เนื้อเพลง Friendly Ghost คำอ่านไทย Harlem

I live in a graveyard
(ไอ ไลฝ อิน อะ เกรฝวีหยาด)
I wanna go out but it’s too hot
(ไอ วอนนา โก เอาท บัท อิทซ ทู ฮ็อท)
Yeah, I’m just as see-through as Casper the Ghost
(เย่ , แอม จัซท แอ็ส ซี ธรู แอ็ส แคสเปอร์ เดอะ โกซท)
Oh, I hope you know I wanna get outta here
(โอ , ไอ โฮพ ยู โน ไอ วอนนา เก็ท เอ๊าตา เฮียร)
Help me get outta here
(เฮ็ลพ มี เก็ท เอ๊าตา เฮียร)

I can’t stand it
(ไอ แค็นท ซแท็นด ดิท)
I’m so possessive
(แอม โซ โพซเซสซีฝ)
The more you keep the closer you get to love [?]
(เดอะ โม ยู คีพ เดอะ โคลเซอร์ ยู เก็ท ทู ลัฝ [ ])
?

I wanna disappear all the time
(ไอ วอนนา ดิแซ็พเพีย ออล เดอะ ไทม)
Help me disappear
(เฮ็ลพ มี ดิแซ็พเพีย)
Tonight!
(ทุไนท !)

You’re only happy when you win
(ยัวร์ โอ๊นลี่ แฮพพิ ฮเว็น ยู วิน)
?

Whatever happened to me
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น ทู มี)
Whatever happened to me, makin’ you happy
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น ทู มี , เมกิน ยู แฮพพิ)

I can’t stand it
(ไอ แค็นท ซแท็นด ดิท)
I’m so possessive
(แอม โซ โพซเซสซีฝ)
The more you keep the closer you get to love [?]
(เดอะ โม ยู คีพ เดอะ โคลเซอร์ ยู เก็ท ทู ลัฝ [ ])
?

I wanna disappear all the time
(ไอ วอนนา ดิแซ็พเพีย ออล เดอะ ไทม)
Help me disappear
(เฮ็ลพ มี ดิแซ็พเพีย)
Tonight!
(ทุไนท !)

Did I do something bad
(ดิด ดาย ดู ซัมติง แบ็ด)
Cause you’re in the worst mood I think you ever had
(คอส ยัวร์ อิน เดอะ เวิซท มูด ดาย ธิงค ยู เอฝเออะ แฮ็ด)
Did I do something wrong
(ดิด ดาย ดู ซัมติง ร็อง)
Cause it’s been a long long long time
(คอส อิทซ บีน อะ ล็อง ล็อง ล็อง ไทม)

I can’t stand it
(ไอ แค็นท ซแท็นด ดิท)
I’m so possessive
(แอม โซ โพซเซสซีฝ)
The more you keep the closer you get to love [?]
(เดอะ โม ยู คีพ เดอะ โคลเซอร์ ยู เก็ท ทู ลัฝ [ ])
?

I wanna disappear all the time.
(ไอ วอนนา ดิแซ็พเพีย ออล เดอะ ไทม)
Help me disappear
(เฮ็ลพ มี ดิแซ็พเพีย)
Tonight!
(ทุไนท !)

I wanna disappear all the time
(ไอ วอนนา ดิแซ็พเพีย ออล เดอะ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Friendly Ghost คำอ่านไทย Harlem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น