เนื้อเพลง This Is The New Sh*t คำอ่านไทย Marilyn Manson

Everything has been said before
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส บีน เซ็ด บิโฟ)
There’s nothing left to say anymore
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู เซ แอนนี่มอ)
When it’s all the same
(ฮเว็น อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)
You can ask for it by name
(ยู แค็น อาซค ฟอ อิท ไบ เนม)

Babble babble bitch bitch
(แบ๊บเบิล แบ๊บเบิล บิช บิช)
Rebel rebel party party
(เรบเอ็ล เรบเอ็ล พาทิ พาทิ)
Sex sex sex and don’t forget the “ violence “
(เซ็คซ เซ็คซ เซ็คซ แอ็นด ด้อนท์ เฟาะเกท เดอะ “ ไฝโอะเล็นซ “)
Blah blah blah got your lovey-dovey sad-and-lonely
(บลา บลา บลา ก็อท ยุร ลัฝอิ ดัฝอิ แซ็ด แอ็นด โลนลิ)
Stick your STUPID SLOGAN in:
(ซทิค ยุร ซทยูทิด ซโลแก็น อิน :)
Everybody sing along.
(เอวี่บอดี้ ซิง อะลอง)
Babble babble bitch bitch
(แบ๊บเบิล แบ๊บเบิล บิช บิช)
Rebel rebel party party
(เรบเอ็ล เรบเอ็ล พาทิ พาทิ)
Sex sex sex and don’t forget the “ violence “
(เซ็คซ เซ็คซ เซ็คซ แอ็นด ด้อนท์ เฟาะเกท เดอะ “ ไฝโอะเล็นซ “)
Blah blah blah got your lovey-dovey sad-and-lonely
(บลา บลา บลา ก็อท ยุร ลัฝอิ ดัฝอิ แซ็ด แอ็นด โลนลิ)
Stick your STUPID SLOGAN in:
(ซทิค ยุร ซทยูทิด ซโลแก็น อิน :)
Everybody sing along,
(เอวี่บอดี้ ซิง อะลอง ,)
Are you motherfuckers ready
(อาร์ ยู มาเทอร์ฟัคเกอ เรดอิ)
For the new shit?
(ฟอ เดอะ นยู ชิท)
Stand up and admit,
(ซแท็นด อัพ แอ็นด แอ็ดมีท ,)
tomorrow’s never coming.
(ทุมอโร เนฝเออะ คัมอิง)
This is the new shit.
(ดีซ ซิส เดอะ นยู ชิท)
Stand up and admit.
(ซแท็นด อัพ แอ็นด แอ็ดมีท)
Do we get it? No.
(ดู วี เก็ท ดิธ โน)
Do we want it? Yeah.
(ดู วี ว็อนท ดิธ เย่)
This is the new shit,
(ดีซ ซิส เดอะ นยู ชิท ,)
Stand up and admit.
(ซแท็นด อัพ แอ็นด แอ็ดมีท)

Babble babble bitch bitch
(แบ๊บเบิล แบ๊บเบิล บิช บิช)
Rebel rebel party party
(เรบเอ็ล เรบเอ็ล พาทิ พาทิ)
Sex sex sex and don’t forget the “ violence “
(เซ็คซ เซ็คซ เซ็คซ แอ็นด ด้อนท์ เฟาะเกท เดอะ “ ไฝโอะเล็นซ “)
Blah blah blah got your lovey-dovey sad-and-lonely
(บลา บลา บลา ก็อท ยุร ลัฝอิ ดัฝอิ แซ็ด แอ็นด โลนลิ)
Stick your STUPID SLOGAN in:
(ซทิค ยุร ซทยูทิด ซโลแก็น อิน :)
Everybody sing along.
(เอวี่บอดี้ ซิง อะลอง)
Everything has been said before
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส บีน เซ็ด บิโฟ)
There’s nothing left to say anymore
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู เซ แอนนี่มอ)
When it’s all the same
(ฮเว็น อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)
You can ask for it by name,
(ยู แค็น อาซค ฟอ อิท ไบ เนม ,)
Are you motherfuckers ready
(อาร์ ยู มาเทอร์ฟัคเกอ เรดอิ)
For the new shit?
(ฟอ เดอะ นยู ชิท)
Stand up and admit,
(ซแท็นด อัพ แอ็นด แอ็ดมีท ,)
tomorrow’s never coming.
(ทุมอโร เนฝเออะ คัมอิง)
This is the new shit.
(ดีซ ซิส เดอะ นยู ชิท)
Stand up and admit.
(ซแท็นด อัพ แอ็นด แอ็ดมีท)
Do we get it? No.
(ดู วี เก็ท ดิธ โน)
Do we want it? Yeah.
(ดู วี ว็อนท ดิธ เย่)
This is the new shit,
(ดีซ ซิส เดอะ นยู ชิท ,)
Stand up and admit.
(ซแท็นด อัพ แอ็นด แอ็ดมีท)

And now it’s “ you know who “
(แอ็นด เนา อิทซ “ ยู โน ฮู “)
I got the “ you know what “
(ไอ ก็อท เดอะ “ ยู โน ฮว็อท “)
I stick it “ you know where “
(ไอ ซทิค อิท “ ยู โน ฮแว “)
You know why, you don’t care.
(ยู โน ฮไว , ยู ด้อนท์ แค)
And now it’s “ you know who “
(แอ็นด เนา อิทซ “ ยู โน ฮู “)
I got the “ you know what “
(ไอ ก็อท เดอะ “ ยู โน ฮว็อท “)
I stick it “ you know where “
(ไอ ซทิค อิท “ ยู โน ฮแว “)
You know why, you don’t care.
(ยู โน ฮไว , ยู ด้อนท์ แค)

Babble babble bitch bitch
(แบ๊บเบิล แบ๊บเบิล บิช บิช)
Rebel rebel party party
(เรบเอ็ล เรบเอ็ล พาทิ พาทิ)
Sex sex sex and don’t forget the “ violence “
(เซ็คซ เซ็คซ เซ็คซ แอ็นด ด้อนท์ เฟาะเกท เดอะ “ ไฝโอะเล็นซ “)
Blah blah blah got your lovey-dovey sad-and-lonely
(บลา บลา บลา ก็อท ยุร ลัฝอิ ดัฝอิ แซ็ด แอ็นด โลนลิ)
Stick your STUPID SLOGAN in:
(ซทิค ยุร ซทยูทิด ซโลแก็น อิน :)
Everybody sing along,
(เอวี่บอดี้ ซิง อะลอง ,)

Are you motherfuckers ready
(อาร์ ยู มาเทอร์ฟัคเกอ เรดอิ)
For the new shit?
(ฟอ เดอะ นยู ชิท)
Stand up and admit,
(ซแท็นด อัพ แอ็นด แอ็ดมีท ,)
tomorrow’s never coming.
(ทุมอโร เนฝเออะ คัมอิง)
This is the new shit.
(ดีซ ซิส เดอะ นยู ชิท)
Stand up and admit.
(ซแท็นด อัพ แอ็นด แอ็ดมีท)
Do we get it? No.
(ดู วี เก็ท ดิธ โน)
Do we want it? Yeah.
(ดู วี ว็อนท ดิธ เย่)
This is the new shit,
(ดีซ ซิส เดอะ นยู ชิท ,)
Stand up and admit.
(ซแท็นด อัพ แอ็นด แอ็ดมีท)

So,
(โซ ,)
LET US ENTERTAIN YOU
(เล็ท อัซ เอนเทอะเทน ยู)
LET US ENTERTAIN YOU…
(เล็ท อัซ เอนเทอะเทน ยู)
Blah blah blah blah everybody sing along.
(บลา บลา บลา บลา เอวี่บอดี้ ซิง อะลอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Is The New Sh*t คำอ่านไทย Marilyn Manson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น