เนื้อเพลง We’ll Be Alright คำอ่านไทย Travie McCoy

We are young, we run free
(วี อาร์ ยัง , วี รัน ฟรี)
Stay up late, we don’t sleep
(ซเท อัพ เลท , วี ด้อนท์ ซลีพ)
Got our friends, got the night
(ก็อท เอ๊า ฟเร็นด , ก็อท เดอะ ไนท)
We’ll be alright
(เว็ล บี ออลไร๊ท)

Tonight you won’t be by your self-self
(ทุไนท ยู ว็อนท บี ไบ ยุร เซ็ลฟ เซ็ลฟ)
Just leave your problems on the shelf-shelf
(จัซท ลีฝ ยุร พรอบเล็ม ออน เดอะ เฌ็ลฟ เฌ็ลฟ)
You won’t wanna be nowhere else-else
(ยู ว็อนท วอนนา บี โนแวร์ เอ็ลซ เอ็ลซ)
So let’s go, so let’s go [we got the club like]
(โซ เล็ท โก , โซ เล็ท โก [ วี ก็อท เดอะ คลับ ไลค ])

[hoo-oo-oo-oo-oo-oo] and all the girls sayin’
([ ฮู โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ ] แอ็นด ออล เดอะ เกิล เซย์อิน)
[hoo-oo-oo-oo-oo-oo] the whole world sayin’
([ ฮู โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ ] เดอะ โฮล เวิลด เซย์อิน)
[hoo-oo-oo-oo-oo-oo] yeah, yeah, come on let’s
([ ฮู โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ ] เย่ , เย่ , คัมมอน เล็ท)
Get drunk, toast it up, we don’t give a fuck
(เก็ท ดรังค , โทซท ดิธ อัพ , วี ด้อนท์ กิฝ อะ ฟัค)

We are young, we run free
(วี อาร์ ยัง , วี รัน ฟรี)
Stay up late, we don’t sleep
(ซเท อัพ เลท , วี ด้อนท์ ซลีพ)
Got our friends, got the night
(ก็อท เอ๊า ฟเร็นด , ก็อท เดอะ ไนท)
We’ll be alright
(เว็ล บี ออลไร๊ท)

Throw our hands in the air
(ธโร เอ๊า แฮ็นด ซิน ดิ แอ)
Pretty girls everywhere
(พรีททิ เกิล เอวี่แวร์)
Got our friends, got the night
(ก็อท เอ๊า ฟเร็นด , ก็อท เดอะ ไนท)
We’ll be alright
(เว็ล บี ออลไร๊ท)

[hoo-oo-oo-oo-oo-oo] alright, alright, alright
([ ฮู โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ ] ออลไร๊ท , ออลไร๊ท , ออลไร๊ท)
[hoo-oo-oo-oo-oo-oo] ah, ah, ah, ah
([ ฮู โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ ] อา , อา , อา , อา)
[hoo-oo-oo-oo-oo-oo] alright, alright, alright
([ ฮู โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ ] ออลไร๊ท , ออลไร๊ท , ออลไร๊ท)
[hoo-oo-oo-oo-oo-oo] ah, ah, ah, ah
([ ฮู โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ ] อา , อา , อา , อา)

We walk the streets like we don’t care-care
(วี วอค เดอะ ซทรีท ไลค วี ด้อนท์ แค แค)
Our middle fingers in the air-air
(เอ๊า มิ๊ดเดิ้ล ฟีงเกอะ ซิน ดิ แอ แอ)
So come and join us if you dare-dare
(โซ คัม แอ็นด จอยน อัซ อิฟ ยู แด แด)
Yeah let’s go, yeah let’s go [we got the club like]
(เย่ เล็ท โก , เย่ เล็ท โก [ วี ก็อท เดอะ คลับ ไลค ])

[hoo-oo-oo-oo-oo-oo] and all the girls sayin’
([ ฮู โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ ] แอ็นด ออล เดอะ เกิล เซย์อิน)
[hoo-oo-oo-oo-oo-oo] the whole world sayin’
([ ฮู โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ ] เดอะ โฮล เวิลด เซย์อิน)
[hoo-oo-oo-oo-oo-oo] yeah, yeah, come on let’s
([ ฮู โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ ] เย่ , เย่ , คัมมอน เล็ท)
Get drunk, toast it up, we don’t give a fuck
(เก็ท ดรังค , โทซท ดิธ อัพ , วี ด้อนท์ กิฝ อะ ฟัค)

We are young, we run free
(วี อาร์ ยัง , วี รัน ฟรี)
Stay up late, we don’t sleep
(ซเท อัพ เลท , วี ด้อนท์ ซลีพ)
Got our friends, got the night
(ก็อท เอ๊า ฟเร็นด , ก็อท เดอะ ไนท)
We’ll be alright
(เว็ล บี ออลไร๊ท)

Throw our hands in the air
(ธโร เอ๊า แฮ็นด ซิน ดิ แอ)
Pretty girls everywhere
(พรีททิ เกิล เอวี่แวร์)
Got our friends, got the night
(ก็อท เอ๊า ฟเร็นด , ก็อท เดอะ ไนท)
We’ll be alright
(เว็ล บี ออลไร๊ท)

It feels like, ahh-ah-ah-ah-ah
(อิท ฟีล ไลค , อา อา อา อา อา)
[It feels good, don’t it?] ahh-ah-ah-ah-ah
([ อิท ฟีล กุด , ด้อนท์ ดิธ ] อา อา อา อา อา)
[yo, yo, yeah, d-don’t it?] yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
([ โย , โย , เย่ , ดี ด้อนท์ ดิธ ] เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
[yeah] We’ll be alright [ahh!]
([ เย่ ] เว็ล บี ออลไร๊ท [ อา ! ])

It feels like, ahh-ah-ah-ah-ah
(อิท ฟีล ไลค , อา อา อา อา อา)
[It feels good, don’t it?] ahh-ah-ah-ah-ah
([ อิท ฟีล กุด , ด้อนท์ ดิธ ] อา อา อา อา อา)
[yo, yo, yeah, d-don’t it?] yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
([ โย , โย , เย่ , ดี ด้อนท์ ดิธ ] เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
[yeah] We’ll be alright [uh-huh, ha-ha]
([ เย่ ] เว็ล บี ออลไร๊ท [ อา ฮู , ฮา ฮา ])

We are young, we run free
(วี อาร์ ยัง , วี รัน ฟรี)
Stay up late, we don’t sleep
(ซเท อัพ เลท , วี ด้อนท์ ซลีพ)
Got our friends, got the night
(ก็อท เอ๊า ฟเร็นด , ก็อท เดอะ ไนท)
We’ll be alright
(เว็ล บี ออลไร๊ท)

Throw our hands in the air
(ธโร เอ๊า แฮ็นด ซิน ดิ แอ)
[ahh-ah-ah-ah-ah]
([ อา อา อา อา อา ])
Pretty girls everywhere
(พรีททิ เกิล เอวี่แวร์)
[ahh-ah-ah-ah-ah]
([ อา อา อา อา อา ])
Got our friends, got the night
(ก็อท เอ๊า ฟเร็นด , ก็อท เดอะ ไนท)
[yeah, yeah, yeah, yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])
We’ll be alright
(เว็ล บี ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We’ll Be Alright คำอ่านไทย Travie McCoy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น