เนื้อเพลง Dontchange คำอ่านไทย Musiq Soulchild

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Lately you’ve been questioning
(เลทลิ ยู๊ฟ บีน เควสชันนิง)
If I still see you the same way
(อิฟ ฟาย ซทิล ซี ยู เดอะ เซม เว)
Cause through these trying years
(คอส ธรู ฑิส ทไรอิง เยีย)
We gonna both physically change
(วี กอนนะ โบธ ฟีสอิแค็ลลิ เชนจ)

Now don’t you know you you’ll always be
(เนา ด้อนท์ ยู โน ยู โยว ออลเว บี)
The most beautiful woman I know
(เดอะ โมซท บยูทิฟุล วูมเอิน นาย โน)
So let me reassure you darlin that
(โซ เล็ท มี รีแอะฌูร ยู ดาร์ลิน แดท)
My feelings are truly unconditional
(ไม ฟีลอิง แซร์ ทรูลิ อันค็อนดีฌอะแน็ล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
See I’ll love you when your hair turns gray, girl
(ซี อิล ลัฝ ยู ฮเว็น ยุร แฮ เทิน กเร , เกิล)
I’ll still want you if you gain a little weight, yeah
(อิล ซทิล ว็อนท ยู อิฟ ยู เกน อะ ลิ๊ทเทิ่ล เวท , เย่)
The way I feel for you will always be the same
(เดอะ เว ไอ ฟีล ฟอ ยู วิล ออลเว บี เดอะ เซม)
Just as long as your love don’t change, No
(จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส ยุร ลัฝ ด้อนท์ เชนจ , โน)

I was meant for you and you were meant for me, yeah
(ไอ วอส เม็นท ฟอ ยู แอ็นด ยู เวอ เม็นท ฟอ มี , เย่)
And I’ll make sure that I’ll be everything you need, yeah
(แอ็นด อิล เมค ฌุร แดท อิล บี เอ๊วี่ติง ยู เน , เย่)
Girl the way we are is how its gonna be
(เกิล เดอะ เว วี อาร์ อีส เฮา อิทซ กอนนะ บี)
Just as long as your love don’t change
(จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส ยุร ลัฝ ด้อนท์ เชนจ)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Cause I’m not impressed, more or less
(คอส แอม น็อท อิมพเรซ , โม ออ เลซ)
By them girls in the T.V and magazines
(ไบ เฑ็ม เกิล ซิน เดอะ ที วี แอ็นด แมกอะสีน)
Cause honestly I believe that your beauty
(คอส ออนเอ็ซทลิ ไอ บิลีฝ แดท ยุร บยูทิ)
Is way more than skin deep
(อีส เว โม แฑ็น ซคิน ดีพ)
Cause everything about you makes me feel
(คอส เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู เมค มี ฟีล)
I have the greatest gift in the world
(ไอ แฮ็ฝ เดอะ เกสเดด กิฟท อิน เดอะ เวิลด)
And even when you get on my last nerve
(แอ็นด อีเฝ็น ฮเว็น ยู เก็ท ออน ไม ลาซท เนิฝ)
I couldn’t see myself being with another girl
(ไอ คูดซึ่น ซี ไมเซลฟ บีอิง วิฑ แอะนัธเออะ เกิล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bridge]
([ บริจ ])
So don’t waste your time worryin bout
(โซ ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม วอร์รียิน เบาท)
Small things that ain’t relevant to me
(ซมอล ธิง แดท เอน เรลอิแฝ็นท ทู มี)
Cause to my understanding your all I want and need
(คอส ทู ไม อันเดิซแทนดิง ยุร ออล ไอ ว็อนท แอ็นด เน)
See what I’m tryin to say is I’m here to stay
(ซี ฮว็อท แอม ทายอิน ทู เซ อีส แอม เฮียร ทู ซเท)
And as long as your love doesn’t change, then
(แอ็นด แอ็ส ล็อง แอ็ส ยุร ลัฝ ดัสอินท เชนจ , เด็น)

Baby darling I swear that I,
(เบบิ ดาลิง ไอ ซแว แดท ไอ ,)
I swear I ain’t going nowhere no.
(ไอ ซแว ไอ เอน โกอิ้ง โนแวร์ โน)
[Chorus]
([ โครัซ ])

[Vamp]
([ แฝ็มพ ])
You’re my baby, yeah
(ยัวร์ ไม เบบิ , เย่)
Don’t you change baby, no
(ด้อนท์ ยู เชนจ เบบิ , โน)
Baby you gotta understand that I love you baby, yeah
(เบบิ ยู กอททะ อันเดิซแทนด แดท ไอ ลัฝ ยู เบบิ , เย่)
Don’t you know, you gotta know
(ด้อนท์ ยู โน , ยู กอททะ โน)
You’ve got to know
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โน)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dontchange คำอ่านไทย Musiq Soulchild

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น