เนื้อเพลง Fields Of Gold คำอ่านไทย Sting

You’ll remember me when the west wind moves
(โยว ริเมมเบอะ มี ฮเว็น เดอะ เว็ซท วินด มูฝ)
Upon the fields of barley
(อุพอน เดอะ ฟีลด อ็อฝ บาลิ)
You’ll forget the sun in his jealous sky
(โยว เฟาะเกท เดอะ ซัน อิน ฮิส เจลอัซ ซไค)
As we walk in fields of gold
(แอ็ส วี วอค อิน ฟีลด อ็อฝ โกลด)

So she took her love
(โซ ชี ทุค เฮอ ลัฝ)
For to gaze awhile
(ฟอ ทู เกส อะฮไวล)
Upon the fields of barley
(อุพอน เดอะ ฟีลด อ็อฝ บาลิ)
In his arms she fell as her hair came down
(อิน ฮิส อาม ชี เฟ็ล แอ็ส เฮอ แฮ เคม เดาน)
Among the fields of gold
(อะมัง เดอะ ฟีลด อ็อฝ โกลด)

Will you stay with me, will you be my love
(วิล ยู ซเท วิฑ มี , วิล ยู บี ไม ลัฝ)
Among the fields of barley
(อะมัง เดอะ ฟีลด อ็อฝ บาลิ)
We’ll forget the sun in his jealous sky
(เว็ล เฟาะเกท เดอะ ซัน อิน ฮิส เจลอัซ ซไค)
As we lie in fields of gold
(แอ็ส วี ไล อิน ฟีลด อ็อฝ โกลด)

See the west wind move like a lover so
(ซี เดอะ เว็ซท วินด มูฝ ไลค เก ลัฝเออะ โซ)
Upon the fields of barley
(อุพอน เดอะ ฟีลด อ็อฝ บาลิ)
Feel her body rise when you kiss her mouth
(ฟีล เฮอ บอดอิ ไรส ฮเว็น ยู คิซ เฮอ เมาธ)
Among the fields of gold
(อะมัง เดอะ ฟีลด อ็อฝ โกลด)
I never made promises lightly
(ไอ เนฝเออะ เมด พรอมอิซ ไลทลิ)
And there have been some that I’ve broken
(แอ็นด แดร์ แฮ็ฝ บีน ซัม แดท อิฝ บโรเค็น)
But I swear in the days still left
(บัท ไอ ซแว อิน เดอะ เด ซทิล เล็ฟท)
We’ll walk in fields of gold
(เว็ล วอค อิน ฟีลด อ็อฝ โกลด)
We’ll walk in fields of gold
(เว็ล วอค อิน ฟีลด อ็อฝ โกลด)

Many years have passed since those summer days
(เมนอิ เยีย แฮ็ฝ พาซ ซินซ โฑส ซัมเมอะ เด)
Among the fields of barley
(อะมัง เดอะ ฟีลด อ็อฝ บาลิ)
See the children run as the sun goes down
(ซี เดอะ ชีลดเร็น รัน แอ็ส เดอะ ซัน โกซ เดาน)
Among the fields of gold
(อะมัง เดอะ ฟีลด อ็อฝ โกลด)
You’ll remember me when the west wind moves
(โยว ริเมมเบอะ มี ฮเว็น เดอะ เว็ซท วินด มูฝ)
Upon the fields of barley
(อุพอน เดอะ ฟีลด อ็อฝ บาลิ)
You can tell the sun in his jealous sky
(ยู แค็น เท็ล เดอะ ซัน อิน ฮิส เจลอัซ ซไค)
When we walked in fields of gold
(ฮเว็น วี วอค อิน ฟีลด อ็อฝ โกลด)
When we walked in fields of gold
(ฮเว็น วี วอค อิน ฟีลด อ็อฝ โกลด)
When we walked in fields of gold
(ฮเว็น วี วอค อิน ฟีลด อ็อฝ โกลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fields Of Gold คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น