เนื้อเพลง You Spin Me Round (Like a Record) คำอ่านไทย Jessica Simpson

You don’t know what you do to me
(ยู ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
Everytime you come around
(เอ๊รี่ไทม์ ยู คัม อะเรานด)
I can’t seem to find my way
(ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด ไม เว)
I’m shifted baby losing ground
(แอม ฌิฟท เบบิ โรซิง กเรานด)
It’s like i’m spinning all around in circles
(อิทซ ไลค แอม สปินนิ่ง ออล อะเรานด อิน เซ๊อร์เคิ้ล)
Cure me, you’re my remedy
(คิวเร มี , ยัวร์ ไม เรมอิดิ)
I get dizzy from the sound of your name
(ไอ เก็ท ดีสสิ ฟร็อม เดอะ เซานด อ็อฝ ยุร เนม)
I’m just so intoxicated when you spin me baby
(แอม จัซท โซ อินทอคซิเคท ฮเว็น ยู ซพิน มี เบบิ)

You spin me right round, baby
(ยู ซพิน มี ไรท เรานด , เบบิ)
Right round like a record, baby
(ไรท เรานด ไลค เก เรคออด , เบบิ)
Right round round round
(ไรท เรานด เรานด เรานด)
You spin me right round, baby
(ยู ซพิน มี ไรท เรานด , เบบิ)
Right round like a record, baby
(ไรท เรานด ไลค เก เรคออด , เบบิ)
Right round round round
(ไรท เรานด เรานด เรานด)

Round and round
(เรานด แอ็นด เรานด)

I can’t help this craving honey
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ดีซ เครวิง ฮันอิ)
Everytime you look at me
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ลุค แกท มี)
I am feeling so lost in oblivion
(ไอ แอ็ม ฟีลอิง โซ ล็อซท อิน อ็อบลีฝเอียน)
That I can’t breathe
(แดท ไอ แค็นท บรีฑ)
It’s like i’m moving right along with the beat
(อิทซ ไลค แอม มูฝอิง ไรท อะลอง วิฑ เดอะ บีท)
Want me, you’re my melody
(ว็อนท มี , ยัวร์ ไม เมลโอะดิ)
I get dizzy from the sound of your name
(ไอ เก็ท ดีสสิ ฟร็อม เดอะ เซานด อ็อฝ ยุร เนม)
I’m just so intoxicated when you spin me baby
(แอม จัซท โซ อินทอคซิเคท ฮเว็น ยู ซพิน มี เบบิ)

You spin me right round, baby
(ยู ซพิน มี ไรท เรานด , เบบิ)
Right round like a record, baby
(ไรท เรานด ไลค เก เรคออด , เบบิ)
Right round round round
(ไรท เรานด เรานด เรานด)
You spin me right round, baby
(ยู ซพิน มี ไรท เรานด , เบบิ)
Right round like a record, baby
(ไรท เรานด ไลค เก เรคออด , เบบิ)
Right round round round
(ไรท เรานด เรานด เรานด)

Round and round
(เรานด แอ็นด เรานด)

Spin, spin me baby
(ซพิน , ซพิน มี เบบิ)
Spin, spin, spin me baby
(ซพิน , ซพิน , ซพิน มี เบบิ)
Round and round
(เรานด แอ็นด เรานด)
Spin, spin
(ซพิน , ซพิน)

I get dizzy from the sound of your name
(ไอ เก็ท ดีสสิ ฟร็อม เดอะ เซานด อ็อฝ ยุร เนม)
I feel so intoxicated when you spin me baby
(ไอ ฟีล โซ อินทอคซิเคท ฮเว็น ยู ซพิน มี เบบิ)

You spin me right round, baby
(ยู ซพิน มี ไรท เรานด , เบบิ)
Right round like a record, baby
(ไรท เรานด ไลค เก เรคออด , เบบิ)
Right round round round
(ไรท เรานด เรานด เรานด)
You spin me right round, baby
(ยู ซพิน มี ไรท เรานด , เบบิ)
Right round like a record, baby
(ไรท เรานด ไลค เก เรคออด , เบบิ)
Right round round round
(ไรท เรานด เรานด เรานด)

Oh oh…
(โอ โอ)

Like a record baby
(ไลค เก เรคออด เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Spin Me Round (Like a Record) คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น