เนื้อเพลง Cryin’ คำอ่านไทย Aerosmith

There was a time
(แดร์ วอส ซา ไทม)
When I was so broken hearted
(ฮเว็น นาย วอส โซ บโรเค็น ฮาท)
Love wasn’t much of a friend of mine
(ลัฝ วอสซึ้น มัช อ็อฝ อะ ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
The tables have turned, yeah
(เดอะ เท๊เบิ้ล แฮ็ฝ เทิน , เย่)
‘Cause me and them ways have parted
(คอส มี แอ็นด เฑ็ม เว แฮ็ฝ พาท)
That kind of love was the killin’ kind
(แดท ไคนด อ็อฝ ลัฝ วอส เดอะ คิลลิน ไคนด)
Now listen
(เนา ลิ๊สซึ่น)
All I want is someone I can’t resist
(ออล ไอ ว็อนท อีส ซัมวัน ไอ แค็นท ริสีซท)
I know all I need to know by the way that I got kissed
(ไอ โน ออล ไอ เน ทู โน ไบ เดอะ เว แดท ไอ ก็อท คิซ)

I was cryin’ when I met you
(ไอ วอส คายอิน ฮเว็น นาย เม็ท ยู)
Now I’m tryin’ to forget you
(เนา แอม ทายอิน ทู เฟาะเกท ยู)
Love is sweet misery
(ลัฝ อีส สวี้ท มีสริ)
I was cryin’ just to get you
(ไอ วอส คายอิน จัซท ทู เก็ท ยู)
Now I’m dyin’ cause I let you
(เนา แอม ดายอิน คอส ไอ เล็ท ยู)
Do what you do – down on me
(ดู ฮว็อท ยู ดู เดาน ออน มี)

Now there’s not even breathin’ room
(เนา แดร์ น็อท อีเฝ็น บีตดิน รุม)
Between pleasure and pain
(บีทวิน พเลฉเออะ แอ็นด เพน)
Yeah you cry when we’re makin’ love
(เย่ ยู คไร ฮเว็น เวีย เมกิน ลัฝ)
Must be one and the same
(มัซท บี วัน แอ็นด เดอะ เซม)

It’s down on me
(อิทซ เดาน ออน มี)
Yeah I got to tell you one thing
(เย่ ไอ ก็อท ทู เท็ล ยู วัน ธิง)
It’s been on my mind
(อิทซ บีน ออน ไม ไมนด)
Girl I gotta say
(เกิล ไอ กอททะ เซ)
We’re partners in crime
(เวีย พาทเนอะ ซิน คไรม)
You got that certain something
(ยู ก็อท แดท เซอทิน ซัมติง)
What you give to me
(ฮว็อท ยู กิฝ ทู มี)
Takes my breath away
(เทค ไม บเร็ธ อะเว)
Now the word out on the street
(เนา เดอะ เวิด เอาท ออน เดอะ ซทรีท)
Is the devil’s in your kiss
(อีส เดอะ เด๊ฝิ้ล ซิน ยุร คิซ)
If our love goes up in flames
(อิฟ เอ๊า ลัฝ โกซ อัพ อิน ฟเลม)
It’s a fire I can’t resist
(อิทซ ซา ไฟร ไอ แค็นท ริสีซท)

I was cryin’ when I met you
(ไอ วอส คายอิน ฮเว็น นาย เม็ท ยู)
Now I’m tryin’ to forget you
(เนา แอม ทายอิน ทู เฟาะเกท ยู)
Your love is sweet misery
(ยุร ลัฝ อีส สวี้ท มีสริ)
I was cryin’ just to get you
(ไอ วอส คายอิน จัซท ทู เก็ท ยู)
Now I’m dyin’ cause I let you
(เนา แอม ดายอิน คอส ไอ เล็ท ยู)
Do what you do to me
(ดู ฮว็อท ยู ดู ทู มี)

‘Cause what you got inside
(คอส ฮว็อท ยู ก็อท อีนไซด)
Ain’t where your love should stay
(เอน ฮแว ยุร ลัฝ ฌูด ซเท)
Yeah, our love, sweet love, ain’t love
(เย่ , เอ๊า ลัฝ , สวี้ท ลัฝ , เอน ลัฝ)
If you give your heart away
(อิฟ ยู กิฝ ยุร ฮาท อะเว)

I was cryin’ when I met you
(ไอ วอส คายอิน ฮเว็น นาย เม็ท ยู)
Now I’m tryin’ to forget you
(เนา แอม ทายอิน ทู เฟาะเกท ยู)
Your love is sweet misery
(ยุร ลัฝ อีส สวี้ท มีสริ)
I was cryin’ just to get you
(ไอ วอส คายอิน จัซท ทู เก็ท ยู)
Now I’m dyin’ just to let you
(เนา แอม ดายอิน จัซท ทู เล็ท ยู)
Do what you do what you do down to me,
(ดู ฮว็อท ยู ดู ฮว็อท ยู ดู เดาน ทู มี ,)
baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ)

I was cryin’ when I met you
(ไอ วอส คายอิน ฮเว็น นาย เม็ท ยู)
Now I’m tryin’ to forget you
(เนา แอม ทายอิน ทู เฟาะเกท ยู)
Your love is sweet misery
(ยุร ลัฝ อีส สวี้ท มีสริ)
I was cryin’ when I met you
(ไอ วอส คายอิน ฮเว็น นาย เม็ท ยู)
Now I’m dyin’ cause I let you
(เนา แอม ดายอิน คอส ไอ เล็ท ยู)
Do what you do down to , down to, down to, down to
(ดู ฮว็อท ยู ดู เดาน ทู , เดาน ทู , เดาน ทู , เดาน ทู)
I was cryin’ when I met you
(ไอ วอส คายอิน ฮเว็น นาย เม็ท ยู)
Now I’m dyin’ to forget you
(เนา แอม ดายอิน ทู เฟาะเกท ยู)
Your love is sweet
(ยุร ลัฝ อีส สวี้ท)
I was cryin’ when I met you
(ไอ วอส คายอิน ฮเว็น นาย เม็ท ยู)
[fade]
([ เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cryin’ คำอ่านไทย Aerosmith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น