เนื้อเพลง Fill My Little World คำอ่านไทย The Feeling

I had a dream we went away
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม วี เว็นท อะเว)
Left this city for a day
(เล็ฟท ดีซ ซีทอิ ฟอ รา เด)
You took me southwards on a plane
(ยู ทุค มี เซาธเวิด ออน อะ พเลน)
And showed me Spain or somewhere
(แอ็นด โฌ มี ซเพน ออ ซัมแวร์)
But in reality you’re not so keen to show me anything
(บัท อิน ริแอลอิทิ ยัวร์ น็อท โซ คีน ทู โฌ มี เอนอิธิง)
And I thought you liked me
(แอ็นด ดาย ธอท ยู ลิค มี)

Hey, show some love, you aint so tough
(เฮ , โฌ ซัม ลัฝ , ยู เอน โซ ทั๊ฟ)
Come fill my little world right up, right up
(คัม ฟิล ไม ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด ไรท อัพ , ไรท อัพ)
Someday you’re going to realise
(ซัมเดย์ ยัวร์ โกอิ้ง ทู รีโอราย)
[I want you]
([ ไอ ว็อนท ยู ])
To fill my little world right up, right up, right up
(ทู ฟิล ไม ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด ไรท อัพ , ไรท อัพ , ไรท อัพ)

Yeah, so what you gonna do
(เย่ , โซ ฮว็อท ยู กอนนะ ดู)
With all this stuff piling up, filling up and taking up
(วิฑ ออล ดีซ ซทัฟ พลายลิง อัพ , ฟีลลิง อัพ แอ็นด เทคอิง อัพ)
You misunderstand me
(ยู มิซันเดิซแทนด มี)
All I wanted was some evidence
(ออล ไอ ว็อนท วอส ซัม เอฝอิเด็นซ)
That you really like me
(แดท ยู ริแอ็ลลิ ไลค มี)
[You really like me]
([ ยู ริแอ็ลลิ ไลค มี ])

Hey, show some love, you aint so tough
(เฮ , โฌ ซัม ลัฝ , ยู เอน โซ ทั๊ฟ)
Come fill my little world right up, right up
(คัม ฟิล ไม ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด ไรท อัพ , ไรท อัพ)
Someday you’re going to realise
(ซัมเดย์ ยัวร์ โกอิ้ง ทู รีโอราย)
[I want you]
([ ไอ ว็อนท ยู ])
To fill my little world right up, right up, right up
(ทู ฟิล ไม ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด ไรท อัพ , ไรท อัพ , ไรท อัพ)

Maybe it’s all too much
(เมบี อิทซ ซอร์ ทู มัช)
How come we’re so messed up
(เฮา คัม เวีย โซ เม็ซ อัพ)
Maybe I’m not enough
(เมบี แอม น็อท อินัฟ)
Maybe you’re just too much
(เมบี ยัวร์ จัซท ทู มัช)

Hey, show some love, you aint so tough
(เฮ , โฌ ซัม ลัฝ , ยู เอน โซ ทั๊ฟ)
Come fill my little world right up
(คัม ฟิล ไม ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด ไรท อัพ)
Ohh
(โอ้)
Ohh
(โอ้)
Yeah
(เย่)

Hey, show some love, you aint so tough
(เฮ , โฌ ซัม ลัฝ , ยู เอน โซ ทั๊ฟ)
Come fill my little world right up, right up
(คัม ฟิล ไม ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด ไรท อัพ , ไรท อัพ)
Someday you’re going to realise
(ซัมเดย์ ยัวร์ โกอิ้ง ทู รีโอราย)
[I want you]
([ ไอ ว็อนท ยู ])
To fill my little world right up, right up
(ทู ฟิล ไม ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด ไรท อัพ , ไรท อัพ)

Hey, show some love, you aint so tough
(เฮ , โฌ ซัม ลัฝ , ยู เอน โซ ทั๊ฟ)
Come fill my little world right up, right up
(คัม ฟิล ไม ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด ไรท อัพ , ไรท อัพ)
Someday you’re going to realise
(ซัมเดย์ ยัวร์ โกอิ้ง ทู รีโอราย)
That I’m passing you by
(แดท แอม พาซซิง ยู ไบ)
So fill your little world right up, right up, right up
(โซ ฟิล ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด ไรท อัพ , ไรท อัพ , ไรท อัพ)

Ohh
(โอ้)
Come on and show me you aint so tough
(คัมมอน แอ็นด โฌ มี ยู เอน โซ ทั๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fill My Little World คำอ่านไทย The Feeling

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น