เนื้อเพลง Face Down คำอ่านไทย The Red Jumpsuit Apparatus

Hey girl, you know, you drive me crazy
(เฮ เกิล , ยู โน , ยู ดไรฝ มี คเรสิ)
One look puts the rhythm in my hand
(วัน ลุค พัท เดอะ ริธึ่ม อิน ไม แฮ็นด)
Still I’ll never understand why you hang around
(ซทิล อิล เนฝเออะ อันเดิซแทนด ฮไว ยู แฮ็ง อะเรานด)
I see what’s goin’ down
(ไอ ซี ฮว็อท โกอิน เดาน)

Cover up with make up in the mirror
(คัฝเออะ อัพ วิฑ เมค อัพ อิน เดอะ มีเรอะ)
Tell yourself it’s never gonna happen again
(เท็ล ยุรเซลฟ อิทซ เนฝเออะ กอนนะ แฮพเพ็น อะเกน)
You cry alone and then he swears he loves you
(ยู คไร อะโลน แอ็นด เด็น ฮี ซแว ฮี ลัฝ ยู)

Do you feel like a man, when you push her around?
(ดู ยู ฟีล ไลค เก แม็น , ฮเว็น ยู พุฌ เฮอ อะเรานด)
Do you feel better now as she falls to the ground?
(ดู ยู ฟีล เบทเทอะ เนา แอ็ส ชี ฟอล ทู เดอะ กเรานด)
Well, I’ll tell you my friend, one day this world’s going to end
(เว็ล , อิล เท็ล ยู ไม ฟเร็นด , วัน เด ดีซ เวิลด โกอิ้ง ทู เอ็นด)
As your lies crumble down, a new life she has found
(แอ็ส ยุร ไล แคมเบิล เดาน , อะ นยู ไลฟ ชี แฮ็ส เฟานด)

A pebble in the water makes a ripple effect
(อะ เพบเบิล อิน เดอะ วอเทอะ เมค ซา ลีบเปิล เอ็ฟเฟคท)
Every action in this world will bear a consequence
(เอฝริ แอคฌัน อิน ดีซ เวิลด วิล แบ รา คอนซิคเว็นซ)
If you wait around forever you will surely drown
(อิฟ ยู เวท อะเรานด เฟาะเรฝเออะ ยู วิล ฌูรลิ ดเราน)
I see what’s going down
(ไอ ซี ฮว็อท โกอิ้ง เดาน)

I see the way you go and say you’re right again
(ไอ ซี เดอะ เว ยู โก แอ็นด เซ ยัวร์ ไรท อะเกน)
Say you’re right again, heed my lecture
(เซ ยัวร์ ไรท อะเกน , ฮี ไม เลคเชอะ)

Do you feel like a man, when you push her around?
(ดู ยู ฟีล ไลค เก แม็น , ฮเว็น ยู พุฌ เฮอ อะเรานด)
Do you feel better now as she falls to the ground?
(ดู ยู ฟีล เบทเทอะ เนา แอ็ส ชี ฟอล ทู เดอะ กเรานด)
Well, I’ll tell you my friend, one day this world’s going to end
(เว็ล , อิล เท็ล ยู ไม ฟเร็นด , วัน เด ดีซ เวิลด โกอิ้ง ทู เอ็นด)
As your lies crumble down, a new life she has found
(แอ็ส ยุร ไล แคมเบิล เดาน , อะ นยู ไลฟ ชี แฮ็ส เฟานด)

Face down in the dirt she said, This doesn’t hurt
(เฟซ เดาน อิน เดอะ เดิท ชี เซ็ด , ดีซ ดัสอินท เฮิท)
She said, I finally had enough
(ชี เซ็ด , ไอ ไฟแน็ลลิ แฮ็ด อินัฟ)
Face down in the dirt she said, This doesn’t hurt
(เฟซ เดาน อิน เดอะ เดิท ชี เซ็ด , ดีซ ดัสอินท เฮิท)
She said, I finally had enough
(ชี เซ็ด , ไอ ไฟแน็ลลิ แฮ็ด อินัฟ)

One day she will tell you that she has had enough
(วัน เด ชี วิล เท็ล ยู แดท ชี แฮ็ส แฮ็ด อินัฟ)
It’s coming round again
(อิทซ คัมอิง เรานด อะเกน)

Do you feel like a man, when you push her around?
(ดู ยู ฟีล ไลค เก แม็น , ฮเว็น ยู พุฌ เฮอ อะเรานด)
Do you feel better now as she falls to the ground?
(ดู ยู ฟีล เบทเทอะ เนา แอ็ส ชี ฟอล ทู เดอะ กเรานด)
Well, I’ll tell you my friend, one day this world’s going to end
(เว็ล , อิล เท็ล ยู ไม ฟเร็นด , วัน เด ดีซ เวิลด โกอิ้ง ทู เอ็นด)
As your lies crumble down, a new life she has found
(แอ็ส ยุร ไล แคมเบิล เดาน , อะ นยู ไลฟ ชี แฮ็ส เฟานด)

Do you feel like a man, when you push her around?
(ดู ยู ฟีล ไลค เก แม็น , ฮเว็น ยู พุฌ เฮอ อะเรานด)
Do you feel better now as she falls to the ground?
(ดู ยู ฟีล เบทเทอะ เนา แอ็ส ชี ฟอล ทู เดอะ กเรานด)
Well, I’ll tell you my friend, one day this world’s going to end
(เว็ล , อิล เท็ล ยู ไม ฟเร็นด , วัน เด ดีซ เวิลด โกอิ้ง ทู เอ็นด)
As your lies crumble down, a new life she has found
(แอ็ส ยุร ไล แคมเบิล เดาน , อะ นยู ไลฟ ชี แฮ็ส เฟานด)

Face down in the dirt she says, This doesn’t hurt
(เฟซ เดาน อิน เดอะ เดิท ชี เซ , ดีซ ดัสอินท เฮิท)
She says, I finally had enough
(ชี เซ , ไอ ไฟแน็ลลิ แฮ็ด อินัฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Face Down คำอ่านไทย The Red Jumpsuit Apparatus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น