เนื้อเพลง I Don’t Give A Damn คำอ่านไทย Avril Lavigne

Everytime you go away
(เอ๊รี่ไทม์ ยู โก อะเว)
It actually kinda makes my day
(อิท แอคชัวลิ กินดา เมค ไม เด)
Everytime you leave
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ลีฝ)
You slam the door
(ยู ซแล็ม เดอะ โด)

You pick your words so carefully
(ยู พิค ยุร เวิด โซ แคฟุลิ)
You hate to think you’re hurting me
(ยู เฮท ทู ธิงค ยัวร์ เฮอดิง มี)
You leave me laughing on the floor
(ยู ลีฝ มี ลาฟอิง ออน เดอะ ฟโล)

Cause I don’t give it up, I don’t give a damn
(คอส ไอ ด้อนท์ กิฝ อิท อัพ , ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม)
What you say about that
(ฮว็อท ยู เซ อะเบาท แดท)
You know I don’t give it up, I don’t give a damn
(ยู โน ไอ ด้อนท์ กิฝ อิท อัพ , ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม)
What you say about that
(ฮว็อท ยู เซ อะเบาท แดท)
You know I’m not gonna cry, about some stupid guy
(ยู โน แอม น็อท กอนนะ คไร , อะเบาท ซัม ซทยูทิด ไก)
A guy who thinks he’s all that
(อะ ไก ฮู ธิงค อีส ซอร์ แดท)

I thought we were just hanging out
(ไอ ธอท วี เวอ จัซท แฮงอิง เอาท)
So why’d you kiss me on the mouth
(โซ วาย ยู คิซ มี ออน เดอะ เมาธ)
You thought the way you taste
(ยู ธอท เดอะ เว ยู เทซท)
Would get me high
(วูด เก็ท มี ไฮ)

You went to all your friends to brag
(ยู เว็นท ทู ออล ยุร ฟเร็นด ทู บแร็ก)
Guys are always such a drag
(ไก แซร์ ออลเว ซัช อะ ดแร็ก)
Don’t you know the reason that I kissed you was to
(ด้อนท์ ยู โน เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ คิซ ยู วอส ทู)
Say goodbye
(เซ กู๊ดบาย)

Cause I don’t give it up
(คอส ไอ ด้อนท์ กิฝ อิท อัพ)
I don’t give a damn what you say about that
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม ฮว็อท ยู เซ อะเบาท แดท)
You know I don’t give it up
(ยู โน ไอ ด้อนท์ กิฝ อิท อัพ)
I don’t give a damn what you say about that
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม ฮว็อท ยู เซ อะเบาท แดท)
You know I’m not gonna cry about some stupid guy
(ยู โน แอม น็อท กอนนะ คไร อะเบาท ซัม ซทยูทิด ไก)
A guy who thinks he’s all that
(อะ ไก ฮู ธิงค อีส ซอร์ แดท)

Hanging hanging out, I am simply
(แฮงอิง แฮงอิง เอาท , ไอ แอ็ม ซีมพลิ)
Hanging hanging out, I am simply
(แฮงอิง แฮงอิง เอาท , ไอ แอ็ม ซีมพลิ)
Hanging so why’d you kiss me on the mouth?
(แฮงอิง โซ วาย ยู คิซ มี ออน เดอะ เมาธ)

Don’t you know that I…
(ด้อนท์ ยู โน แดท ไอ)

I don’t give a damn about you
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ยู)
I won’t give it up not for you
(ไอ ว็อนท กิฝ อิท อัพ น็อท ฟอ ยู)
I don’t give a damn about you
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ยู)
I won’t give it up not for you
(ไอ ว็อนท กิฝ อิท อัพ น็อท ฟอ ยู)
I’m not gonna cry about some stupid guy
(แอม น็อท กอนนะ คไร อะเบาท ซัม ซทยูทิด ไก)
A guy who thinks he’s all that
(อะ ไก ฮู ธิงค อีส ซอร์ แดท)

I don’t give it up
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อิท อัพ)
I don’t give a damn what you say about that
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม ฮว็อท ยู เซ อะเบาท แดท)
You know I don’t give it up
(ยู โน ไอ ด้อนท์ กิฝ อิท อัพ)
I don’t give a damn what you say about that
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม ฮว็อท ยู เซ อะเบาท แดท)

I don’t give it up
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อิท อัพ)
I don’t give a damn what you say about that
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม ฮว็อท ยู เซ อะเบาท แดท)
You know I don’t give it up
(ยู โน ไอ ด้อนท์ กิฝ อิท อัพ)
I don’t give a damn what you say about that
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม ฮว็อท ยู เซ อะเบาท แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Give A Damn คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น