี วอส พริเทนด)
So now… Take a bow
(โซ เนา เทค เก เบา)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
The future’s about to change
(เดอะ ฟยูเชอะ อะเบาท ทู เชนจ)
Before you know it the curtain closes
(บิโฟ ยู โน อิท เดอะ เคอทิน คโลส)
Take a look around
(เทค เก ลุค อะเรานด)
There’s no one in the crowd
(แดร์ โน วัน อิน เดอะ คเราด)
I’m throwing away the pain
(แอม โตววิง อะเว เดอะ เพน)
And you should know that your performance it made me stronger now
(แอ็นด ยู ฌูด โน แดท ยุร เพอะฟอแม็นซ อิท เมด มี สตองเกอร์ เนา)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Well it must have been slight of hand
(เว็ล อิท มัซท แฮ็ฝ บีน ซไลท อ็อฝ แฮ็นด)
’cause I still can’t understand
(คอส ไอ ซทิล แค็นท อันเดิซแทนด)
How I could never see
(เฮา ไอ คูด เนฝเออะ ซี)
Just what a fool believed
(จัซท ฮว็อท ดา ฟูล บิลีฝ)
Um
(อึม)

But the lies they start to show
(บัท เดอะ ไล เฑ ซทาท ทู โฌ)
Tell me how it feels to know
(เท็ล มี เฮา อิท ฟีล ทู โน)
Right now that I wont be around
(ไรท เนา แดท ไอ ว็อนท บี อะเรานด)
So baby before I put you out
(โซ เบบิ บิโฟ ไอ พัท ยู เอาท)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take a Bow คำอ่านไทย Leona Lewis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น