เนื้อเพลง A Wish for Something More คำอ่านไทย Amy Macdonald

Oh the sun is shining far too bright
(โอ เดอะ ซัน อีส ชายนิง ฟา ทู ไบร๊ท)
For it to still be night
(ฟอ อิท ทู ซทิล บี ไนท)
Oh the air feels so cold, so cold and old
(โอ ดิ แอ ฟีล โซ โคลด , โซ โคลด แอ็นด โอลด)
How can it be light?
(เฮา แค็น หนิด บี ไลท)

Let’s take a walk outside
(เล็ท เทค เก วอค เอาทไซด)
See the world through teach others eyes
(ซี เดอะ เวิลด ธรู ทีช อัฑเออะ ไอ)
I wish I was your only one
(ไอ วิฌ ไอ วอส ยุร โอ๊นลี่ วัน)

I think you’re beautiful but your hair is a mess
(ไอ ธิงค ยัวร์ บยูทิฟุล บัท ยุร แฮ อีส ซา เมซ)
And your shoes are untied but that’s what I love best
(แอ็นด ยุร ฌู แซร์ อันไท บัท แด๊ท ฮว็อท ไอ ลัฝ เบ็ซท)

And I, I wish I was the one, your one and only sun and you looked at me that way
(แอ็นด ดาย , ไอ วิฌ ไอ วอส ดิ วัน , ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่ ซัน แอ็นด ยู ลุค แอ็ท มี แดท เว)
I wish for long lingering glances
(ไอ วิฌ ฟอ ล็อง ลีงเกอะริง กลานซ)
Fairy tale romances every single day
(แฟริ เทล โระแมนซ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)
And you look at me and say I’m your best friend every day
(แอ็นด ยู ลุค แกท มี แอ็นด เซ แอม ยุร เบ็ซท ฟเร็นด เอฝริ เด)
But I wish for something, wish for something more
(บัท ไอ วิฌ ฟอ ซัมติง , วิฌ ฟอ ซัมติง โม)
Oh I love you like a friend, but lets not pretend how I wish for something, wish for something more
(โอ ไอ ลัฝ ยู ไลค เก ฟเร็นด , บัท เล็ท น็อท พริเทนด เฮา ไอ วิฌ ฟอ ซัมติง , วิฌ ฟอ ซัมติง โม)

Now the grass is so green, but I can’t see anything past your eyes
(เนา เดอะ กราซ ซิส โซ กรีน , บัท ไอ แค็นท ซี เอนอิธิง พาซท ยุร ไอ)
I’m fixated on your smile; your cherry lips make life worth while
(แอม ฟิกซีเดด ออน ยุร ซไมล ; ยุร เชริ ลิพ เมค ไลฟ เวิธ ฮไวล)
I’m thinking these things while I’m trying to say
(แอม ติ้งกิง ฑิส ธิง ฮไวล แอม ทไรอิง ทู เซ)
This lie gets in my way, every single day
(ดีซ ไล เก็ท ซิน ไม เว , เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)

And I, I wish I was the one, your one and only sun and you looked at me that way
(แอ็นด ดาย , ไอ วิฌ ไอ วอส ดิ วัน , ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่ ซัน แอ็นด ยู ลุค แอ็ท มี แดท เว)
I wish for long lingering glances
(ไอ วิฌ ฟอ ล็อง ลีงเกอะริง กลานซ)
Fairy tale romances every single day
(แฟริ เทล โระแมนซ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)
And you look at me and say I’m your best friend every day
(แอ็นด ยู ลุค แกท มี แอ็นด เซ แอม ยุร เบ็ซท ฟเร็นด เอฝริ เด)
But I wish for something, wish for something more
(บัท ไอ วิฌ ฟอ ซัมติง , วิฌ ฟอ ซัมติง โม)
Oh I love you like a friend, but lets not pretend how I wish for something, wish for something more
(โอ ไอ ลัฝ ยู ไลค เก ฟเร็นด , บัท เล็ท น็อท พริเทนด เฮา ไอ วิฌ ฟอ ซัมติง , วิฌ ฟอ ซัมติง โม)

Now this sun is fading, now the rain is coming down
(เนา ดีซ ซัน อีส เฟดิง , เนา เดอะ เรน อีส คัมอิง เดาน)
And I’m looking at your face and you’re looking at the ground
(แอ็นด แอม ลุคอิง แอ็ท ยุร เฟซ แอ็นด ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท เดอะ กเรานด)
I see diamonds in your dreams, I see pearls around your neck,
(ไอ ซี ไดมันด ซิน ยุร ดรีม , ไอ ซี เพิล อะเรานด ยุร เน็ค ,)
I see everything that’s beautiful, oh everything that’s beautiful
(ไอ ซี เอ๊วี่ติง แด๊ท บยูทิฟุล , โอ เอ๊วี่ติง แด๊ท บยูทิฟุล)

I wish I was the one, your one and only sun and you looked at me that way
(ไอ วิฌ ไอ วอส ดิ วัน , ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่ ซัน แอ็นด ยู ลุค แอ็ท มี แดท เว)
I wish for long lingering glances
(ไอ วิฌ ฟอ ล็อง ลีงเกอะริง กลานซ)
Fairy tale romances every single day
(แฟริ เทล โระแมนซ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)
And you look at me and say I’m your best friend every day
(แอ็นด ยู ลุค แกท มี แอ็นด เซ แอม ยุร เบ็ซท ฟเร็นด เอฝริ เด)
But I wish for something, wish for something more
(บัท ไอ วิฌ ฟอ ซัมติง , วิฌ ฟอ ซัมติง โม)
Oh I love you like a friend, but lets not pretend how I wish for something, wish for something more
(โอ ไอ ลัฝ ยู ไลค เก ฟเร็นด , บัท เล็ท น็อท พริเทนด เฮา ไอ วิฌ ฟอ ซัมติง , วิฌ ฟอ ซัมติง โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Wish for Something More คำอ่านไทย Amy Macdonald

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น