เนื้อเพลง You Are My Sunshine คำอ่านไทย Ray Charles

The other night
(ดิ อัฑเออะ ไนท)
As I lay sleeping
(แอ็ส ซาย เล ซลีพพิง)
Whoah, I dreamed I held you
(โว้ , ไอ ดรีม ดาย เฮ็ลด ยู)
Held you in my arms
(เฮ็ลด ยู อิน ไม อาม)
Well, but when I woke up this morning
(เว็ล , บัท ฮเว็น นาย โวค อัพ ดีซ มอนิง)
I found out I was mistaken
(ไอ เฟานด เอาท ไอ วอส มิซเทคเอ็น)
Do you know that I hung my
(ดู ยู โน แดท ไอ ฮัง ไม)
I hung my head and cried
(ไอ ฮัง ไม เฮ็ด แอ็นด คไร)
Whoah you are my sunshine
(โว้ ยู อาร์ ไม ซันชาย)
[you are my sunshine]
([ ยู อาร์ ไม ซันชาย ])
Ohh, my only sunshine
(โอ้ , ไม โอ๊นลี่ ซันชาย)
[my only sunshine]
([ ไม โอ๊นลี่ ซันชาย ])
Well, little girl you make me happy sometimes
(เว็ล , ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ยู เมค มี แฮพพิ ซัมไทม์)
[you make me happy]
([ ยู เมค มี แฮพพิ ])
When my skies are grey
(ฮเว็น ไม สกาย แซร์ กเร)
[when skies are grey]
([ ฮเว็น สกาย แซร์ กเร ])
Umm, you’ll never never never know dear
(อืม , โยว เนฝเออะ เนฝเออะ เนฝเออะ โน เดีย)
[you’ll never know, dear]
([ โยว เนฝเออะ โน , เดีย ])
How much I love you
(เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
[how much I love you]
([ เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู ])
Whoa, and I don’t want you to take
(โว้ว , แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู เทค)
[don’t take my sunshine]
([ ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย ])
My sunshine away
(ไม ซันชาย อะเว)
[shine away]
([ ไฌน อะเว ])

[Instrumental Interlude]
([ อินซทรุเมนแท็ล อีนเทิลยูด ])

You told me once, dear,
(ยู โทลด มี วันซ , เดีย ,)
That you really loved me
(แดท ยู ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
And no one else
(แอ็นด โน วัน เอ็ลซ)
Could ever come between, yeah
(คูด เอฝเออะ คัม บีทวิน , เย่)
But now you left me and you love another, yeah
(บัท เนา ยู เล็ฟท มี แอ็นด ยู ลัฝ แอะนัธเออะ , เย่)
And you have shattered, oh yeah
(แอ็นด ยู แฮ็ฝ แฌทเทอะ , โอ เย่)
All of my dreams
(ออล อ็อฝ ไม ดรีม)
Whoah you are my sunshine
(โว้ ยู อาร์ ไม ซันชาย)
[you are my sunshine]
([ ยู อาร์ ไม ซันชาย ])
Ohh, my only sunshine
(โอ้ , ไม โอ๊นลี่ ซันชาย)
[my only sunshine]
([ ไม โอ๊นลี่ ซันชาย ])
Ohh, you make me happy sometimes
(โอ้ , ยู เมค มี แฮพพิ ซัมไทม์)
[you make me happy]
([ ยู เมค มี แฮพพิ ])
When my skies are grey
(ฮเว็น ไม สกาย แซร์ กเร)
[when skies are grey]
([ ฮเว็น สกาย แซร์ กเร ])
Whoa, you’ll never never never know dear
(โว้ว , โยว เนฝเออะ เนฝเออะ เนฝเออะ โน เดีย)
[you’ll never know, dear]
([ โยว เนฝเออะ โน , เดีย ])
How much I love you
(เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
[how much I love you]
([ เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู ])
Whoa, and I don’t want you to take
(โว้ว , แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู เทค)
[don’t take my sunshine]
([ ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย ])
Whoa, if you love me
(โว้ว , อิฟ ยู ลัฝ มี)
[don’t take my sunshine]
([ ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย ])
Umm-hmm, if you need me
(อืม อึม , อิฟ ยู เน มี)
[don’t take my sunshine]
([ ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย ])
Uh-huh if you want me
(อา ฮู อิฟ ยู ว็อนท มี)
[don’t take my sunshine]
([ ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย ])
Waaaahh! Listen
(วา ! ลิ๊สซึ่น)
[don’t take my sunshine]
([ ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย ])
[don’t take my sunshine]
([ ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย ])
I don’t want you to take
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู เทค)
[don’t take my sunshine]
([ ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย ])
Waaaahh! Listen
(วา ! ลิ๊สซึ่น)
[don’t take my sunshine]
([ ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย ])
[don’t take my sunshine]
([ ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย ])
I don’t want you to take
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู เทค)
[don’t take my sunshine]
([ ด้อนท์ เทค ไม ซันชาย ])
Whoah, my sunshine away
(โว้ , ไม ซันชาย อะเว)
[shine away]
([ ไฌน อะเว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are My Sunshine คำอ่านไทย Ray Charles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น