เนื้อเพลง Sorry Anyway คำอ่านไทย Tata Young

I guess I didn’t read the sign at all
(ไอ เก็ซ ซาย ดิ๊นอิน เร็ด เดอะ ไซน แอ็ท ดอร์)
You call me darling
(ยู คอล มี ดาลิง)
Say that you’re in love
(เซ แดท ยัวร์ อิน ลัฝ)
But it doesn’t feel like you mean it
(บัท ดิธ ดัสอินท ฟีล ไลค ยู มีน หนิด)
Although I’ve never been in love before
(ออลโฑ อิฝ เนฝเออะ บีน อิน ลัฝ บิโฟ)
I’m sure it must be so much more than this
(แอม ฌุร อิท มัซท บี โซ มัช โม แฑ็น ดีซ)
Cause I’ve never been so unhappy
(คอส อิฝ เนฝเออะ บีน โซ อันแฮพพิ)

Everything’s wrong and backwards
(เอ๊วี่ติง ร็อง แอ็นด แบคเวิด)
Upside down
(อัพไซต์ เดาน)
Ahh.. I’m letting you touch me but I’m cold inside
(อา แอม เลทดิง ยู ทั๊ช มี บัท แอม โคลด อีนไซด)
This ain’t right
(ดีซ เอน ไรท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Sorry, I’m sorry that it’s over now
(ซอริ , แอม ซอริ แดท อิทซ โอเฝอะ เนา)
We stand alone and we know it’s gone,
(วี ซแท็นด อะโลน แอ็นด วี โน อิทซ กอน ,)
Can’t live without love
(แค็นท ไลฝ วิเฑาท ลัฝ)
It’s hard for me to know that you’ll be sorry
(อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู โน แดท โยว บี ซอริ)
And I don’t wanna see you cry
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา ซี ยู คไร)
No matter what I say, no matter what I do, you’ll
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ไอ เซ , โน แมทเทอะ ฮว็อท ไอ ดู , โยว)
Be sorry anyway
(บี ซอริ เอนอิเว)

I still remember how I felt that night
(ไอ ซทิล ริเมมเบอะ เฮา ไอ เฟ็ลท แดท ไนท)
The stars where out and made it all seem right
(เดอะ ซทา ฮแว เอาท แอ็นด เมด อิท ดอร์ ซีม ไรท)
I guess I fooled myself into falling
(ไอ เก็ซ ซาย ฟูล ไมเซลฟ อีนทุ ฟ๊อลิง)
Without a shadow of a doubt
(วิเฑาท ดา แฌดโอ อ็อฝ อะ เดาท)
I looked straight into his eyes
(ไอ ลุค ซทเรท อีนทุ ฮิส ไอ)
And that was the night
(แอ็นด แดท วอส เดอะ ไนท)
And I really do miss that feeling
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ดู มิซ แดท ฟีลอิง)

Everything’s wrong and backwards
(เอ๊วี่ติง ร็อง แอ็นด แบคเวิด)
Upside down
(อัพไซต์ เดาน)
Ahh.. I’m letting you touch me but I’m cold inside
(อา แอม เลทดิง ยู ทั๊ช มี บัท แอม โคลด อีนไซด)
This ain’t right
(ดีซ เอน ไรท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I don’t know how to be strong when it’s over
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู บี ซทร็อง ฮเว็น อิทซ โอเฝอะ)
Can’t face the lonely hour
(แค็นท เฟซ เดอะ โลนลิ เอาร)
It feels so wrong but it’s right to tell you now
(อิท ฟีล โซ ร็อง บัท อิทซ ไรท ทู เท็ล ยู เนา)
Oh I don’t know why, I just wanna to cry
(โอ ไอ ด้อนท์ โน ฮไว , ไอ จัซท วอนนา ทู คไร)
Oh why, It’s time to let go but I want you to know I’m
(โอ ฮไว , อิทซ ไทม ทู เล็ท โก บัท ไอ ว็อนท ยู ทู โน แอม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sorry Anyway คำอ่านไทย Tata Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น