เนื้อเพลง You Are My Sunshine คำอ่านไทย Johnny Cash

The other night dear, as I lay sleeping
(ดิ อัฑเออะ ไนท เดีย , แอ็ส ซาย เล ซลีพพิง)
I dreamed I held you in my arms
(ไอ ดรีม ดาย เฮ็ลด ยู อิน ไม อาม)
When I awoke dear, I was mistaken
(ฮเว็น นาย อโวค เดีย , ไอ วอส มิซเทคเอ็น)
So I bowed my head and I cried
(โซ ไอ เบา ไม เฮ็ด แอ็นด ดาย คไร)

You are my sunshine, my only sunshine
(ยู อาร์ ไม ซันชาย , ไม โอ๊นลี่ ซันชาย)
You make me happy when skies are gray
(ยู เมค มี แฮพพิ ฮเว็น สกาย แซร์ กเร)
You’ll never know dear, how much I love you
(โยว เนฝเออะ โน เดีย , เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
Please don’t take my sunshine away
(พลีส ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย อะเว)

I’ll always love you and make you happy
(อิล ออลเว ลัฝ ยู แอ็นด เมค ยู แฮพพิ)
If you will only say the same
(อิฟ ยู วิล โอ๊นลี่ เซ เดอะ เซม)
But if you leave me and love another
(บัท อิฟ ยู ลีฝ มี แอ็นด ลัฝ แอะนัธเออะ)
You’ll regret it all some day
(โยว ริกเรท ดิธ ดอร์ ซัม เด)

You are my sunshine, my only sunshine
(ยู อาร์ ไม ซันชาย , ไม โอ๊นลี่ ซันชาย)
You make me happy when skies are gray
(ยู เมค มี แฮพพิ ฮเว็น สกาย แซร์ กเร)
You’ll never know dear, how much I love you
(โยว เนฝเออะ โน เดีย , เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
Please don’t take my sunshine away
(พลีส ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย อะเว)

You told me once dear, you really loved me
(ยู โทลด มี วันซ เดีย , ยู ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
And no one else could come between
(แอ็นด โน วัน เอ็ลซ คูด คัม บีทวิน)
But now you’ve left me and love another
(บัท เนา ยู๊ฟ เล็ฟท มี แอ็นด ลัฝ แอะนัธเออะ)
You have shattered all of my dreams
(ยู แฮ็ฝ แฌทเทอะ ออล อ็อฝ ไม ดรีม)

You are my sunshine, my only sunshine
(ยู อาร์ ไม ซันชาย , ไม โอ๊นลี่ ซันชาย)
You make me happy when skies are gray
(ยู เมค มี แฮพพิ ฮเว็น สกาย แซร์ กเร)
You’ll never know dear, how much I love you
(โยว เนฝเออะ โน เดีย , เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
Please don’t take my sunshine away
(พลีส ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย อะเว)

In all my dreams dear, you seem to leave me
(อิน ออล ไม ดรีม เดีย , ยู ซีม ทู ลีฝ มี)
When I awake my poor heart pains
(ฮเว็น นาย อะเวค ไม พูร ฮาท เพน)
So when you come back and make me happy
(โซ ฮเว็น ยู คัม แบ็ค แอ็นด เมค มี แฮพพิ)
I’ll forgive you dear, I’ll take all the blame
(อิล เฟาะกีฝ ยู เดีย , อิล เทค ออล เดอะ บเลม)

You are my sunshine, my only sunshine
(ยู อาร์ ไม ซันชาย , ไม โอ๊นลี่ ซันชาย)
You make me happy when skies are gray
(ยู เมค มี แฮพพิ ฮเว็น สกาย แซร์ กเร)
You’ll never know dear, how much I love you
(โยว เนฝเออะ โน เดีย , เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
Please don’t take my sunshine away
(พลีส ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are My Sunshine คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น