เนื้อเพลง The Little Things Give You Away คำอ่านไทย Linkin Park

Water grey
(วอเทอะ กเร)
Through the windows, up the stairs
(ธรู เดอะ วีนโด , อัพ เดอะ ซแท)

Chilling rain
(ชิลลิง เรน)
Like an ocean everywhere
(ไลค แอน โอแฌ็น เอวี่แวร์)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Don’t want to reach for me do you
(ด้อนท์ ว็อนท ทู รีช ฟอ มี ดู ยู)
I mean nothing to you
(ไอ มีน นัธอิง ทู ยู)
The little things give you away
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว)

And now there will be no mistaking
(แอ็นด เนา แดร์ วิล บี โน มิสเทคฺกิง)
The levees are breaking
(เดอะ เลฝอิ แซร์ บเรคคิง)

All you’ve ever wanted
(ออล ยู๊ฟ เอฝเออะ ว็อนท)
Was someone to truly look up to you
(วอส ซัมวัน ทู ทรูลิ ลุค อัพ ทู ยู)

And six feet under water
(แอ็นด ซิคซ ฟีท อันเดอะ วอเทอะ)
I
(ไอ)
Do
(ดู)
[End Chorus]
([ เอ็นด โครัซ ])

Hope decays
(โฮพ ดิเค)
Generations disappear
(เจเนอะเรฌัน ดิแซ็พเพีย)

Washed away
(ว็อฌ อะเว)
As a nation simply stares
(แอ็ส ซา เนฌัน ซีมพลิ ซแท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Don’t want to reach for me do you
(ด้อนท์ ว็อนท ทู รีช ฟอ มี ดู ยู)
I mean nothing to you
(ไอ มีน นัธอิง ทู ยู)
The little things give you away
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว)

But now there will be no mistaking
(บัท เนา แดร์ วิล บี โน มิสเทคฺกิง)
The levees are breaking
(เดอะ เลฝอิ แซร์ บเรคคิง)

All you’ve ever wanted
(ออล ยู๊ฟ เอฝเออะ ว็อนท)
Was someone to truly look up to you
(วอส ซัมวัน ทู ทรูลิ ลุค อัพ ทู ยู)

And six feet under water
(แอ็นด ซิคซ ฟีท อันเดอะ วอเทอะ)
I
(ไอ)
Do
(ดู)

All you’ve ever wanted
(ออล ยู๊ฟ เอฝเออะ ว็อนท)
Was someone to truly look up to you
(วอส ซัมวัน ทู ทรูลิ ลุค อัพ ทู ยู)

And six feet under ground now
(แอ็นด ซิคซ ฟีท อันเดอะ กเรานด เนา)
I
(ไอ)
Now I do
(เนา ไอ ดู)
[End Chorus]
([ เอ็นด โครัซ ])

[Brad’s Guitar Solo]
([ บราดสฺ กิทา โซโล ])

Little things give you away
(ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว)
Little things give you away
(ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว)
Little things give you away
(ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว)
Little things give you away
(ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว)

All you’ve ever wanted [Little things give you away]
(ออล ยู๊ฟ เอฝเออะ ว็อนท [ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว ])
Was someone to truly look up to you [Little things give you away]
(วอส ซัมวัน ทู ทรูลิ ลุค อัพ ทู ยู [ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว ])

All you’ve ever wanted [Little things give you away]
(ออล ยู๊ฟ เอฝเออะ ว็อนท [ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว ])
Was someone to truly look up to you [Little things give you away]
(วอส ซัมวัน ทู ทรูลิ ลุค อัพ ทู ยู [ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว ])

All you’ve ever wanted [Little things give you away]
(ออล ยู๊ฟ เอฝเออะ ว็อนท [ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว ])
Was someone to truly look up to you [Little things give you away]
(วอส ซัมวัน ทู ทรูลิ ลุค อัพ ทู ยู [ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว ])

All you’ve ever wanted [Little things give you away]
(ออล ยู๊ฟ เอฝเออะ ว็อนท [ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว ])
Was someone to truly look up to you [Little things give you away]
(วอส ซัมวัน ทู ทรูลิ ลุค อัพ ทู ยู [ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว ])

All you’ve ever wanted [Little things give you away]
(ออล ยู๊ฟ เอฝเออะ ว็อนท [ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว ])
Was someone to truly look up to you [Little things give you away]
(วอส ซัมวัน ทู ทรูลิ ลุค อัพ ทู ยู [ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว ])

All you’ve ever wanted [Little things give you away]
(ออล ยู๊ฟ เอฝเออะ ว็อนท [ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว ])
Was someone to truly look up to you [Little things give you away]
(วอส ซัมวัน ทู ทรูลิ ลุค อัพ ทู ยู [ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง กิฝ ยู อะเว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Little Things Give You Away คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น