เนื้อเพลง Dip It Low คำอ่านไทย Christina Milian feat Fabolous

Says, he wants you, he says, he needs you
(เซ , ฮี ว็อนท ยู , ฮี เซ , ฮี นีด ยู)
That’s real talk, then why not make him wait for you?
(แด๊ท ริแอ็ล ทอค , เด็น ฮไว น็อท เมค ฮิม เวท ฟอ ยู)
If he really wants you, if he really needs you
(อิฟ ฮี ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู , อิฟ ฮี ริแอ็ลลิ นีด ยู)
Really got to have you
(ริแอ็ลลิ ก็อท ทู แฮ็ฝ ยู)

Take your time and feel him out
(เทค ยุร ไทม แอ็นด ฟีล ฮิม เอาท)
When he’s a good boy, I mean a really, really good boy
(ฮเว็น อีส ซา กุด บอย , ไอ มีน อะ ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ กุด บอย)
Why not let him lay with you?
(ฮไว น็อท เล็ท ฮิม เล วิฑ ยู)
That’s when you give it to him good
(แด๊ท ฮเว็น ยู กิฝ อิท ทู ฮิม กุด)

Dip it low, pick it up slow
(ดิพ อิท โล , พิค อิท อัพ ซโล)
Roll it all around, poke it out, let your back go
(โรล อิท ดอร์ อะเรานด , โพค อิท เอาท , เล็ท ยุร แบ็ค โก)
Pop, pop, pop that thang
(พ็อพ , พ็อพ , พ็อพ แดท เตง)
I’ma show you how to make your man say, “ Ohh “
(แอมอา โฌ ยู เฮา ทู เมค ยุร แม็น เซ , “ โอ้ “)
Dip it low, pick it up slow
(ดิพ อิท โล , พิค อิท อัพ ซโล)
Roll it all around, poke it out, let your back go
(โรล อิท ดอร์ อะเรานด , โพค อิท เอาท , เล็ท ยุร แบ็ค โก)
Pop, pop, pop that thang
(พ็อพ , พ็อพ , พ็อพ แดท เตง)
I’ma show you how to make your man say, “ Ohh “
(แอมอา โฌ ยู เฮา ทู เมค ยุร แม็น เซ , “ โอ้ “)

You gettin’ bold, it’s growin’ cold
(ยู เกดดิน โบลด , อิทซ โกรวิน โคลด)
It’s just the symptoms of a young love growin’ old
(อิทซ จัซท เดอะ ซีมทัม อ็อฝ อะ ยัง ลัฝ โกรวิน โอลด)
You think it’s time and you thinkin’ of leavin’
(ยู ธิงค อิทซ ไทม แอ็นด ยู ติ้งกิน อ็อฝ เลวิน)
But give it time
(บัท กิฝ อิท ไทม)

It’s late at night, he’s comin’ home
(อิทซ เลท แอ็ท ไนท , อีส คัมอิน โฮม)
Meet him at the door with nothin’ on
(มีท ฮิม แอ็ท เดอะ โด วิฑ นอทติน ออน)
Take him by the hand, let him know it’s on
(เทค ฮิม ไบ เดอะ แฮ็นด , เล็ท ฮิม โน อิทซ ออน)
If you understand me, y’all come on
(อิฟ ยู อันเดิซแทนด มี , ยอล คัมมอน)

All my ladies wind it up if you know just how to move
(ออล ไม เลดิส วินด ดิท อัพ อิฟ ยู โน จัซท เฮา ทู มูฝ)
All my fellas jump behind and show her what you wanna do
(ออล ไม เฟลลา จัมพ บิไฮนด แอ็นด โฌ เฮอ ฮว็อท ยู วอนนา ดู)
All my ladies wind it up if you know just how to move
(ออล ไม เลดิส วินด ดิท อัพ อิฟ ยู โน จัซท เฮา ทู มูฝ)
All my fellas jump behind and show her what you wanna do
(ออล ไม เฟลลา จัมพ บิไฮนด แอ็นด โฌ เฮอ ฮว็อท ยู วอนนา ดู)

Dip it low, pick it up slow
(ดิพ อิท โล , พิค อิท อัพ ซโล)
Roll it all around, poke it out, let your back go
(โรล อิท ดอร์ อะเรานด , โพค อิท เอาท , เล็ท ยุร แบ็ค โก)
Pop, pop, pop that thang
(พ็อพ , พ็อพ , พ็อพ แดท เตง)
I’ma show you how to make your man say, “ Ohh “
(แอมอา โฌ ยู เฮา ทู เมค ยุร แม็น เซ , “ โอ้ “)
Dip it low, pick it up slow
(ดิพ อิท โล , พิค อิท อัพ ซโล)
Roll it all around, poke it out, let your back go
(โรล อิท ดอร์ อะเรานด , โพค อิท เอาท , เล็ท ยุร แบ็ค โก)
Pop, pop, pop that thang
(พ็อพ , พ็อพ , พ็อพ แดท เตง)
I’ma show you how to make your man say, “ Ohh “
(แอมอา โฌ ยู เฮา ทู เมค ยุร แม็น เซ , “ โอ้ “)

Baby girl, the way you pop, pop, pop that thang
(เบบิ เกิล , เดอะ เว ยู พ็อพ , พ็อพ , พ็อพ แดท เตง)
I might stop to shop and cop you thangs
(ไอ ไมท ซท็อพ ทู ฌ็อพ แอ็นด ค็อพ ยู เตง)
You know I drop the top and hop that thang
(ยู โน ไอ ดร็อพ เดอะ ท็อพ แอ็นด ฮ็อพ แดท เตง)
Sometimes I stop my bop to pop my thangs
(ซัมไทม์ ซาย ซท็อพ ไม บอป ทู พ็อพ ไม เตง)

You sure know how to make a man say, ‽Ohh”
(ยู ฌุร โน เฮา ทู เมค เก แม็น เซ , €Ohh€)
And how in the world can a man say, ‽No”?
(แอ็นด เฮา อิน เดอะ เวิลด แค็น อะ แม็น เซ , €No€)
The way you grind it up on the wall, wind it up like a doll
(เดอะ เว ยู ไกรนด ดิท อัพ ออน เดอะ วอล , วินด ดิท อัพ ไลค เก ด็อล)
And you know I Bacardi Lime it up â€~till you fall
(แอ็นด ยู โน ไอ เบคาดีไลม อิท อัพ €~till ยู ฟอล)

Line it it â€~till you spoiled and have them other chicks throwin’ vomit up
(ไลน อิท ดิธ €~till ยู ซพอยล แอ็นด แฮ็ฝ เฑ็ม อัฑเออะ ชิค โตวอิน ฝอมอิท อัพ)
When they can find it up in the mall
(ฮเว็น เฑ แค็น ไฟนด ดิท อัพ อิน เดอะ มอล)
Like most men I love to catch up with a model
(ไลค โมซท เม็น นาย ลัฝ ทู แค็ช อัพ วิฑ อะ โม๊เด็ล)
But I ain’t used to movin’ slow like ketchup in a bottle
(บัท ไอ เอน ยูซ ทู มูฝวิน ซโล ไลค เคชอัพ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล)

The best things come to those who wait for it
(เดอะ เบ็ซท ธิง คัม ทู โฑส ฮู เวท ฟอ อิท)
But I’ma be straight forward before it’s too late for it
(บัท แอมอา บี ซทเรท ฟอเวิด บิโฟ อิทซ ทู เลท ฟอ อิท)
I want you to dip it low, pick it up slow
(ไอ ว็อนท ยู ทู ดิพ อิท โล , พิค อิท อัพ ซโล)
Roll it all around, poke it out and make me say, ‽Ohh”
(โรล อิท ดอร์ อะเรานด , โพค อิท เอาท แอ็นด เมค มี เซ , €Ohh€)

Dip it low, pick it up slow
(ดิพ อิท โล , พิค อิท อัพ ซโล)
Roll it all around, poke it out, let your back go
(โรล อิท ดอร์ อะเรานด , โพค อิท เอาท , เล็ท ยุร แบ็ค โก)
Pop, pop, pop that thang
(พ็อพ , พ็อพ , พ็อพ แดท เตง)
I’ma show you how to make your man say, “ Ohh “
(แอมอา โฌ ยู เฮา ทู เมค ยุร แม็น เซ , “ โอ้ “)
Dip it low, pick it up slow
(ดิพ อิท โล , พิค อิท อัพ ซโล)
Roll it all around, poke it out, let your back go
(โรล อิท ดอร์ อะเรานด , โพค อิท เอาท , เล็ท ยุร แบ็ค โก)
Pop, pop, pop that thang
(พ็อพ , พ็อพ , พ็อพ แดท เตง)
I’ma show you how to make your man say, “ Ohh “
(แอมอา โฌ ยู เฮา ทู เมค ยุร แม็น เซ , “ โอ้ “)

Dip it low, pick it up slow
(ดิพ อิท โล , พิค อิท อัพ ซโล)
Roll it all around, poke it out, let your back go
(โรล อิท ดอร์ อะเรานด , โพค อิท เอาท , เล็ท ยุร แบ็ค โก)
Pop, pop, pop that thang
(พ็อพ , พ็อพ , พ็อพ แดท เตง)
I’ma show you how to make your man say, “ Ohh “
(แอมอา โฌ ยู เฮา ทู เมค ยุร แม็น เซ , “ โอ้ “)
Dip it low, pick it up slow
(ดิพ อิท โล , พิค อิท อัพ ซโล)
Roll it all around, poke it out, let your back go
(โรล อิท ดอร์ อะเรานด , โพค อิท เอาท , เล็ท ยุร แบ็ค โก)
Pop, pop, pop that thang
(พ็อพ , พ็อพ , พ็อพ แดท เตง)
I’ma show you how to make your man say, “ Ohh “
(แอมอา โฌ ยู เฮา ทู เมค ยุร แม็น เซ , “ โอ้ “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dip It Low คำอ่านไทย Christina Milian feat Fabolous

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น