เนื้อเพลง The Best Mistake I’ve Ever Made คำอ่านไทย Joanna Wang

One step too far
(วัน ซเท็พ ทู ฟา)
All at once I’m falling
(ออล แอ็ท วันซ แอม ฟ๊อลิง)
Just like a star
(จัซท ไลค เก ซทา)
I’m burning for you
(แอม เบรินนิง ฟอ ยู)
Thought I could keep myself from feeling this way
(ธอท ไอ คูด คีพ ไมเซลฟ ฟร็อม ฟีลอิง ดีซ เว)
I guess that was my first mistake
(ไอ เก็ซ แดท วอส ไม เฟิซท มิซเทค)

Cause suddenly I’m walking’
(คอส ซั๊ดเด้นลี่ แอม วอคกิง)
Down a dark street to your door
(เดาน อะ ดาค ซทรีท ทู ยุร โด)
Wanting you is driving’ me insane
(วอนทิง ยู อีส ดรายวิง มี อินเซน)
And now my feet are standing
(แอ็นด เนา ไม ฟีท อาร์ ซแทนดิง)
Where they’ve never stood before
(ฮแว เดวฟ เนฝเออะ ซทูด บิโฟ)
Guided by a twist of fate
(ไกด ไบ อะ ทวิซท อ็อฝ เฟท)

If I lose myself with you tonight
(อิฟ ฟาย ลูส ไมเซลฟ วิฑ ยู ทุไนท)
Fall apart or hold on tight
(ฟอล อะพาท ออ โฮลด ออน ไทท)
Wrong or right
(ร็อง ออ ไรท)
I won’t be afraid
(ไอ ว็อนท บี อัฟเรด)
Cause ever if my heart should break
(คอส เอฝเออะ อิฟ ไม ฮาท ฌูด บเรค)
You’d be the best mistake I ever made
(ยูต บี เดอะ เบ็ซท มิซเทค ไก เอฝเออะ เมด)

I’m in your room
(แอม อิน ยุร รุม)
Now there’s no denying’
(เนา แดร์ โน ดีนายลิง)
What’s in your eyes
(ฮว็อท ซิน ยุร ไอ)
When I look at you
(ฮเว็น นาย ลุค แกท ยู)
Two shadows talking’ but they don’t make a sound
(ทู แฌดโอ ทอคอิง บัท เฑ ด้อนท์ เมค เก เซานด)
Words have lost their meaning now
(เวิด แฮ็ฝ ล็อซท แด มีนนิง เนา)

And the air has turned electric
(แอ็นด ดิ แอ แฮ็ส เทิน อิเลคทริค)
Now I know the time is right
(เนา ไอ โน เดอะ ไทม อีส ไรท)
To put myself into your hands
(ทู พัท ไมเซลฟ อีนทุ ยุร แฮ็นด)
And suddenly I’m shaking’
(แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ แอม เชคกิ้ง)
As your fingers touch my skin
(แอ็ส ยุร ฟีงเกอะ ทั๊ช ไม ซคิน)
I don’t need to understand
(ไอ ด้อนท์ เน ทู อันเดิซแทนด)

And if tomorrow proves me wrong
(แอ็นด อิฟ ทุมอโร พรูฝ มี ร็อง)
I swear I don’t belong
(ไอ ซแว ไอ ด้อนท์ บิลอง)
I know I’ll carry on
(ไอ โน อิล แคริ ออน)

So I will lose myself and bare my soul
(โซ ไอ วิล ลูส ไมเซลฟ แอ็นด แบ ไม โซล)
Take this chance cause heaven knows
(เทค ดีซ ชานซ คอส เฮฝเอ็น โน)
I’m so far gone, my choice is made
(แอม โซ ฟา กอน , ไม ชอยซ อีส เมด)
And even if my heart should break
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ ไม ฮาท ฌูด บเรค)

When I lose myself with you tonight
(ฮเว็น นาย ลูส ไมเซลฟ วิฑ ยู ทุไนท)
Fall apart or hold on tight
(ฟอล อะพาท ออ โฮลด ออน ไทท)
Wrong or right
(ร็อง ออ ไรท)
I’ll always say
(อิล ออลเว เซ)
You’re the best mistake I ever made
(ยัวร์ เดอะ เบ็ซท มิซเทค ไก เอฝเออะ เมด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Best Mistake I’ve Ever Made คำอ่านไทย Joanna Wang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น