เนื้อเพลง When You’re Looking Like That คำอ่านไทย Westlife

She’s a 5 foot 10 in catsuit and bambi eyes
(ชี ซา 5 ฟุท 10 อิน แคทซูท แอ็นด แบบบี ไอ)
Everybody’s who’s staring wouldn’t believe that this girl was mine
(เอวี่บอดี้ ฮู ซแทริง วูดดึ่น บิลีฝ แดท ดีซ เกิล วอส ไมน)
I should have know I was wrong
(ไอ ฌูด แฮ็ฝ โน ไอ วอส ร็อง)
When I left her for a life in pity
(ฮเว็น นาย เล็ฟท เฮอ ฟอ รา ไลฟ อิน พีทอิ)
But they say you never miss the water until it’s gone
(บัท เฑ เซ ยู เนฝเออะ มิซ เดอะ วอเทอะ อันทีล อิทซ กอน)

Guess I failed to love you
(เก็ซ ซาย เฟล ทู ลัฝ ยู)
And you’re taking it out tonight
(แอ็นด ยัวร์ เทคอิง อิท เอาท ทุไนท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
How am I supposed to leave you now
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ลีฝ ยู เนา)
When you’re looking like that?
(ฮเว็น ยัวร์ ลุคอิง ไลค แดท)
I can’t believe what I just gave away
(ไอ แค็นท บิลีฝ ฮว็อท ไอ จัซท เกฝ อะเว)
Now I can’t take it back
(เนา ไอ แค็นท เทค อิท แบ็ค)
I don’t wanna get lost
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เก็ท ล็อซท)
I don’t wanna live my life without you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ ไม ไลฟ วิเฑาท ยู)
How am I supposed to leave you now
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ลีฝ ยู เนา)
When you’re looking like that?
(ฮเว็น ยัวร์ ลุคอิง ไลค แดท)

She’s all dressed up for glamour and rock and roll
(ชี ซอร์ ดเรซ อัพ ฟอ กแลมเออะ แอ็นด ร็อค แอ็นด โรล)
Wanna squeeze her real tight get out of this place
(วอนนา ซควีส เฮอ ริแอ็ล ไทท เก็ท เอาท อ็อฝ ดีซ พเลซ)
If only I could take control
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ คูด เทค ค็อนทโรล)

But she is out of my reach forever
(บัท ชี อีส เอาท อ็อฝ ไม รีช เฟาะเรฝเออะ)
And just a week ago she lied next to me
(แอ็นด จัซท ดา วีค อะโก ชี ไล เน็คซท ทู มี)
It’s so ironic how I had to lose just
(อิทซ โซ ไอรอนอิค เฮา ไอ แฮ็ด ทู ลูส จัซท)
To see that I failed to love you
(ทู ซี แดท ไอ เฟล ทู ลัฝ ยู)
And you’re taking it out tonight
(แอ็นด ยัวร์ เทคอิง อิท เอาท ทุไนท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I don’t wanna forget you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฟาะเกท ยู)
I don’t even wanna try
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น วอนนา ทไร)
How am I supposed to walk on by when you’re looking like that?
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู วอค ออน ไบ ฮเว็น ยัวร์ ลุคอิง ไลค แดท)

[Chorus x3]
([ โครัซ x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When You’re Looking Like That คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น