เนื้อเพลง Love Will Lead You Back คำอ่านไทย Taylor Dayne

Sayin’ goodbye is never an easy thing
(เซย์อิน กู๊ดบาย อีส เนฝเออะ แอน อีสอิ ธิง)
But you never said, that youd stay forever
(บัท ยู เนฝเออะ เซ็ด , แดท ยูต ซเท เฟาะเรฝเออะ)
So if you must go, well, darlin Ill set you free
(โซ อิฟ ยู มัซท โก , เว็ล , ดาร์ลิน อิล เซ็ท ยู ฟรี)
But I know in time, that well be together
(บัท ไอ โน อิน ไทม , แดท เว็ล บี ทุเกฑเออะ)
Oh, I wont try to stop you now from leaving
(โอ , ไอ ว็อนท ทไร ทู ซท็อพ ยู เนา ฟร็อม ลีฝอิงส)
‘Cause in my heart I know
(คอส อิน ไม ฮาท ไอ โน)

Love will lead you back
(ลัฝ วิล เล็ด ยู แบ็ค)
Someday I just know that
(ซัมเดย์ ไอ จัซท โน แดท)
Love will lead you back to my arms
(ลัฝ วิล เล็ด ยู แบ็ค ทู ไม อาม)
Where you belong
(ฮแว ยู บิลอง)

Im sure, sure as stars are shining
(แอม ฌุร , ฌุร แอ็ส ซทา แซร์ ชายนิง)
One day you will find me again
(วัน เด ยู วิล ไฟนด มี อะเกน)
It wont be long
(อิท ว็อนท บี ล็อง)
One of these days our love will lead you back
(วัน อ็อฝ ฑิส เด เอ๊า ลัฝ วิล เล็ด ยู แบ็ค)

One of these nights, well Ill hear your voice again
(วัน อ็อฝ ฑิส ไนท , เว็ล อิล เฮีย ยุร ฝอยซ อะเกน)
Youre gonna say, oh, how much you miss me
(ยัวร์ กอนนะ เซ , โอ , เฮา มัช ยู มิซ มี)
You walked out this door, but someday youll walk back in
(ยู วอค เอาท ดีซ โด , บัท ซัมเดย์ โยว วอค แบ็ค อิน)
Oh, darling I know, oh, I know this will be
(โอ , ดาลิง ไอ โน , โอ , ไอ โน ดีซ วิล บี)
Sometimes it takes, sometime out on your own now
(ซัมไทม์ ซิท เทค , ซัมไทม์ เอาท ออน ยุร โอน เนา)
To find your way back home
(ทู ไฟนด ยุร เว แบ็ค โฮม)

Love will lead you back
(ลัฝ วิล เล็ด ยู แบ็ค)
Someday I just know that
(ซัมเดย์ ไอ จัซท โน แดท)
Love will lead you back to my arms
(ลัฝ วิล เล็ด ยู แบ็ค ทู ไม อาม)
Where you belong
(ฮแว ยู บิลอง)

Im sure, sure as stars are shining
(แอม ฌุร , ฌุร แอ็ส ซทา แซร์ ชายนิง)
One day you will find me again
(วัน เด ยู วิล ไฟนด มี อะเกน)
It wont be long
(อิท ว็อนท บี ล็อง)
One of these days our love will lead you back
(วัน อ็อฝ ฑิส เด เอ๊า ลัฝ วิล เล็ด ยู แบ็ค)

But I wont try to stop you now from leaving
(บัท ไอ ว็อนท ทไร ทู ซท็อพ ยู เนา ฟร็อม ลีฝอิงส)
‘Cause in my heart I know, oh yeah
(คอส อิน ไม ฮาท ไอ โน , โอ เย่)

Love will lead you back
(ลัฝ วิล เล็ด ยู แบ็ค)
Someday I just know that
(ซัมเดย์ ไอ จัซท โน แดท)
Love will lead you back to my arms
(ลัฝ วิล เล็ด ยู แบ็ค ทู ไม อาม)
Where you belong
(ฮแว ยู บิลอง)

Im sure, sure as stars are shining
(แอม ฌุร , ฌุร แอ็ส ซทา แซร์ ชายนิง)
One day you will find me again
(วัน เด ยู วิล ไฟนด มี อะเกน)
It wont be long
(อิท ว็อนท บี ล็อง)
One of these days our love will lead you back
(วัน อ็อฝ ฑิส เด เอ๊า ลัฝ วิล เล็ด ยู แบ็ค)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

Love will lead you back
(ลัฝ วิล เล็ด ยู แบ็ค)
Someday I just know that
(ซัมเดย์ ไอ จัซท โน แดท)
Love will lead you back to my arms
(ลัฝ วิล เล็ด ยู แบ็ค ทู ไม อาม)
It wont be long
(อิท ว็อนท บี ล็อง)
One of these days our love will lead you back
(วัน อ็อฝ ฑิส เด เอ๊า ลัฝ วิล เล็ด ยู แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Will Lead You Back คำอ่านไทย Taylor Dayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น