เนื้อเพลง Picture to Burn คำอ่านไทย Taylor Swift

State the obvious,
(ซเทท ดิ ออบเฝียซ ,)
I didn’t get my perfect fantasy
(ไอ ดิ๊นอิน เก็ท ไม เพ๊อร์เฟ็คท แฟนทะซิ)
I realize you love yourself more than you could ever love me
(ไอ รีแอะไลส ยู ลัฝ ยุรเซลฟ โม แฑ็น ยู คูด เอฝเออะ ลัฝ มี)
So go and tell your friends that I’m obsessive and crazy
(โซ โก แอ็นด เท็ล ยุร ฟเร็นด แดท แอม อบเซสซีฝ แอ็นด คเรสิ)
That’s fine!
(แด๊ท ไฟน !)
I’ll tell mine
(อิล เท็ล ไมน)
You’re gay
(ยัวร์ เก)
By the way
(ไบ เดอะ เว)

I hate that
(ไอ เฮท แดท)
Stupid old pickup truck
(ซทยูทิด โอลด พิกคัพ ทรัค)
You never let me drive
(ยู เนฝเออะ เล็ท มี ดไรฝ)
You’re a redneck heartbreak
(ยัวร์ อะ เรดเนก ฮาร์ทเบรก)
Who’s really bad at lying
(ฮู ริแอ็ลลิ แบ็ด แอ็ท ลายยิง)
So watch me strike a match
(โซ ว็อช มี ซทไรค เก แม็ช)
On all my wasted time
(ออน ออล ไม ว็อซท ไทม)
As far as I’m concerned you’re
(แอ็ส ฟา แอ็ส แอม ค็อนเซิน ยัวร์)
Just another picture to burn
(จัซท แอะนัธเออะ พีคเชอะ ทู เบิน)

There’s no time for tears,
(แดร์ โน ไทม ฟอ เทีย ,)
I’m just sitting here
(แอม จัซท ซีททิง เฮียร)
Planning my revenge
(แพลนนิง ไม ริเฝนจ)
There’s nothing stopping me
(แดร์ นัธอิง ซทอพพิง มี)
From going out with all of your best friends
(ฟร็อม โกอิ้ง เอาท วิฑ ออล อ็อฝ ยุร เบ็ซท ฟเร็นด)
And if you come around saying sorry to me
(แอ็นด อิฟ ยู คัม อะเรานด เซอิง ซอริ ทู มี)
My daddy’s gonna show you how sorry you’ll be
(ไม แดดดิ กอนนะ โฌ ยู เฮา ซอริ โยว บี)

‘Cause I hate that
(คอส ไอ เฮท แดท)
Stupid old pickup truck
(ซทยูทิด โอลด พิกคัพ ทรัค)
You never let me drive
(ยู เนฝเออะ เล็ท มี ดไรฝ)
You’re a redneck heartbreak
(ยัวร์ อะ เรดเนก ฮาร์ทเบรก)
Who’s really bad at lying
(ฮู ริแอ็ลลิ แบ็ด แอ็ท ลายยิง)
So watch me strike a match
(โซ ว็อช มี ซทไรค เก แม็ช)
On all my wasted time
(ออน ออล ไม ว็อซท ไทม)
As far as I’m concerned you’re
(แอ็ส ฟา แอ็ส แอม ค็อนเซิน ยัวร์)
Just another picture to burn
(จัซท แอะนัธเออะ พีคเชอะ ทู เบิน)

If you’re missing me,
(อิฟ ยัวร์ มีซซิง มี ,)
You’d better keep it to yourself
(ยูต เบทเทอะ คีพ อิท ทู ยุรเซลฟ)
‘Cause coming back around here
(คอส คัมอิง แบ็ค อะเรานด เฮียร)
Would be bad for your health
(วูด บี แบ็ด ฟอ ยุร เฮ็ลธ)

‘Cause I hate that
(คอส ไอ เฮท แดท)
Stupid old pickup truck
(ซทยูทิด โอลด พิกคัพ ทรัค)
You never let me drive
(ยู เนฝเออะ เล็ท มี ดไรฝ)

You’re a redneck heartbreak
(ยัวร์ อะ เรดเนก ฮาร์ทเบรก)
Who’s really bad at lying
(ฮู ริแอ็ลลิ แบ็ด แอ็ท ลายยิง)

So watch me strike a match
(โซ ว็อช มี ซทไรค เก แม็ช)
On all my wasted time
(ออน ออล ไม ว็อซท ไทม)
In case you haven’t heard
(อิน เคซ ยู แฮฟเวน เฮิด)

I really really hate that
(ไอ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ เฮท แดท)
Stupid old pickup truck
(ซทยูทิด โอลด พิกคัพ ทรัค)
You never let me drive
(ยู เนฝเออะ เล็ท มี ดไรฝ)
You’re a redneck heartbreak
(ยัวร์ อะ เรดเนก ฮาร์ทเบรก)
Who’s really bad at lying
(ฮู ริแอ็ลลิ แบ็ด แอ็ท ลายยิง)
So watch me strike a match
(โซ ว็อช มี ซทไรค เก แม็ช)
On all my wasted time
(ออน ออล ไม ว็อซท ไทม)
As far as I’m concerned you’re
(แอ็ส ฟา แอ็ส แอม ค็อนเซิน ยัวร์)
Just another picture to burn
(จัซท แอะนัธเออะ พีคเชอะ ทู เบิน)

Burn, burn, burn, baby, burn
(เบิน , เบิน , เบิน , เบบิ , เบิน)
Just another picture to burn
(จัซท แอะนัธเออะ พีคเชอะ ทู เบิน)
Baby, burn
(เบบิ , เบิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Picture to Burn คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น