เนื้อเพลง Almost Easy คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

I feel insane every single time
(ไอ ฟีล อินเซน เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไทม)
I’m asked to compromise
(แอม อาซค ทู คอมพโระไมส)
Cause I’m afraid and stuck in my ways
(คอส แอม อัฟเรด แอ็นด ซทัค อิน ไม เว)
And that’s the way it stays
(แอ็นด แด๊ท เดอะ เว อิท ซเท)
So how long did I expect love to outweigh ignorance?
(โซ เฮา ล็อง ดิด ดาย เอ็คซเพคท ลัฝ ทู เอาทเว อีกโนะแร็นซ)
By that look on your face I may have forced the scale to tip
(ไบ แดท ลุค ออน ยุร เฟซ ไอ เม แฮ็ฝ โฟซ เดอะ ซเคล ทู ทิพ)

I’m not insane, I’m not insane
(แอม น็อท อินเซน , แอม น็อท อินเซน)
I’m not insane, I’m not – not insane
(แอม น็อท อินเซน , แอม น็อท น็อท อินเซน)

[Mother]
([ ม๊าเธ่อร์ ])
Come back to me, it’s almost easy
(คัม แบ็ค ทู มี , อิทซ ออลโมซท อีสอิ)
[Said it all]
([ เซ็ด ดิท ออล ])
Come back again, it’s almost easy
(คัม แบ็ค อะเกน , อิทซ ออลโมซท อีสอิ)

Shame pulses through my heart
(เฌม พัลซ ธรู ไม ฮาท)
From the things I’ve done to you
(ฟร็อม เดอะ ธิง อิฝ ดัน ทู ยู)
It’s hard to face, but the fact remains
(อิทซ ฮาด ทู เฟซ , บัท เดอะ แฟ็คท ริเมน)
That this is nothing new
(แดท ดีซ ซิส นัธอิง นยู)

I left you bound and tied with suicidal memories
(ไอ เล็ฟท ยู เบานด แอ็นด ไท วิฑ ซยูอิไซดแอ็ล เมรโมรี)
Selfish beneath the skin
(เซลฟิส บินีธ เดอะ ซคิน)
But deep inside I’m not insane.
(บัท ดีพ อีนไซด แอม น็อท อินเซน)

I’m not insane, I’m not insane.
(แอม น็อท อินเซน , แอม น็อท อินเซน)
I’m not insane, I’m not – not insane.
(แอม น็อท อินเซน , แอม น็อท น็อท อินเซน)

[Mother]
([ ม๊าเธ่อร์ ])
Come back to me, it’s almost easy
(คัม แบ็ค ทู มี , อิทซ ออลโมซท อีสอิ)
[Said it all]
([ เซ็ด ดิท ออล ])
Come back again, it’s almost easy
(คัม แบ็ค อะเกน , อิทซ ออลโมซท อีสอิ)
[You’ll learn your lesson]
([ โยว เลิน ยุร เล๊ซซั่น ])
Come back to me, it’s almost easy
(คัม แบ็ค ทู มี , อิทซ ออลโมซท อีสอิ)
[But first you’ll fall]
([ บัท เฟิซท โยว ฟอล ])
Come back again, it’s almost easy
(คัม แบ็ค อะเกน , อิทซ ออลโมซท อีสอิ)

Now that I’ve lost you it kills me to say
(เนา แดท อิฝ ล็อซท ยู อิท คิล มี ทู เซ)
[Hurts to say]
([ เฮิท ทู เซ ])
I’ve tried to hold on as you’ve slowly slipped away.
(อิฝ ทไร ทู โฮลด ออน แอ็ส ยู๊ฟ ซโลลิ สลิป อะเว)
I’m losing the fight.
(แอม โรซิง เดอะ ไฟท)
I’ve treated you so wrong, now let me make it right.
(อิฝ ทรีท ยู โซ ร็อง , เนา เล็ท มี เมค อิท ไรท)
[Make it all right]
([ เมค อิท ดอร์ ไรท ])

I’m not insane, I’m not insane. Ha Ha Ha Ha Ha
(แอม น็อท อินเซน , แอม น็อท อินเซน ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)
I’m not insane, I’m not – not insane.
(แอม น็อท อินเซน , แอม น็อท น็อท อินเซน)

[Mother]
([ ม๊าเธ่อร์ ])
Come back to me, it’s almost easy
(คัม แบ็ค ทู มี , อิทซ ออลโมซท อีสอิ)
[Said it all]
([ เซ็ด ดิท ออล ])
Come back again, it’s almost easy
(คัม แบ็ค อะเกน , อิทซ ออลโมซท อีสอิ)
[You’ll learn your lesson]
([ โยว เลิน ยุร เล๊ซซั่น ])
Come back to me, it’s almost easy
(คัม แบ็ค ทู มี , อิทซ ออลโมซท อีสอิ)
[But still you’ll fall]
([ บัท ซทิล โยว ฟอล ])
Come back again, it’s almost easy
(คัม แบ็ค อะเกน , อิทซ ออลโมซท อีสอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Almost Easy คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น