เนื้อเพลง She Said คำอ่านไทย Plan B

She said I love you boy , I love you so
(ชี เซ็ด ดาย ลัฝ ยู บอย , ไอ ลัฝ ยู โซ)
She said I love you baby, oh oh oh oh
(ชี เซ็ด ดาย ลัฝ ยู เบบิ , โอ โอ โอ โอ)
She said I love you more than words can say
(ชี เซ็ด ดาย ลัฝ ยู โม แฑ็น เวิด แค็น เซ)
She said I love you ba-ay-ay-ay-by
(ชี เซ็ด ดาย ลัฝ ยู บา ไอ ไอ ไอ ไบ)

So I said, what you’re saying girl it can’t be right
(โซ ไอ เซ็ด , ฮว็อท ยัวร์ เซอิง เกิล อิท แค็นท บี ไรท)
How can you be in love with me
(เฮา แค็น ยู บี อิน ลัฝ วิฑ มี)
We only just met tonight
(วี โอ๊นลี่ จัซท เม็ท ทุไนท)
So she said, boy I loved you from the start
(โซ ชี เซ็ด , บอย ไอ ลัฝ ยู ฟร็อม เดอะ ซทาท)
When I first heard love goes down
(ฮเว็น นาย เฟิซท เฮิด ลัฝ โกซ เดาน)
Something started burning in my heart
(ซัมติง ซทาท เบรินนิง อิน ไม ฮาท)
I said stop this crazy talk
(ไอ เซ็ด ซท็อพ ดีซ คเรสิ ทอค)
And leave right now and close the door
(แอ็นด ลีฝ ไรท เนา แอ็นด คโลส เดอะ โด)

She said boy I love you boy I love you so
(ชี เซ็ด บอย ไอ ลัฝ ยู บอย ไอ ลัฝ ยู โซ)
She said I love you baby oh oh oh oh
(ชี เซ็ด ดาย ลัฝ ยู เบบิ โอ โอ โอ โอ)
She said I love you more than words can say
(ชี เซ็ด ดาย ลัฝ ยู โม แฑ็น เวิด แค็น เซ)
She said I love you ba-ay-ay-ay-by [yes you did]
(ชี เซ็ด ดาย ลัฝ ยู บา ไอ ไอ ไอ ไบ [ เย็ซ ยู ดิด ])

So now up in the courts
(โซ เนา อัพ อิน เดอะ โคท)
Pleading my case from the witness box
(พลีดอิง ไม เคซ ฟร็อม เดอะ วีทเน็ซ บ็อคซ)
Telling the judge and jury the same thing that I said to the cops
(เทลลิง เดอะ จัจ แอ็นด จูริ เดอะ เซม ธิง แดท ไอ เซ็ด ทู เดอะ ค็อพ)
On the day that I got arrested
(ออน เดอะ เด แดท ไอ ก็อท แอะเรซท)
I’m innocent I contested
(แอม อีนโนะเซ็นท ไอ คอนเท็ซท)
She just feels rejected
(ชี จัซท ฟีล ริเจคท)
Had her heart broken by someone she’s obsessed with
(แฮ็ด เฮอ ฮาท บโรเค็น ไบ ซัมวัน ชี อ็อบเซซ วิฑ)
Cos she likes the sound of my music
(คอซ ชี ไลค เดอะ เซานด อ็อฝ ไม มยูสิค)
Which makes her a fan of my music
(ฮวิช เมค เฮอ รา แฟน อ็อฝ ไม มยูสิค)
That’s why love goes down not to lose it
(แด๊ท ฮไว ลัฝ โกซ เดาน น็อท ทู ลูส อิท)
Cos she can’t separate the man from the music
(คอซ ชี แค็นท เซพอะริท เดอะ แม็น ฟร็อม เดอะ มยูสิค)
And I’m saying all this in the stand
(แอ็นด แอม เซอิง ออล ดีซ ซิน เดอะ ซแท็นด)
While girl cries tears from the galleries
(ฮไวล เกิล ไคร เทีย ฟร็อม เดอะ เกลเลอรี่)
Got bigger than I ever could have planned
(ก็อท บี๊กเกอร์ แฑ็น นาย เอฝเออะ คูด แฮ็ฝ แพลน)
Like that song by the Zutons Valerie
(ไลค แดท ซ็อง ไบ เดอะ ซิวทันสฺ เวเลรี่)
So the jury don’t look like their buying it
(โซ เดอะ จูริ ด้อนท์ ลุค ไลค แด บายอิ้ง อิท)
And it’s making me nervous
(แอ็นด อิทซ เมคอิง มี เนอฝัซ)
And I’m just screw faced like I’m trying it
(แอ็นด แอม จัซท ซครู เฟซ ไลค แอม ทไรอิง อิท)
Their eyes fixed on me like a murderer’s
(แด ไอ ฟิคซ ออน มี ไลค เก เมอเดอะเรอะ)
They wanna lock me up
(เฑ วอนนา ล็อค มี อัพ)
And throw away the key
(แอ็นด ธโร อะเว เดอะ คี)
They wanna send me down
(เฑ วอนนา เซ็นด มี เดาน)

Even though I told them she…
(อีเฝ็น โธ ไอ โทลด เฑ็ม ชี)

She said I love you boy
(ชี เซ็ด ดาย ลัฝ ยู บอย)
I love you so
(ไอ ลัฝ ยู โซ)
She said I love you baby oh oh oh oh [yes you did]
(ชี เซ็ด ดาย ลัฝ ยู เบบิ โอ โอ โอ โอ [ เย็ซ ยู ดิด ])

She said I love you more than words can say
(ชี เซ็ด ดาย ลัฝ ยู โม แฑ็น เวิด แค็น เซ)
She said I love you ba-ay-ay-ay-by
(ชี เซ็ด ดาย ลัฝ ยู บา ไอ ไอ ไอ ไบ)

So I said why the hell you gotta treat me this way
(โซ ไอ เซ็ด ฮไว เดอะ เฮ็ล ยู กอททะ ทรีท มี ดีซ เว)
You don’t know what love is
(ยู ด้อนท์ โน ฮว็อท ลัฝ อีส)
You wouldn’t do this if you did
(ยู วูดดึ่น ดู ดีซ อิฟ ยู ดิด)
Oh no no no no
(โอ โน โน โน โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She Said คำอ่านไทย Plan B

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น