เนื้อเพลง Frantic คำอ่านไทย Metallica

If I could have my wasted days back
(อิฟ ฟาย คูด แฮ็ฝ ไม ว็อซท เด แบ็ค)
Would I use them to get back on track?
(วูด ดาย ยูซ เฑ็ม ทู เก็ท แบ็ค ออน ทแรค)
Stop to warm at Karma’s burning
(ซท็อพ ทู วอม แอ็ท คามะ เบรินนิง)
Or look ahead, but keep on turning?
(ออ ลุค อะเฮด , บัท คีพ ออน เทินนิง)

Do I have the strength
(ดู ไอ แฮ็ฝ เดอะ ซทเร็งธ)
To know how I’ll go?
(ทู โน เฮา อิล โก)
Can I find it inside
(แค็น นาย ไฟนด ดิท อีนไซด)
To deal with what I shouldn’t know?
(ทู ดีล วิฑ ฮว็อท ไอ ชูดดึ่น โน)

Could I have my wasted days back
(คูด ดาย แฮ็ฝ ไม ว็อซท เด แบ็ค)
Would I use them to get back on track?
(วูด ดาย ยูซ เฑ็ม ทู เก็ท แบ็ค ออน ทแรค)

You live it or lie it!
(ยู ไลฝ อิท ออ ไล อิท !)
You live it or lie it!
(ยู ไลฝ อิท ออ ไล อิท !)

My lifestyle determines my death style
(ไม ไลฟ์สตายอฺ ดิเทอมิน ไม เด็ธ ซไทล)
My lifestyle determines my death style
(ไม ไลฟ์สตายอฺ ดิเทอมิน ไม เด็ธ ซไทล)

Keep searching, Keep on searching
(คีพ เซิชอิง , คีพ ออน เซิชอิง)
This search goes on, This search goes on
(ดีซ เซิช โกซ ออน , ดีซ เซิช โกซ ออน)
Keep searching, Keep on searching
(คีพ เซิชอิง , คีพ ออน เซิชอิง)
This search goes on, This search goes on
(ดีซ เซิช โกซ ออน , ดีซ เซิช โกซ ออน)

Frantic tick tick tick tick tick tock
(ฟแรนทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทอก)
Frantic tick tick tick tick tick tock
(ฟแรนทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทอก)
Frantic tick tick tick tick tick tock
(ฟแรนทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทอก)
Frantic tick tick tick tick tick tock
(ฟแรนทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทอก)

I’ve worn out always being afraid
(อิฝ โวน เอาท ออลเว บีอิง อัฟเรด)
An endless stream of fear that I’ve made
(แอน เอ็นเล็ซ ซทรีม อ็อฝ เฟีย แดท อิฝ เมด)
Treading water full of worry
(เทรดดิ้ง วอเทอะ ฟูล อ็อฝ เวอริ)
This frantic tick tick talk of hurry
(ดีซ ฟแรนทิค ทิค ทิค ทอค อ็อฝ เฮอริ)

Do I have the strength
(ดู ไอ แฮ็ฝ เดอะ ซทเร็งธ)
To know how I’ll go?
(ทู โน เฮา อิล โก)
Can I find it inside
(แค็น นาย ไฟนด ดิท อีนไซด)
To deal with what I shouldn’t know?
(ทู ดีล วิฑ ฮว็อท ไอ ชูดดึ่น โน)

Worn out on always being afraid
(โวน เอาท ออน ออลเว บีอิง อัฟเรด)
An endless stream of fear that I’ve made
(แอน เอ็นเล็ซ ซทรีม อ็อฝ เฟีย แดท อิฝ เมด)

You live it or lie it!
(ยู ไลฝ อิท ออ ไล อิท !)
You live it or lie it!
(ยู ไลฝ อิท ออ ไล อิท !)

My lifestyle determines my death style
(ไม ไลฟ์สตายอฺ ดิเทอมิน ไม เด็ธ ซไทล)
My lifestyle determines my death style
(ไม ไลฟ์สตายอฺ ดิเทอมิน ไม เด็ธ ซไทล)

Keep searching, Keep on searching
(คีพ เซิชอิง , คีพ ออน เซิชอิง)
This search goes on, This search goes on
(ดีซ เซิช โกซ ออน , ดีซ เซิช โกซ ออน)
Keep searching, Yeah keep on searching
(คีพ เซิชอิง , เย่ คีพ ออน เซิชอิง)
This search goes on, on and on
(ดีซ เซิช โกซ ออน , ออน แอ็นด ออน)

Frantic tick tick tick tick tick tock
(ฟแรนทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทอก)
Frantic tick tick tick tick tick tock
(ฟแรนทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทอก)
Frantic tick tick tick tick tick tock
(ฟแรนทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทอก)
Frantic tick tick tick tick tick tock
(ฟแรนทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทอก)

Do I have the strength
(ดู ไอ แฮ็ฝ เดอะ ซทเร็งธ)
To know how I’ll go?
(ทู โน เฮา อิล โก)
Can I find it inside
(แค็น นาย ไฟนด ดิท อีนไซด)
To deal with what I shouldn’t know?
(ทู ดีล วิฑ ฮว็อท ไอ ชูดดึ่น โน)

Do I have the strength
(ดู ไอ แฮ็ฝ เดอะ ซทเร็งธ)
To know how I’ll go?
(ทู โน เฮา อิล โก)
Can I find it inside
(แค็น นาย ไฟนด ดิท อีนไซด)
To deal with what I shouldn’t know?
(ทู ดีล วิฑ ฮว็อท ไอ ชูดดึ่น โน)

My lifestyle [Birth Is Pain]
(ไม ไลฟ์สตายอฺ [ เบิธ อีส เพน ])
Determines my death style [Life Is Pain]
(ดิเทอมิน ไม เด็ธ ซไทล [ ไลฟ อีส เพน ])
A rising tide [Death Is Pain]
(อะ ไรสอิง ไทด [ เด็ธ อีส เพน ])
That pushes to the other side [It’s All The Same]
(แดท พุซเชด ทู ดิ อัฑเออะ ไซด [ อิทซ ซอร์ เดอะ เซม ])

My lifestyle [Birth Is Pain]
(ไม ไลฟ์สตายอฺ [ เบิธ อีส เพน ])
Determines my death style [Life Is Pain]
(ดิเทอมิน ไม เด็ธ ซไทล [ ไลฟ อีส เพน ])
A rising tide [Death Is Pain]
(อะ ไรสอิง ไทด [ เด็ธ อีส เพน ])
That pushes to the other side [It’s All The Same]
(แดท พุซเชด ทู ดิ อัฑเออะ ไซด [ อิทซ ซอร์ เดอะ เซม ])

Keep searching, Keep on searching
(คีพ เซิชอิง , คีพ ออน เซิชอิง)
This search goes on, on and on
(ดีซ เซิช โกซ ออน , ออน แอ็นด ออน)
Keep searching, Keep on searching
(คีพ เซิชอิง , คีพ ออน เซิชอิง)
This search goes on, on and on
(ดีซ เซิช โกซ ออน , ออน แอ็นด ออน)

Frantic tick tick tick tick tick tock
(ฟแรนทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทอก)
Frantic tick tick tick tick tick tock
(ฟแรนทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทอก)
Frantic tick tick tick tick tick tock
(ฟแรนทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทอก)
Frantic tick tick tick tick tick tock
(ฟแรนทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทอก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Frantic คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น