เนื้อเพลง Rock DJ คำอ่านไทย Robbie Williams

Me with the floorshow
(มี วิฑ เดอะ ฟลูโชว์)
Kickin’ with your torso
(คิคคินวิฑ ยุร ทอโซ)
Boys getting high
(บอย เกดดดิ้ง ไฮ)
And the girls even more so
(แอ็นด เดอะ เกิล อีเฝ็น โม โซ)
Wave your hands if your not with the man
(เวฝ ยุร แฮ็นด อิฟ ยุร น็อท วิฑ เดอะ แม็น)
Can I kick it?
(แค็น นาย คิด อิท)
[Yes you can]
([ เย็ซ ยู แค็น ])
I got
(ไอ ก็อท)
[Funk]
([ ฟังค ])
You got
(ยู ก็อท)
[Soul]
([ โซล ])
We got everybody
(วี ก็อท เอวี่บอดี้)
I’ve got the gift
(อิฝ ก็อท เดอะ กิฟท)
Gonna stick it in the goal
(กอนนะ ซทิค อิท อิน เดอะ โกล)
It’s time to move your body
(อิทซ ไทม ทู มูฝ ยุร บอดอิ)

Babylon back in business
(บาบี้ลอน แบ็ค อิน บีสเน็ซ)
Can I get a witness?
(แค็น นาย เก็ท ดา วีทเน็ซ)
Every girl, every man
(เอฝริ เกิล , เอฝริ แม็น)
Houston, do you hear me?
(ฮูซตัน , ดู ยู เฮีย มี)
Ground control, can you feel me?
(กเรานด ค็อนทโรล , แค็น ยู ฟีล มี)
Need permission to land
(เน เพอมีฌอัน ทู แล็นด)
I don’t wanna rock, DJ
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ร็อค , ดีเจ)
But your making me feel so nice
(บัท ยุร เมคอิง มี ฟีล โซ ไน๊ซ์)
When’s it gonna stop, DJ?
(ฮเว็น ซิท กอนนะ ซท็อพ , ดีเจ)
Cos you’re keepin’ me up all night
(คอซ ยัวร์ คริพปิน มี อัพ ออล ไนท)

Singin’ in the classes
(ซิงอิน อิน เดอะ คลาสเซซ)
Music for your masses
(มยูสิค ฟอ ยุร แมสเซซ)
Give no head
(กิฝ โน เฮ็ด)
No backstage passes
(โน แบคสเตจ แพเซ)
Have a proper giggle
(แฮ็ฝ อะ พรอพเออะ กิ๊กเกิล)
I’ll be quite polite
(อิล บี คไวท โพะไลท)
But when I rock the mic
(บัท ฮเว็น นาย ร็อค เดอะ ไมคะ)
I rock the mic
(ไอ ร็อค เดอะ ไมคะ)
[Right]
([ ไรท ])
You got no love, then you’re with the wrong man
(ยู ก็อท โน ลัฝ , เด็น ยัวร์ วิฑ เดอะ ร็อง แม็น)
It’s time to move your body
(อิทซ ไทม ทู มูฝ ยุร บอดอิ)
If you can’t get a girl
(อิฟ ยู แค็นท เก็ท ดา เกิล)
But your best friend can
(บัท ยุร เบ็ซท ฟเร็นด แค็น)
It’s time to move your body
(อิทซ ไทม ทู มูฝ ยุร บอดอิ)

I don’t wanna be sleazy
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ซเลซี่)
Baby just tease me
(เบบิ จัซท ทีส มี)
Got no family planned
(ก็อท โน แฟมอิลิ แพลน)
Houston, do you hear me?
(ฮูซตัน , ดู ยู เฮีย มี)
Ground control, can you feel me?
(กเรานด ค็อนทโรล , แค็น ยู ฟีล มี)
Need permission to land
(เน เพอมีฌอัน ทู แล็นด)
I don’t wanna rock DJ
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ร็อค ดีเจ)
But you’re making me feel so nice
(บัท ยัวร์ เมคอิง มี ฟีล โซ ไน๊ซ์)
When’s it gonna stop, DJ?
(ฮเว็น ซิท กอนนะ ซท็อพ , ดีเจ)
Cos you’re keeping me up all night
(คอซ ยัวร์ คีพอิง มี อัพ ออล ไนท)

I don’t wanna rock, DJ
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ร็อค , ดีเจ)
But you’re making me feel so nice
(บัท ยัวร์ เมคอิง มี ฟีล โซ ไน๊ซ์)
When’s it gonna stop, DJ?
(ฮเว็น ซิท กอนนะ ซท็อพ , ดีเจ)
Cos your keeping me up all night
(คอซ ยุร คีพอิง มี อัพ ออล ไนท)

Pimpin’ aint easy
(พิมปิน เอน อีสอิ)
Most of them fleece me
(โมซท อ็อฝ เฑ็ม ฟลีซ มี)
Every night
(เอฝริ ไนท)
Pimpin’ ain’t easy
(พิมปิน เอน อีสอิ)
But if you’re sellin’ it
(บัท อิฟ ยัวร์ เซลลิน หนิด)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)

Come on
(คัมมอน)

I don’t wanna rock, DJ
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ร็อค , ดีเจ)
But you’re making me feel so nice
(บัท ยัวร์ เมคอิง มี ฟีล โซ ไน๊ซ์)
When’s it gonna stop, DJ?
(ฮเว็น ซิท กอนนะ ซท็อพ , ดีเจ)
Cos you’re keeping me up all night
(คอซ ยัวร์ คีพอิง มี อัพ ออล ไนท)

I don’t wanna rock, DJ
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ร็อค , ดีเจ)
But you’re making me feel so nice
(บัท ยัวร์ เมคอิง มี ฟีล โซ ไน๊ซ์)
When’s it gonna stop, DJ?
(ฮเว็น ซิท กอนนะ ซท็อพ , ดีเจ)
Cos you’re keeping me up all night
(คอซ ยัวร์ คีพอิง มี อัพ ออล ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock DJ คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น