เนื้อเพลง Voices คำอ่านไทย Rev Theory

I hear voices in my head
(ไอ เฮีย ฝอยซ ซิน ไม เฮ็ด)
They council me
(เฑ เคานซิล มี)
They understand
(เฑ อันเดิซแทนด)
They talk to me
(เฑ ทอค ทู มี)

You got your rules and your religion
(ยู ก็อท ยุร รูล แซน ยุร ริลีจอัน)
All designed to keep you safe
(ออล ดิไสน ทู คีพ ยู เซฟ)
But when rules start getting broken
(บัท ฮเว็น รูล ซทาท เกดดดิ้ง บโรเค็น)
You start questionin’ your faith
(ยู ซทาท เควชชั่นนิน ยุร เฟธ)
I have a voice that is my savior
(ไอ แฮ็ฝ อะ ฝอยซ แดท อีส ไม เซฝเยอะ)
Hates to love and loves to hate
(เฮท ทู ลัฝ แอ็นด ลัฝ ทู เฮท)
I have the voice that has the knowledge
(ไอ แฮ็ฝ เดอะ ฝอยซ แดท แฮ็ส เดอะ นอลเอ็จ)
And the power to rule your fate
(แอ็นด เดอะ เพาเออะ ทู รูล ยุร เฟท)

I hear voices crying
(ไอ เฮีย ฝอยซ คไรอิง)
I see heroes dying
(ไอ ซี อีโร ไดอิง)
I taste blood that’s drying
(ไอ เทซท บลัด แด๊ท ดรายอิง)
I feel tension rising
(ไอ ฟีล เทนฌัน ไรสอิง)

I hear voices in my head
(ไอ เฮีย ฝอยซ ซิน ไม เฮ็ด)
They council me
(เฑ เคานซิล มี)
They understand
(เฑ อันเดิซแทนด)
They talk to me, they talk to me
(เฑ ทอค ทู มี , เฑ ทอค ทู มี)
They tell me things that I will do
(เฑ เท็ล มี ธิง แดท ไอ วิล ดู)
They show me things I’ll do to you
(เฑ โฌ มี ธิง อิล ดู ทู ยู)
They talk to me [talk to me, talk to me, talk to me]
(เฑ ทอค ทู มี [ ทอค ทู มี , ทอค ทู มี , ทอค ทู มี ])
They talk to me [talk to me, talk to me, talk to me]
(เฑ ทอค ทู มี [ ทอค ทู มี , ทอค ทู มี , ทอค ทู มี ])

All the lawyers are defenseless
(ออล เดอะ ลอเยอะ แซร์ ดิเฟนซเล็ซ)
All the doctors are diseased
(ออล เดอะ ดอคเทอะ แซร์ ดิสีส)
And the preachers all are sinners
(แอ็นด เดอะ พิทเชอร์ ซอร์ อาร์ ซีนเนอะ)
And police just take the grease
(แอ็นด โพะลีซ จัซท เทค เดอะ กรีซ)
All you judges, you are guilty
(ออล ยู จัจ , ยู อาร์ กีลทิ)
All the bosses, I will fire
(ออล เดอะ บอซเซซ , ไอ วิล ไฟร)
All you bankers will have losses
(ออล ยู แบงเคอะ วิล แฮ็ฝ หลอดเซซ)
Politicians are all liars
(พอลิทีฌแอ็น แซร์ ออล ไลเออะ)

I see darkness falling
(ไอ ซี ดาคเน็ซ ฟ๊อลิง)
I hear voices calling
(ไอ เฮีย ฝอยซ คอลลิง)
I feel justice crawling
(ไอ ฟีล จัสติกส คอลลิง)
I see faith has fallen
(ไอ ซี เฟธ แฮ็ส ฟอลเล็น)

I hear voices in my head
(ไอ เฮีย ฝอยซ ซิน ไม เฮ็ด)
They council me
(เฑ เคานซิล มี)
They understand
(เฑ อันเดิซแทนด)
They talk to me, they talk to me
(เฑ ทอค ทู มี , เฑ ทอค ทู มี)
They tell me things that I will do
(เฑ เท็ล มี ธิง แดท ไอ วิล ดู)
They show me things I’ll do to you
(เฑ โฌ มี ธิง อิล ดู ทู ยู)
They talk to me [talk to me, talk to me, talk to me]
(เฑ ทอค ทู มี [ ทอค ทู มี , ทอค ทู มี , ทอค ทู มี ])

I hear voices crying
(ไอ เฮีย ฝอยซ คไรอิง)
I see heroes dying
(ไอ ซี อีโร ไดอิง)
I taste blood that’s drying
(ไอ เทซท บลัด แด๊ท ดรายอิง)
I feel tension rising
(ไอ ฟีล เทนฌัน ไรสอิง)

I hear voices in my head
(ไอ เฮีย ฝอยซ ซิน ไม เฮ็ด)
They council me
(เฑ เคานซิล มี)
They understand
(เฑ อันเดิซแทนด)
They talk to me, they talk to me
(เฑ ทอค ทู มี , เฑ ทอค ทู มี)
They tell me things that I will do
(เฑ เท็ล มี ธิง แดท ไอ วิล ดู)
They show me things I’ll do to you
(เฑ โฌ มี ธิง อิล ดู ทู ยู)
They talk to me [talk to me, talk to me, talk to me]
(เฑ ทอค ทู มี [ ทอค ทู มี , ทอค ทู มี , ทอค ทู มี ])
They talk to me [talk to me, talk to me, talk to me]
(เฑ ทอค ทู มี [ ทอค ทู มี , ทอค ทู มี , ทอค ทู มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Voices คำอ่านไทย Rev Theory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น