เนื้อเพลง Year 3000 คำอ่านไทย Busted

One day when I came home at lunchtime,
(วัน เด ฮเว็น นาย เคม โฮม แอ็ท ลั้นไทม์ ,)
I heard a funny noise
(ไอ เฮิด อะ ฟันนิ นอยส)
Went out to the back yard to find out if it was,
(เว็นท เอาท ทู เดอะ แบ็ค ยาด ทู ไฟนด เอาท อิฟ อิท วอส ,)
One of those rowdy boys.
(วัน อ็อฝ โฑส เราดิ บอย)
Stood there was my neighbour called Peter,
(ซทูด แดร์ วอส ไม เนเบอะ ไคเอ พีเทอะ ,)
And a Flux Capacitor.
(แอ็นด อะ ฟลัคซ คาพาซิเทอะ)

He told me he built a time machine
(ฮี โทลด มี ฮี บิลท ดา ไทม มะฌีน)
Like the one in a film I’ve seen.
(ไลค ดิ วัน อิน อะ ฟิลม อิฝ ซีน)
Yeah, yeah.
(เย่ , เย่)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
He said,
(ฮี เซ็ด ,)
“ I’ve been to the year three thousand.
(“ อิฝ บีน ทู เดอะ เยีย ธรี เธาแส็น)
Not much has changed but they lived under water.
(น็อท มัช แฮ็ส เชนจ บัท เฑ ไลฝ อันเดอะ วอเทอะ)
And your great-great-great-granddaughter
(แอ็นด ยุร กเรท กเรท กเรท แกรนดาเดอร์)
Is pretty fine [is pretty fine]. “
(อีส พรีททิ ไฟน [ อีส พรีททิ ไฟน ] “)

He took me to the future in the flux thing and I saw everything,
(ฮี ทุค มี ทู เดอะ ฟยูเชอะ อิน เดอะ ฟลัคซ ธิง แอ็นด ดาย ซอ เอ๊วี่ติง ,)
Boy bands and another one and another one… and another one!
(บอย แบ็นด แซน แอะนัธเออะ วัน แอ็นด แอะนัธเออะ วัน แอ็นด แอะนัธเออะ วัน !)
Triple breasted women swim around town… totally naked!
(ทริ๊พเพิ่ล บเร็ซท วีมเอิน ซวิม อะเรานด ทาวน์ โททอลลี่ เนคิด !)

We drove around in a time machine,
(วี ดโรฝ อะเรานด อิน อะ ไทม มะฌีน ,)
Like the one in the film I’ve seen.
(ไลค ดิ วัน อิน เดอะ ฟิลม อิฝ ซีน)
Yeah, yeah.
(เย่ , เย่)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I took a trip to the year three thousand.
(ไอ ทุค กา ทริพ ทู เดอะ เยีย ธรี เธาแส็น)
This song had gone multi-platinum.
(ดีซ ซ็อง แฮ็ด กอน มัลทิ พแลทนัม)
Everybody bought our 7th album.
(เอวี่บอดี้ บอท เอ๊า 7th แอลบัม)
It had outsold Michael Jackson.
(อิท แฮ็ด เอ้าโซด ไมเล แจคสัน)

I took a trip to the year three thousand.
(ไอ ทุค กา ทริพ ทู เดอะ เยีย ธรี เธาแส็น)
This song had gone multi-platinum.
(ดีซ ซ็อง แฮ็ด กอน มัลทิ พแลทนัม)
Everybody bought our 7th album, 7th album.
(เอวี่บอดี้ บอท เอ๊า 7th แอลบัม , 7th แอลบัม)

He told me he built a time machine
(ฮี โทลด มี ฮี บิลท ดา ไทม มะฌีน)
Like the one in a film I’ve seen.
(ไลค ดิ วัน อิน อะ ฟิลม อิฝ ซีน)
Yeah, yeah.
(เย่ , เย่)

[2x]
([ 2x ])
He said,
(ฮี เซ็ด ,)
“ I’ve been to the year three thousand.
(“ อิฝ บีน ทู เดอะ เยีย ธรี เธาแส็น)
Not much has changed but they lived under water.
(น็อท มัช แฮ็ส เชนจ บัท เฑ ไลฝ อันเดอะ วอเทอะ)
And your great-great-great-granddaughter
(แอ็นด ยุร กเรท กเรท กเรท แกรนดาเดอร์)
Is pretty fine [she’s pretty fine]. “
(อีส พรีททิ ไฟน [ ชี พรีททิ ไฟน ] “)
He said,
(ฮี เซ็ด ,)
“ I’ve been to the year three thousand.
(“ อิฝ บีน ทู เดอะ เยีย ธรี เธาแส็น)
Not much has changed but they lived under water.
(น็อท มัช แฮ็ส เชนจ บัท เฑ ไลฝ อันเดอะ วอเทอะ)
And your great-great-great-granddaughter
(แอ็นด ยุร กเรท กเรท กเรท แกรนดาเดอร์)
Is pretty fine. “
(อีส พรีททิ ไฟน “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Year 3000 คำอ่านไทย Busted

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น