เนื้อเพลง I Belong to Me คำอ่านไทย Jessica Simpson

I belong to me…
(ไอ บิลอง ทู มี)

It’s not that I don’t wanna share my life with you baby
(อิทซ น็อท แดท ไอ ด้อนท์ วอนนา แฌ ไม ไลฟ วิฑ ยู เบบิ)
It’s just that I’m the one I need to be true to baby
(อิทซ จัซท แดท แอม ดิ วัน ไอ เน ทู บี ทรู ทู เบบิ)
And I won’t give up me to be part of you
(แอ็นด ดาย ว็อนท กิฝ อัพ มี ทู บี พาท อ็อฝ ยู)
It’s not that I don’t wanna have you in my life baby
(อิทซ น็อท แดท ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ ยู อิน ไม ไลฟ เบบิ)
It’s just you gotta know that it’s got to be right baby
(อิทซ จัซท ยู กอททะ โน แดท อิทซ ก็อท ทู บี ไรท เบบิ)
Before I open up my heart to you
(บิโฟ ไอ โอเพ็น อัพ ไม ฮาท ทู ยู)

I don’t need somebody to complete me
(ไอ ด้อนท์ เน ซัมบอดี้ ทู ค็อมพลีท มี)
I complete myself
(ไอ ค็อมพลีท ไมเซลฟ)
Nobody’s got to belong to somebody else
(โนบอดี้ ก็อท ทู บิลอง ทู ซัมบอดี้ เอ็ลซ)

I belong to me
(ไอ บิลอง ทู มี)
I don’t belong to you
(ไอ ด้อนท์ บิลอง ทู ยู)
My heart is my possession
(ไม ฮาท อีส ไม พ็อสเสฌอัน)
I’ll be my own reflection
(อิล บี ไม โอน ริฟเคลฌัน)
I belong to me
(ไอ บิลอง ทู มี)
I’m one not half of two
(แอม วัน น็อท ฮาล์ฟ อ็อฝ ทู)
And if you’re gonna love me
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ กอนนะ ลัฝ มี)
You should know this baby
(ยู ฌูด โน ดีซ เบบิ)
I belong to me
(ไอ บิลอง ทู มี)

I gotta let you know before I let you in, baby
(ไอ กอททะ เล็ท ยู โน บิโฟ ไอ เล็ท ยู อิน , เบบิ)
That who I am is not about who I am with, baby
(แดท ฮู ไอ แอ็ม อีส น็อท อะเบาท ฮู ไอ แอ็ม วิฑ , เบบิ)
That don’t mean I don’t wanna be here with you
(แดท ด้อนท์ มีน นาย ด้อนท์ วอนนา บี เฮียร วิฑ ยู)
I do
(ไอ ดู)

I don’t need somebody to complete me
(ไอ ด้อนท์ เน ซัมบอดี้ ทู ค็อมพลีท มี)
I want you to know
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
I’ll give up my love but I’m not giving up my soul
(อิล กิฝ อัพ ไม ลัฝ บัท แอม น็อท กีฝวิง อัพ ไม โซล)

I belong to me
(ไอ บิลอง ทู มี)
I don’t belong to you
(ไอ ด้อนท์ บิลอง ทู ยู)
My heart is my possession
(ไม ฮาท อีส ไม พ็อสเสฌอัน)
I’ll be my own reflection
(อิล บี ไม โอน ริฟเคลฌัน)
I belong to me
(ไอ บิลอง ทู มี)
I’m one not half of two
(แอม วัน น็อท ฮาล์ฟ อ็อฝ ทู)
And if you’re gonna love me
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ กอนนะ ลัฝ มี)
You should know this baby
(ยู ฌูด โน ดีซ เบบิ)
I belong to me
(ไอ บิลอง ทู มี)

Oh yea
(โอ เย)

Love don’t mean changing who you are to be
(ลัฝ ด้อนท์ มีน เช้งจิ้นส ฮู ยู อาร์ ทู บี)
Who somebody wants you to be
(ฮู ซัมบอดี้ ว็อนท ยู ทู บี)
Nobody’s got to belong to nobody
(โนบอดี้ ก็อท ทู บิลอง ทู โนบอดี้)

I belong to me
(ไอ บิลอง ทู มี)
I don’t belong to you
(ไอ ด้อนท์ บิลอง ทู ยู)
My heart is my possession
(ไม ฮาท อีส ไม พ็อสเสฌอัน)
I’ll be my own reflection
(อิล บี ไม โอน ริฟเคลฌัน)

I belong to me
(ไอ บิลอง ทู มี)
I don’t belong to you
(ไอ ด้อนท์ บิลอง ทู ยู)
My heart is my possession
(ไม ฮาท อีส ไม พ็อสเสฌอัน)
I’ll be my own reflection
(อิล บี ไม โอน ริฟเคลฌัน)
I belong to me
(ไอ บิลอง ทู มี)
I’m one not half of two
(แอม วัน น็อท ฮาล์ฟ อ็อฝ ทู)
And if you gonna love me
(แอ็นด อิฟ ยู กอนนะ ลัฝ มี)
You should know this baby
(ยู ฌูด โน ดีซ เบบิ)
I belong to me
(ไอ บิลอง ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Belong to Me คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น