เนื้อเพลง Kryptonite คำอ่านไทย 3 Doors Down

I took a walk around the world
(ไอ ทุค กา วอค อะเรานด เดอะ เวิลด)
To ease my troubled mind
(ทู อีส ไม ทรั๊บเบิ้ล ไมนด)
I left my body lying somewhere
(ไอ เล็ฟท ไม บอดอิ ลายยิง ซัมแวร์)
In the sands of time
(อิน เดอะ แซ็นด อ็อฝ ไทม)
But I watched the world float
(บัท ไอ ว็อช เดอะ เวิลด ฟโลท)
To the dark side of the moon
(ทู เดอะ ดาค ไซด อ็อฝ เดอะ มูน)

I feel there is nothing I can do, yeah
(ไอ ฟีล แดร์ อีส นัธอิง ไอ แค็น ดู , เย่)

I watched the world float
(ไอ ว็อช เดอะ เวิลด ฟโลท)
To the dark side of the moon
(ทู เดอะ ดาค ไซด อ็อฝ เดอะ มูน)
After all I knew it had to be
(อาฟเทอะ ออล ไอ นยู อิท แฮ็ด ทู บี)
Something to do with you
(ซัมติง ทู ดู วิฑ ยู)
I really don’t mind what happens now and then
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ไมนด ฮว็อท แฮพเพ็น เนา แอ็นด เด็น)
As long as you’ll be my friend at the end
(แอ็ส ล็อง แอ็ส โยว บี ไม ฟเร็นด แอ็ท ดิ เอ็นด)

If I go crazy then will you still
(อิฟ ฟาย โก คเรสิ เด็น วิล ยู ซทิล)
Call me Superman
(คอล มี ซยูเพอะแม็น)
If I’m alive and well, will you be
(อิฟ แอม อะไลฝ แอ็นด เว็ล , วิล ยู บี)
There a-holding my hand
(แดร์ อะ โฮลดิง ไม แฮ็นด)
I’ll keep you by my side
(อิล คีพ ยู ไบ ไม ไซด)
With my superhuman might
(วิฑ ไม ซยูเพอะฮยูแม็น ไมท)
Kryptonite
(คริพทูไน)

You called me strong, you called me weak,
(ยู ไคเอ มี ซทร็อง , ยู ไคเอ มี วีค ,)
But still your secrets I will keep
(บัท ซทิล ยุร ซีคเร็ท ซาย วิล คีพ)
You took for granted all the times
(ยู ทุค ฟอ กรานท ออล เดอะ ไทม)
I never let you down
(ไอ เนฝเออะ เล็ท ยู เดาน)
You stumbled in and bumped your head,
(ยู แสตมเบิล อิน แอ็นด บัมพ ยุร เฮ็ด ,)
If not for me then you’d be dead
(อิฟ น็อท ฟอ มี เด็น ยูต บี เด็ด)
I picked you up and put you back on solid ground
(ไอ พิค ยู อัพ แอ็นด พัท ยู แบ็ค ออน ซอลอิด กเรานด)

If I go crazy then will you still
(อิฟ ฟาย โก คเรสิ เด็น วิล ยู ซทิล)
Call me Superman
(คอล มี ซยูเพอะแม็น)
If I’m alive and well,
(อิฟ แอม อะไลฝ แอ็นด เว็ล ,)
Will you be there a-holding my hand
(วิล ยู บี แดร์ อะ โฮลดิง ไม แฮ็นด)
I’ll keep you by my side
(อิล คีพ ยู ไบ ไม ไซด)
With my superhuman might
(วิฑ ไม ซยูเพอะฮยูแม็น ไมท)
Kryptonite
(คริพทูไน)

If I go crazy then will you still
(อิฟ ฟาย โก คเรสิ เด็น วิล ยู ซทิล)
Call me Superman
(คอล มี ซยูเพอะแม็น)
If I’m alive and well, will you be there
(อิฟ แอม อะไลฝ แอ็นด เว็ล , วิล ยู บี แดร์)
Holding my hand
(โฮลดิง ไม แฮ็นด)
I’ll keep you by my side
(อิล คีพ ยู ไบ ไม ไซด)
With my superhuman might
(วิฑ ไม ซยูเพอะฮยูแม็น ไมท)
Kryptonite
(คริพทูไน)
Yeah!!
(เย่ ! !)

If I go crazy then will you still
(อิฟ ฟาย โก คเรสิ เด็น วิล ยู ซทิล)
Call me Superman
(คอล มี ซยูเพอะแม็น)
If I’m alive and well,
(อิฟ แอม อะไลฝ แอ็นด เว็ล ,)
Will you be there a-holding my hand
(วิล ยู บี แดร์ อะ โฮลดิง ไม แฮ็นด)
I’ll keep you by my side
(อิล คีพ ยู ไบ ไม ไซด)
With my superhuman might
(วิฑ ไม ซยูเพอะฮยูแม็น ไมท)
Kryptonite
(คริพทูไน)

Oh, whoa, whoa
(โอ , โว้ว , โว้ว)
Oh, whoa, whoa
(โอ , โว้ว , โว้ว)
Oh, whoa, whoa
(โอ , โว้ว , โว้ว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kryptonite คำอ่านไทย 3 Doors Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น